Osakkeet

BGF World Healthscience Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Rahasto pyrkii maksimoimaan sijoituksesi tuoton rahaston pääoman kasvun ja tulojen yhdistelmällä kestävän kehityksenja ympäristö-, yhteiskunta- ja hallintoasioihin (ESG) keskittyvän sijoittamisen periaatteiden mukaisesti. Rahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti vähintään 70 % kokonaisvaroistaan sellaisten yritysten osakesidonnaisiin arvopapereihin (esim. osakkeisiin), joiden pääasiallinen liiketoiminta on terveydenhoito, lääketuotteet, lääketeknologia ja -jakelu sekä bioteknologian kehittäminen. Rahaston kokonaisvarat sijoitetaan sen rahastoesitteessä kuvatun ESG-käytännön mukaisesti. Katso lisätietoja ESG-ominaisuuksista rahastoesitteestä ja BlackRockin verkkosivustolta osoitteesta https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blackrock-baseline-screens-in-europe-middleeast-and-africa.pdf

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tässä kaaviossa näkyy rahaston tuotto prosentteina 3 viime vuosien aikana. Se voi auttaa sinua arvioimaan, kuinka rahastoa on hoidettu aiemmin, ja vertaamaan sitä vertailuindeksiinsä.

  2017 2018 2019 2020 2021
Kokonaistuotto (%) 25,3 14,8 15,0
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%) 23,2 13,5 19,8
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-4,66 9,23 - - 10,23
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%) -6,17 10,10 - - 9,75
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-8,24 6,99 -0,91 -2,09 -4,66 30,32 - - 57,51
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%) -9,37 8,40 -2,14 -1,67 -6,17 33,47 - - 54,37
  Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Alkaen
30.09.2020
Saakka
30.09.2021
Alkaen
30.09.2021
Saakka
30.09.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2022

- 1,25 21,15 15,71 -8,94
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%)

alkaen 30.09.2022

- -1,83 20,81 18,62 -9,79

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston nettovarat alkaen 02.12.2022 USD 15 389 318 988
Perustamispäivä 28.02.2018
Rahaston perustaminen 06.04.2001
Sarjan valuutta USD
Perusvaluutta USD
Omaisuuslaji Osakkeet
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 MSCI World Health Care Index
SFDR-luokitus Artikla 8
Aloitusmaksu 5,00%
Vuosittainen juokseva kulu 1,03%
Kulusuhde 0,75%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
Minimi alkusijoitus USD 100000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Osingonjaon ajankohta Vuotuinen
Tulojen käyttö Osinkoa jakava
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-luokka Sector Equity Healthcare
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Bloomberg-tunnus BGWHD4U
ISIN LU1728553774
SEDOL BG0QCX6

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 31.10.2022 93
12 kk todellinen tuotto alkaen 30.11.2022 0,15
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen 31.10.2022 15,51%
3 v beeta alkaen 31.10.2022 0,927
P/E-luku alkaen 31.10.2022 25,30
P/B-luku alkaen 31.10.2022 4,88

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet tarjoavat sijoittajille erityisiä ei-perinteisiä mittareita. Muiden mittareiden ja tietojen ohella sijoittajat voivat arvioida rahastoja tiettyjen ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinto-ominaisuuksien perusteella. Kestävyysominaisuudet eivät anna viitteitä nykyisestä tai tulevasta tuotosta, eivätkä ne edusta rahaston mahdollista riski-tuottoprofiilia. Ne on tarkoitettu vain läpinäkyvyyden tarjoamiseksi ja tiedon jakamiseksi. Kestävyysominaisuuksia ei pidä tarkastella yksinään tai erillään, vaan ne ovat sen sijaan sen tyyppisiä tietoja, jotka sijoittajat saattavat haluta ottaa huomioon rahastoa arvioidessaan.


Mittarit eivät kerro, miten ESG-tekijät integroidaan rahastoon vai integroidaanko niitä ollenkaan. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa tai merkitse, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 21.09.2022 AAA
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 21.09.2022 98,46
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 21.09.2022 9,96
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 21.09.2022 93,27
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 21.09.2022 Equity Sector Healthcare
Vertaisryhmän rahastot alkaen 21.09.2022 446
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 21.09.2022 14,18
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti), prosentuaalinen kattavuus alkaen 21.09.2022 96,59
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 21.09.2022 30.04.2022 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla MSCI ESG -tutkimuksen kattamaa (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 31.10.2022 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 31.10.2022 0,00%
MSCI - ydinaseet alkaen 31.10.2022 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 31.10.2022 0,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 31.10.2022 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 31.10.2022 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 31.10.2022 0,00%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 31.10.2022 99,54%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 31.10.2022 0,47%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,00% ja öljyhiekat 0,00%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja ottaa huomioon ESG-näkökohdat muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessin tutkimus- ja päätöksentekovaiheessa. Rahastonhoitaja suorittaa säännöllisin väliajoin salkun arviointeja riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän sekä tietohallintojohtajien kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

4 stars
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF World Healthscience Fund, Class D4, alkaen 30.11.2022 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 445 Sector Equity Healthcare.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar on antanut pronssisen mitalin rahastolle. Alle 10% Yhdysvaltaisista rahastoista on saanut tämän tunnustuksen.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.10.2022
Nimi Painotus (%)
UNITEDHEALTH GROUP INC 9,25
JOHNSON & JOHNSON 6,30
ELI LILLY 4,46
ASTRAZENECA PLC 4,23
MERCK & CO INC 3,77
Nimi Painotus (%)
ROCHE HOLDING PAR AG 3,64
PFIZER INC 3,04
ELEVANCE HEALTH INC 2,98
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 2,87
ABBVIE INC 2,70
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.10.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.10.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.10.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.10.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Class D4 USD Vuotuinen 16,49 -0,13 -0,78 02.12.2022 17,05 14,33 LU1728553774 -
Class A4 EUR Vuotuinen 11,65 -0,03 -0,26 02.12.2022 11,76 10,06 LU2112291799 -
Class A4 USD Vuotuinen 12,20 -0,10 -0,81 02.12.2022 12,69 10,62 LU2112291526 -
Class I2 USD - 14,93 -0,12 -0,80 02.12.2022 15,39 12,97 LU1960219225 -
Class A2 Hedged JPY Ei ole 1 363,00 -12,00 -0,87 02.12.2022 1 446,00 1 192,00 LU1948809360 -
Class A2 Hedged CNH Ei ole 189,58 -1,54 -0,81 02.12.2022 196,91 165,19 LU1254117382 -
Class A2 EUR Ei ole 61,70 -0,19 -0,31 02.12.2022 62,32 53,29 LU0171307068 -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 12,35 -0,10 -0,80 02.12.2022 13,08 10,81 LU2168656341 -
Class A2 Hedged HKD Ei ole 220,43 -1,83 -0,82 02.12.2022 231,14 192,27 LU1061106388 -
Class A2 Hedged AUD Ei ole 21,42 -0,17 -0,79 02.12.2022 22,55 18,68 LU1023059063 -
Class I4 USD Vuotuinen 11,28 -0,09 -0,79 02.12.2022 11,67 9,80 LU2297183803 -
Class X2 USD Ei ole 81,31 -0,68 -0,83 02.12.2022 83,22 70,53 LU0462856898 -
Class A2 USD Ei ole 64,62 -0,54 -0,83 02.12.2022 67,21 56,24 LU0122379950 -
Class D2 USD Ei ole 72,42 -0,60 -0,82 02.12.2022 74,79 62,94 LU0329593007 -
Class I2 Hedged EUR - 12,43 -0,10 -0,80 02.12.2022 13,14 10,87 LU2178160680 -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 14,35 -0,11 -0,76 02.12.2022 15,30 12,56 LU1822774284 -
Class A10 USD Kuukausittain 10,59 -0,09 -0,84 02.12.2022 10,68 9,95 LU2533724352 -
Class D2 EUR Ei ole 69,15 -0,21 -0,30 02.12.2022 69,79 59,37 LU0827889485 -
Class X10 USD - 10,53 -0,09 -0,85 02.12.2022 10,62 9,24 LU2471418801 -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 21,91 -0,18 -0,81 02.12.2022 22,92 19,11 LU1057294990 -
Class I2 JPY - 2 022,00 -21,00 -1,03 02.12.2022 2 104,00 1 571,00 LU2263536315 -
Class I2 EUR - 14,26 -0,04 -0,28 02.12.2022 14,39 12,22 LU1960219571 -
Class D5 GBP Neljännesvuosittain 13,76 -0,03 -0,22 02.12.2022 14,08 11,49 LU2112292763 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Erin Xie
Erin Xie
Jeff Lee
Jeff Lee
Xiang Liu
Xiang Liu

Dokumentit

Dokumentit