Korko-sijoitukset

iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Korkotason muutoksilla, luottoriskillä ja/tai liikkeeseenlaskijan maksuhäiriöillä on merkittävä vaikutus korkopaperien tuotto- ja arvonkehitykseen. Sijoituskelpoista huonommaksi luokitellut korkopaperit voivat olla herkempiä näille riskeille kuin korkeamman luottoluokituksen korkopaperit. Luottoluokituksen mahdollinen tai toteutunut aleneminen voi nostaa riskitasoa. Kehittyvät markkinat reagoivat yleensä herkemmin taloudellisiin ja poliittisiin olosuhteisiin kuin kehittyneet markkinat. Muita tekijöitä ovat suurempi likviditeettiriski, sijoituksia tai varainsiirtoa koskevat rajoitukset sekä rahaston odottamien arvopaperitoimitusten tai maksujen myöhästyminen/laiminlyönti. Valuuttariski: Rahasto sijoittaa muihin valuuttoihin. Valuuttakurssien muutokset vaikuttavat näin ollen sijoituksen arvoon. Kehittyvien markkinoiden valtiollisten tahojen liikkeeseenlaskemiin tai takaamiin korkopapereihin liittyy yleensä korkeampi luottoriski kuin kehittyneiden markkinoiden vastaaviin.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
  Alkaen
31.12.2015
Saakka
31.12.2016
Alkaen
31.12.2016
Saakka
31.12.2017
Alkaen
31.12.2017
Saakka
31.12.2018
Alkaen
31.12.2018
Saakka
31.12.2019
Alkaen
31.12.2019
Saakka
31.12.2020
Kokonaistuotto (%) (-)

alkaen 31.12.2020

- - - 14,99 -5,96
Kokonaistuotto (%) Perustana oleva rahasto (-)

alkaen 31.12.2020

- - - 12,72 2,36
Vertailuarvo (%) Perustana oleva rahasto (-)

alkaen 31.12.2020

- - - 13,47 2,69
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-6,37 - - - 2,00
2,51 - - - 2,57
Vertailuarvo (%) Perustana oleva rahasto (-)

alkaen 31.01.2021

2,92 - - - 3,04
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-0,27 -0,27 3,49 -6,37 - - - 5,58
-0,99 -0,99 7,90 2,51 - - - 7,19
Vertailuarvo (%) Perustana oleva rahasto (-)

alkaen 31.01.2021

-1,07 -1,07 7,99 2,92 - - - 8,56
  2016 2017 2018 2019 2020
Kokonaistuotto (%) (-) - - - 14,99 -5,96
Kokonaistuotto (%) Perustana oleva rahasto (-) - - - 12,72 2,36
Vertailuarvo (%) Perustana oleva rahasto (-) - - - 13,47 2,69

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 02.03.2021 EUR 201 552 240
Rahaston nettovarat alkaen 02.03.2021 USD 1 046 579 950
Perusvaluutta USD
Sarjan valuutta EUR
Rahaston perustaminen 04.05.2018
Perustamispäivä 04.05.2018
12 kk todellinen tuotto -
Sijoitusten määrä alkaen 29.01.2021 244
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Vertailuindeksi JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index in EUR
Kotipaikka Irlanti
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock Asset Management Ireland Limited
Vuosittainen juokseva kulu 0,10%
ISIN IE00BD9H4D36
Bloomberg-tunnus BRLGFEA
Kulusuhde 0,00%
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BD9H4D3
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 500000
Minimi lisäsijoitus EUR 5000
Tulojen käyttö Karttuva

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia, kestävyyteen liittyviä näkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 05.02.2021 BBB
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 05.02.2021 4,57
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 05.02.2021 71,60
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 05.02.2021 100,00
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 05.02.2021 Bond Emerging Markets Global LC
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen - -
Vertaisryhmän rahastot alkaen 05.02.2021 243
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 05.02.2021 30.09.2020 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla peräisin MSCI ESG Research -indeksistä (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.01.2021
Nimi Painotus (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 3,29
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 2,12
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.29 05/23/2029 1,52
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 1,51
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 1,42
Nimi Painotus (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.13 11/21/2029 1,35
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 1,11
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,08
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 0,99
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 8.5 05/31/2029 0,97
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 29.01.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.01.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.01.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.01.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 29.01.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.01.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class Flexible Acc EUR - 10,33 -0,06 -0,59 11,17 9,48 10,31 IE00BD9H4D36 10,35 -
Class D Dist GBP - 9,10 -0,05 -0,58 10,22 8,95 - IE00BKFVZC40 - -
Class D Acc USD - 10,41 -0,05 -0,50 10,91 8,53 10,39 IE00BF2N5W82 10,43 -
Inst Acc GBP - 9,39 -0,05 -0,58 10,23 9,36 9,37 IE00BM9G6X72 9,41 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Francis Rayner
Francis Rayner

Dokumentit

Dokumentit