Skip to content

Korko-sijoitukset

BGF Global Bond Income Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Luottoriskillä, korkotason muutoksilla ja/tai liikkeeseenlaskijan maksuhäiriöillä on merkittävä vaikutus kiinteätuottoisten arvopaperien tuottoja arvonkehitykseen. Luottoluokituksen mahdollinen tai toteutunut aleneminen voi nostaa riskitasoa. Omaisuusvakuudellisiin ja asuntovakuudellisiin arvopapereihin liittyy samoja riskejä kuin kiinteätuottoisiin arvopapereihin. Näihin sijoitusinstrumentteihin voi kohdistua likviditeettiriskejä, velkaantumisaste saattaa olla korkea, eivätkä ne välttämättä heijasta täysin kohde-etuuksien arvoa. Valuuttariski: Rahasto sijoittaa muihin valuuttoihin. Valuuttakurssien muutokset vaikuttavat näin ollen sijoituksen arvoon. Johdannaiset ovat erittäin herkkiä kohde-etuutensa arvon muutoksille ja voivat voimistaa tappioita ja voittoja ja altistaa siten rahaston suuremmille arvon vaihteluille. Rahastoon kohdistuva vaikutus voi olla suurempi, jos johdannaisten käyttö on laajaa tai monimutkaista.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot

Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 01.04.2020 USD 103,547
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 16.07.2018
Perustamispäivä 15.05.2019
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka Global Flexible Bond - EUR Hedged
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,25%
ISIN LU1978683099
Bloomberg-tunnus BGBA6EH
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BJNPC64
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 5000
Minimi lisäsijoitus EUR 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 28.02.2020
Nimi Painotus (%)
FHLMC 30YR UMBS SUPER 8,06
FNMA 30YR 2019 PRODUCTION 3,67
TREASURY NOTE 1.5 08/31/2021 2,64
TREASURY BOND 2.375 11/15/2049 1,78
TREASURY NOTE 1.625 12/31/2021 1,76
Nimi Painotus (%)
TREASURY NOTE 1.75 11/15/2029 1,61
FNMA 30YR 4% SHLB 175K 2019 1,58
TREASURY BOND 2 02/15/2050 1,17
CIFC_13-2A A1LR 144A 0,87
VOYA_15-2A AR 144A 0,87
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 28.02.2020

% markkina-arvosta

alkaen 28.02.2020

% markkina-arvosta

alkaen 28.02.2020

% markkina-arvosta

Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 28.02.2020

% markkina-arvosta

alkaen 28.02.2020

% markkina-arvosta

alkaen 28.02.2020

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A6 Hedged EUR Kuukausittain 8,87 0,26 3,02 10,14 8,33 - LU1978683099 - -
Class X2 USD USD - - - - - - - LU1842104017 - -
Class A6 USD Kuukausittain 9,19 0,28 3,14 10,33 8,61 - LU1842103472 - -
Class A6 Hedged NZD Kuukausittain 9,00 0,27 3,09 10,21 8,45 - LU1978683412 - -
Class A6 Hedged SGD Kuukausittain 9,03 0,27 3,08 10,20 8,47 - LU1978683172 - -
Class Z2 Hedged EUR - 9,54 0,29 3,14 10,71 8,91 - LU1893598885 - -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD - 7,10 0,19 2,75 10,47 6,81 - LU2008661345 - -
Class A6 Hedged HKD Kuukausittain 91,28 2,78 3,14 102,69 85,45 - LU1978682877 - -
Class I2 USD - 9,67 -0,20 -2,03 11,11 9,30 - LU1864663734 - -
Class A6 Hedged CAD Kuukausittain 9,05 0,27 3,08 10,23 8,49 - LU1978682950 - -
Class Z2 Hedged CHF - 9,48 0,28 3,04 10,64 8,85 - LU1893598968 - -
Class A6 Hedged GBP Kuukausittain 8,95 0,27 3,11 10,16 8,41 - LU1978683255 - -
Class A8 Hedged CNH Kuukausittain 91,60 2,84 3,20 103,06 85,70 - LU1978683685 - -
Class A6 Hedged AUD Kuukausittain 8,99 0,27 3,10 10,20 8,43 - LU1978683339 - -
Class D2 EUR Hedged EUR Ei ole 9,42 0,29 3,18 10,57 8,79 - LU1842103639 - -
Class D2 EUR Ei ole 9,09 0,30 3,41 10,24 8,58 - LU1864663650 - -
Class A2 USD Ei ole 9,86 0,30 3,14 10,99 9,19 - LU1842103399 - -
Class I2 EUR - 8,83 -0,12 -1,34 10,28 8,62 - LU1864663817 - -
Class Z2 USD - 9,99 0,31 3,20 11,13 9,31 - LU1893598703 - -
Class I2 Hedged EUR - 9,20 -0,19 -2,02 10,65 8,86 - LU1864663908 - -
Class D2 CHF Hedged CHF Ei ole 9,35 0,28 3,09 10,50 8,74 - LU1842103712 - -
Class D2 GBP Hedged GBP Ei ole 9,58 0,29 3,12 10,76 8,96 - LU1842103803 - -
Class D2 USD USD Ei ole 9,93 0,30 3,12 11,07 9,26 - LU1842103555 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Rick Rieder
Rick Rieder
Amer Bisat
Amer Bisat
Robert Wuertz
Robert Wuertz

Dokumentit

Dokumentit