Korko-sijoitukset

BGF ESG Emerging Markets Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kehittyvät markkinat reagoivat yleensä herkemmin taloudellisiin ja poliittisiin olosuhteisiin kuin kehittyneet markkinat. Muita tekijöitä ovat suurempi likviditeettiriski, sijoituksia tai varainsiirtoa koskevat rajoitukset sekä rahaston odottamien arvopaperitoimitusten tai maksujen myöhästyminen/laiminlyönti. Valuuttariski: Rahasto sijoittaa muihin valuuttoihin. Valuuttakurssien muutokset vaikuttavat näin ollen sijoituksen arvoon. Johdannaiset ovat erittäin herkkiä kohde-etuutensa arvon muutoksille ja voivat voimistaa tappioita ja voittoja ja altistaa siten rahaston suuremmille arvon vaihteluille. Rahastoon kohdistuva vaikutus voi olla suurempi, jos johdannaisten käyttö on laajaa tai monimutkaista.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot

Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 25.04.2019 USD 262,127
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 09.07.2018
Perustamispäivä 01.08.2018
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka Global Emerging Markets Bond
Vertailuindeksi J.P. Morgan ESG-Emerging Markets Bond Index Global Diversified
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,49%
ISIN LU1860487849
Bloomberg-tunnus BGEMA2U
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio -
SEDOL BFYR5R3
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 5000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.03.2019
Nimi Painotus (%)
POLAND REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3 03/17/2023 3,41
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875 03/17/2028 2,87
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 1,86
HUNGARY (REPUBLIC OF) 5.75 11/22/2023 1,80
HUNGARY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.375 02/21/2023 1,74
Nimi Painotus (%)
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.375 10/27/2027 1,70
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS 5.25 01/16/2050 1,51
UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.375 09/25/2032 1,49
JAMAICA (GOVERNMENT) 6.75 04/28/2028 1,34
ECUADOR (REPUBLIC OF) RegS 7.95 06/20/2024 1,33
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A2 USD Ei ole 10,38 0,01 0,10 10,39 9,55 - LU1860487849 - -
Class I2 USD - 10,66 -0,07 -0,65 10,75 9,85 - LU1864665432 - -
Class I2 Hedged EUR - 10,45 -0,07 -0,67 10,55 9,78 - LU1864665606 - -
Class I2 EUR - 9,57 -0,02 -0,21 9,59 8,60 - LU1864665515 - -
Class X2 USD - 10,54 0,01 0,09 10,55 9,64 - LU1817795195 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 10,22 0,00 0,00 10,24 9,63 - LU1817795351 - -
Class D2 USD Ei ole 10,47 0,00 0,00 10,48 9,75 - LU1817794974 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 10,19 0,01 0,10 10,21 9,62 - LU1817795435 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 10,17 0,00 0,00 10,20 9,48 - LU1817795278 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Michel Aubenas
Michel Aubenas
Giulia Pellegrini
Giulia Pellegrini
Kirill Veretinskii
Kirill Veretinskii

Dokumentit

Dokumentit