Korko-sijoitukset

BGF Global Bond Income Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Luottoriskillä, korkotason muutoksilla ja/tai liikkeeseenlaskijan maksuhäiriöillä on merkittävä vaikutus kiinteätuottoisten arvopaperien tuottoja arvonkehitykseen. Luottoluokituksen mahdollinen tai toteutunut aleneminen voi nostaa riskitasoa. Omaisuusvakuudellisiin ja asuntovakuudellisiin arvopapereihin liittyy samoja riskejä kuin kiinteätuottoisiin arvopapereihin. Näihin sijoitusinstrumentteihin voi kohdistua likviditeettiriskejä, velkaantumisaste saattaa olla korkea, eivätkä ne välttämättä heijasta täysin kohde-etuuksien arvoa. Valuuttariski: Rahasto sijoittaa muihin valuuttoihin. Valuuttakurssien muutokset vaikuttavat näin ollen sijoituksen arvoon. Johdannaiset ovat erittäin herkkiä kohde-etuutensa arvon muutoksille ja voivat voimistaa tappioita ja voittoja ja altistaa siten rahaston suuremmille arvon vaihteluille. Rahastoon kohdistuva vaikutus voi olla suurempi, jos johdannaisten käyttö on laajaa tai monimutkaista.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  Alkaen
30.06.2015
Saakka
30.06.2016
Alkaen
30.06.2016
Saakka
30.06.2017
Alkaen
30.06.2017
Saakka
30.06.2018
Alkaen
30.06.2018
Saakka
30.06.2019
Alkaen
30.06.2019
Saakka
30.06.2020
Kokonaistuotto (%) Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.

alkaen 30.06.2020

- - - - 1,71

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 28.09.2020 USD 130,643
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 16.07.2018
Perustamispäivä 22.08.2018
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka -
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,58%
ISIN LU1864663817
Bloomberg-tunnus BGBII2E
Aloitusmaksu -
Tuottosidonnainen palkkio -
SEDOL BG0NM60
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 10000000
Minimi lisäsijoitus EUR 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

keskiarvoinen luottoluokitus Bloomberg Barclays Index Method -menetelmän käyttäminen. alkaen 31.08.2020 BBB+

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston kohdeomistuksista (käteissijoituksia lukuun ottamatta) tulee sisältyä MSCI ESG Research -indeksiin, rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta. Tälle rahastolle ei ole tällä hetkellä saatavana MSCI Ratings -luokituksia.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ESG:n sisällyttäminen prosessiin ei muuta rahaston sijoitustavoitetta eikä rajoita salkunhoitajan sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

Edellä esitetyt lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden rahastoon kuuluvien liikkeeseenlaskijoiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilen tai öljyhiekan louhinnasta. Sellaisiin liikkeeseenlaskijoihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilen tai öljyhiekan louhinnasta (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,45% ja öljyhiekat 0,00%.

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit lasketaan MSCI ESG Researchin avulla, joka määrittää profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock rahoittaa tätä tutkimusta luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.08.2020
Nimi Painotus (%)
FHLMC 30YR UMBS SUPER 3,86
TREASURY NOTE 1.5 08/31/2021 2,35
TREASURY NOTE 1.375 04/30/2021 2,35
FNMA 30YR 2019 PRODUCTION 2,09
FHLMC 15YR UMBS SUPER 1,56
Nimi Painotus (%)
TREASURY NOTE 1.75 11/15/2029 1,50
TREASURY BOND 2 02/15/2050 1,45
TREASURY BOND 2.375 11/15/2049 1,29
FNMA 30YR 4% SHLB 175K 2019 1,16
TREASURY NOTE 1.625 12/31/2021 0,79
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.08.2020

% markkina-arvosta

alkaen 31.08.2020

% markkina-arvosta

alkaen 31.08.2020

% markkina-arvosta

alkaen 31.08.2020

% markkina-arvosta

alkaen 31.08.2020

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class I2 EUR - 9,31 -0,03 -0,32 10,28 8,62 - LU1864663817 - -
Class Z2 Hedged CHF - 10,26 0,00 0,00 10,64 8,85 - LU1893598968 - -
Class I2 Hedged EUR - 10,27 0,00 0,00 10,65 8,86 - LU1864663908 - -
Class A6 Hedged GBP Kuukausittain 9,49 0,00 0,00 10,14 8,41 - LU1978683255 - -
Class A8 Hedged CNH Kuukausittain 98,00 0,03 0,03 103,06 85,70 - LU1978683685 - -
Class A6 Hedged AUD Kuukausittain 9,53 0,00 0,00 10,20 8,43 - LU1978683339 - -
Class A2 USD Ei ole 10,71 0,01 0,09 10,99 9,19 - LU1842103399 - -
Class D2 GBP Hedged GBP Ei ole 10,39 0,00 0,00 10,76 8,96 - LU1842103803 - -
Class A6 Hedged SGD Kuukausittain 9,59 0,00 0,00 10,20 8,47 - LU1978683172 - -
Class X2 USD USD - - - - - - - LU1842104017 - -
Class A6 Hedged HKD Kuukausittain 97,21 0,02 0,02 102,69 85,45 - LU1978682877 - -
Class D2 EUR Ei ole 9,27 -0,03 -0,32 10,24 8,58 - LU1864663650 - -
Class D2 EUR Hedged EUR Ei ole 10,19 0,01 0,10 10,57 8,79 - LU1842103639 - -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD - 7,31 0,02 0,27 10,14 6,44 - LU2008661345 - -
Class Z2 Hedged EUR - 10,33 0,00 0,00 10,71 8,91 - LU1893598885 - -
Class D2 USD USD Ei ole 10,82 0,01 0,09 11,07 9,26 - LU1842103555 - -
Class A6 Hedged CAD Kuukausittain 9,61 0,00 0,00 10,23 8,49 - LU1978682950 - -
Class Z2 USD - 10,89 0,00 0,00 11,13 9,31 - LU1893598703 - -
Class D2 CHF Hedged CHF Ei ole 10,11 0,00 0,00 10,50 8,74 - LU1842103712 - -
Class I2 USD - 10,87 0,01 0,09 11,11 9,30 - LU1864663734 - -
Class A6 Hedged NZD Kuukausittain 9,56 0,00 0,00 10,21 8,45 - LU1978683412 - -
Class A6 Hedged EUR Kuukausittain 9,38 0,01 0,11 10,08 8,33 - LU1978683099 - -
Class A6 USD Kuukausittain 9,78 0,00 0,00 10,33 8,61 - LU1842103472 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Rick Rieder
Rick Rieder
Amer Bisat
Amer Bisat
Robert Wuertz
Robert Wuertz

Dokumentit

Dokumentit