Multi Asset

BSF BlackRock Style Advantage Screened Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Soveltamastaan sijoitusstrategiasta johtuen absoluuttisen tuoton rahaston tuotto- tai arvonkehitys ei välttämättä seuraa markkinatrendejä tai pysty täysin hyödyntämään myönteisiä markkinaolosuhteita. Kehittyvät markkinat reagoivat yleensä herkemmin taloudellisiin ja poliittisiin olosuhteisiin kuin kehittyneet markkinat. Sijoituskelpoista heikommiksi luokitellut arvopaperit voivat olla muita herkempiä päivittäisille muutoksille osakemarkkinoilla. Lisäksi korkomuutokset, luottoriski tai luottoluokituksen toteutunut aleneminen voivat vaikuttaa kiinteätuottoisiin arvopapereihin. Sijoituskelpoista heikommiksi luokitellut kiinteätuottoiset arvopaperit voivat olla herkempiä näille tapahtumille. Johdannaisinstrumentit ovat erittäin herkkiä kohdeetuuden arvon muutoksille. Vaikutus on suurempi, jos johdannaisten käyttö on laajaa tai monimutkaista.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot

Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 25.04.2019 USD 26,071
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 29.10.2018
Perustamispäivä 29.10.2018
Omaisuuslaji Multi Asset
Morningstar-luokka Alt - Multistrategy
Vertailuindeksi LIBOR 3 Month Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,86%
ISIN LU1859542000
Bloomberg-tunnus BSAD2ER
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio -
SEDOL BFXR808
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 100000
Minimi lisäsijoitus EUR 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D2 Hedged EUR - 102,26 0,38 0,37 103,27 97,75 - LU1859542000 - -
Class D2 Hedged GBP - 102,81 0,39 0,38 103,73 97,82 - LU1859542182 - -
Class D2 USD - 103,83 0,40 0,39 104,63 97,85 - LU1859541705 - -
Class A2 USD - 103,54 0,41 0,40 104,38 97,84 - LU1859541614 - -
Class I2 Hedged GBP - 102,92 0,39 0,38 103,83 97,83 - LU1859542349 - -
Class I2 Hedged EUR - 102,40 0,38 0,37 103,38 97,76 - LU1859542265 - -
Class I2 EUR - 107,35 0,89 0,84 107,58 99,80 - LU1919855160 - -
Class X2 USD - 100,46 0,00 0,00 102,88 97,88 - LU1859541960 - -
Class I2 USD - 103,96 0,41 0,40 104,75 97,86 - LU1859541887 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Ked Hogan
Ked Hogan
Philip Hodges
Philip Hodges

Dokumentit

Dokumentit