Osakkeet

iShares Developed World Index Fund (IE)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Päivittäiset muutokset osakemarkkinoilla voivat vaikuttaa osakkeiden ja niihin liittyvien arvopaperien arvoon. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat poliittiset muutokset, taloudelliset uutiset, yritysten tulokset ja merkittävät tapahtumat yrityksissä. Johdannaiset ovat erittäin herkkiä kohde-etuutensa arvon muutoksille ja voivat voimistaa tappioita ja voittoja ja altistaa siten rahaston suuremmille arvon vaihteluille. Rahastoon kohdistuva vaikutus voi olla suurempi, jos johdannaisten käyttö on laajaa tai monimutkaista.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tässä kaaviossa näkyy rahaston tuotto prosentteina 4 viime vuosien aikana. Se voi auttaa sinua arvioimaan, kuinka rahastoa on hoidettu aiemmin, ja vertaamaan sitä vertailuindeksiinsä.

  2018 2019 2020 2021 2022
Kokonaistuotto (%) 25,7 11,8 23,9 -17,3
Vertailuarvo (%) 27,7 15,9 21,8 -18,1
  From
31.12.2017
To
31.12.2018
From
31.12.2018
To
31.12.2019
From
31.12.2019
To
31.12.2020
From
31.12.2020
To
31.12.2021
From
31.12.2021
To
31.12.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.12.2022

- 25,68 11,85 23,91 -17,27
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.12.2022

- 27,67 15,90 21,82 -18,14
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-17,27 4,66 - - 8,00
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.12.2022

-18,14 4,94 - - 8,73
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-17,27 -5,10 6,73 1,43 -17,27 14,65 - - 37,12
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.12.2022

-18,14 -4,25 9,77 2,97 -18,14 15,58 - - 40,96

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 30.01.2023 GBP 289 233 793
Rahaston nettovarat alkaen 30.01.2023 USD 14 657 165 281
Perustamispäivä 23.11.2018
Rahaston perustaminen 15.04.2010
Sarjan valuutta GBP
Perusvaluutta USD
Omaisuuslaji Osakkeet
Vertailuindeksi MSCI World Index
Indeksin tunnus NDDUWI
SFDR-luokitus Muu
Aloitusmaksu 0,00%
Vuosittainen juokseva kulu 0,14%
Kulusuhde 0,13%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
Minimi alkusijoitus GBP 1000000
Minimi lisäsijoitus GBP 10000
Osingonjaon ajankohta -
Tulojen käyttö Osinkoa jakava
Kotipaikka Irlanti
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-luokka Other Equity
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Bloomberg-tunnus ISDWSHD
ISIN IE00BGL88775
SEDOL BGL8877

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 30.12.2022 1509
12 kk todellinen tuotto alkaen 31.12.2022 1,69
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen 31.12.2022 19,55%
3 v beeta alkaen 31.12.2022 0,939
P/E-luku alkaen 30.12.2022 16,36
P/B-luku alkaen 30.12.2022 2,64

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet tarjoavat sijoittajille erityisiä ei-perinteisiä mittareita. Muiden mittareiden ja tietojen ohella sijoittajat voivat arvioida rahastoja tiettyjen ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinto-ominaisuuksien perusteella. Kestävyysominaisuudet eivät anna viitteitä nykyisestä tai tulevasta tuotosta, eivätkä ne edusta rahaston mahdollista riski-tuottoprofiilia. Ne on tarkoitettu vain läpinäkyvyyden tarjoamiseksi ja tiedon jakamiseksi. Kestävyysominaisuuksia ei pidä tarkastella yksinään tai erillään, vaan ne ovat sen sijaan sen tyyppisiä tietoja, jotka sijoittajat saattavat haluta ottaa huomioon rahastoa arvioidessaan.


Mittarit eivät kerro, miten ESG-tekijät integroidaan rahastoon vai integroidaanko niitä ollenkaan. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa tai merkitse, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 21.11.2022 AA
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 21.11.2022 99,49
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 21.11.2022 8,36
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 21.11.2022 47,66
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 21.11.2022 Equity Global
Vertaisryhmän rahastot alkaen 21.11.2022 5 118
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 21.11.2022 137,56
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti), prosentuaalinen kattavuus alkaen 21.11.2022 99,29
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 21.11.2022 31.07.2022 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla MSCI ESG -tutkimuksen kattamaa (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 30.12.2022 0,72%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 30.12.2022 0,59%
MSCI - ydinaseet alkaen 30.12.2022 0,60%
MSCI - lämpöhiili alkaen 30.12.2022 0,33%
MSCI - siviiliaseet alkaen 30.12.2022 0,13%
MSCI - öljyhiekka alkaen 30.12.2022 0,32%
MSCI - tupakka alkaen 30.12.2022 0,73%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 30.12.2022 99,84%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 30.12.2022 0,16%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,92% ja öljyhiekat 3,20%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.12.2022
Nimi Painotus (%)
APPLE INC 4,18
MICROSOFT CORP 3,40
AMAZON COM INC 1,54
ALPHABET INC CLASS A 1,06
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,99
Nimi Painotus (%)
ALPHABET INC CLASS C 0,99
JOHNSON & JOHNSON 0,93
EXXON MOBIL CORP 0,92
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 0,81
JPMORGAN CHASE & CO 0,79
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.12.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.12.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.12.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Class D Hedged GBP - 13,57 -0,13 -0,94 30.01.2023 15,35 12,08 IE00BGL88775 -
Class D Hedged SGD - 8,90 -0,08 -0,93 30.01.2023 9,80 7,85 IE000XUK0R09 -
Flex Hedged SGD - 12,03 -0,11 -0,93 30.01.2023 13,22 10,61 IE00BN782T03 -
Class D USD Ei ole 16,08 -0,15 -0,94 30.01.2023 17,91 13,75 IE00BD0NCN62 -
Class D EUR Ei ole 16,09 -0,20 -1,22 30.01.2023 17,60 14,92 IE00BD0NCM55 -
Class D SGD - 10,66 -0,10 -0,95 30.01.2023 10,95 9,92 IE000NNYZMJ7 -
Inst GBP Ei ole 33,54 -0,38 -1,13 30.01.2023 35,33 30,29 IE00B62C5H76 -
Inst USD Neljännesvuosittain 21,25 -0,20 -0,94 30.01.2023 24,05 18,24 IE00B62NX656 -
Flex USD Neljännesvuosittain 32,54 -0,31 -0,94 30.01.2023 36,21 27,82 IE00B616R411 -
Flex EUR Neljännesvuosittain 18,10 -0,22 -1,22 30.01.2023 19,98 16,90 IE00B61MGS68 -
Inst GBP Neljännesvuosittain 23,30 -0,27 -1,13 30.01.2023 24,75 21,19 IE00B62HNT07 -
Flex Hedged EUR - 13,68 -0,13 -0,95 30.01.2023 15,38 12,17 IE00BFZPRS19 -
Flex USD Päivittäinen 11,87 0,01 0,09 16.10.2017 11,87 9,96 IE00B630W685 -
Inst EUR Päivittäinen 28,86 -0,36 -1,22 30.01.2023 31,86 26,95 IE00B62NV726 -
Flex GBP Ei ole 34,54 -0,39 -1,13 30.01.2023 36,36 31,16 IE00B61BMR49 -
Flex Hedged GBP - 13,98 -0,13 -0,93 30.01.2023 15,52 12,34 IE00BFZPRR02 -
Class D Hedged EUR - 9,30 -0,09 -0,95 30.01.2023 10,04 8,27 IE000M0KK797 -
Flex EUR Neljännesvuosittain 37,27 -0,46 -1,22 30.01.2023 40,74 34,53 IE00B61D1398 -
Flex GBP Päivittäinen 29,37 -0,34 -1,13 30.01.2023 31,19 26,71 IE00B6385520 -
Inst USD Neljännesvuosittain 26,13 -0,25 -0,94 30.01.2023 29,12 22,34 IE00B62WG306 -
Inst Hedged EUR - 13,07 -0,13 -0,95 30.01.2023 14,72 11,63 IE00BJ023R69 -
Class D GBP Ei ole 16,72 -0,19 -1,13 30.01.2023 17,61 15,10 IE00BD0NCL49 -
Inst EUR Neljännesvuosittain 34,09 -0,42 -1,22 30.01.2023 37,29 31,62 IE00B62WCL09 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Dokumentit

Dokumentit