Korko-sijoitukset

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko
  Alkaen
31.12.2016
Saakka
31.12.2017
Alkaen
31.12.2017
Saakka
31.12.2018
Alkaen
31.12.2018
Saakka
31.12.2019
Alkaen
31.12.2019
Saakka
31.12.2020
Alkaen
31.12.2020
Saakka
31.12.2021
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.12.2021

- - 17,01 -3,89 5,94
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.12.2021

- - 17,15 -3,43 5,66
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
5,94 6,01 - - 6,31
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.12.2021

5,66 6,13 - - 6,35
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
5,94 1,64 1,56 3,38 5,94 19,15 - - 24,94
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.12.2021

5,66 0,37 1,46 3,10 5,66 19,53 - - 25,13
  2017 2018 2019 2020 2021
Kokonaistuotto (%) - - 17,01 -3,89 5,94
Vertailuarvo (%) - - 17,15 -3,43 5,66

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus -
Rahaston nettovarat alkaen 17.01.2022 USD 4 081 245 490
Perustamispäivä 09.05.2018
Rahaston perustaminen 28.05.2013
Sarjan valuutta EUR
Perusvaluutta USD
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
SFDR-luokitus Muu
Vertailuindeksi JP Morgan EMBI Global Diversified Index in EUR
Indeksin tunnus -
Aloitusmaksu 5,00%
Vuosittainen juokseva kulu 0,27%
Kulusuhde 0,20%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
Minimi alkusijoitus EUR 100000
Minimi lisäsijoitus EUR 1000
Tulojen käyttö Karttuva
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-luokka Global Emerging Markets Bond
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Bloomberg-tunnus -
ISIN LU1811365292
SEDOL BFNBJ29

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 31.12.2021 953
Painotettu keskim. YTM alkaen - -
Tehokas duraatio alkaen 31.12.2021 7,90
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 31.12.2021 12,50
3 v beeta alkaen 31.12.2021 0,859
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen 31.12.2021 8,86%

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla MSCI ESG -tutkimuksen kattamaa (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta. Tälle rahastolle ei ole tällä hetkellä saatavana MSCI Ratings -luokituksia.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 31.12.2021 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 31.12.2021 2,62%
MSCI - ydinaseet alkaen 31.12.2021 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 31.12.2021 0,23%
MSCI - siviiliaseet alkaen 31.12.2021 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 31.12.2021 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 31.12.2021 0,00%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 31.12.2021 12,71%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 31.12.2021 86,93%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,23% ja öljyhiekat 1,03%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

4 stars
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU), Class D2, alkaen 31.12.2021 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 1184 Global Emerging Markets Bond.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.12.2021
Nimi Painotus (%)
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 1 07/31/2035 0,71
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0,66
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 0,66
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.5 03/20/2027 0,62
QATAR (STATE OF) RegS 5.103 04/23/2048 0,47
Nimi Painotus (%)
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 0,45
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.975 04/20/2055 0,43
PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS 4.55 04/21/2050 0,41
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 5 07/31/2030 0,40
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS 4.5 10/26/2046 0,38
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.12.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.12.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.12.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.12.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.12.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Class D2 EUR - 120,66 -0,25 -0,21 14.01.2022 126,31 114,59 LU1811365292 -
Class N7 EUR Puolivuosittain 105,91 -0,22 -0,21 14.01.2022 111,07 103,64 LU0916237901 -
Class I2 USD Ei ole 136,86 -0,69 -0,50 14.01.2022 144,76 136,13 LU1064902957 -
Class A2 USD Ei ole 136,70 -0,69 -0,50 14.01.2022 144,74 136,30 LU0836513696 -
Class D2 USD - 116,30 -0,59 -0,50 14.01.2022 123,04 115,72 LU1811365029 -
Class X2 USD Ei ole 142,50 -0,72 -0,50 14.01.2022 150,63 141,51 LU0826455437 -
Class I2 Hedged GBP Ei ole 116,19 -0,57 -0,49 14.01.2022 122,98 115,76 LU1400680390 -
Class X2 Hedged EUR Ei ole 113,40 -0,57 -0,50 14.01.2022 120,32 113,40 LU1387770735 -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 110,15 -0,55 -0,50 14.01.2022 117,06 110,15 LU1373035580 -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 112,03 -0,56 -0,50 14.01.2022 118,94 112,03 LU1373035663 -
Class X2 EUR Ei ole 123,18 -0,26 -0,21 14.01.2022 128,93 116,74 LU1435395394 -
Class F2 USD Ei ole 114,74 -0,58 -0,50 14.01.2022 121,38 114,16 LU1640626278 -
Class I7 USD Puolivuosittain 101,38 -0,51 -0,50 14.01.2022 110,05 101,38 LU1333800438 -
Class X2 Hedged SEK Ei ole 1 064,25 -5,34 -0,50 14.01.2022 1 129,00 1 063,23 LU1499592894 -
Class X7 USD - 94,81 -0,48 -0,50 14.01.2022 102,96 94,81 LU2087589268 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

John Hutson
John Hutson
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Dokumentit

Dokumentit