Skip to content

Korko-sijoitukset

BSF ESG Euro Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 17.01.2020 EUR 306,579
Perusvaluutta EUR
Rahaston perustaminen 23.08.2016
Perustamispäivä 23.08.2016
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka EUR Diversified Bond
Vertailuindeksi BBG Barc MSCI Euro Aggregate Sustainable SRI Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,11%
ISIN LU1435396012
Bloomberg-tunnus BSSEX2E
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BDC7ZX7
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 10000000
Minimi lisäsijoitus -
Tulojen käyttö Karttuva

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BSF ESG Euro Bond Fund, Class X2, alkaen 31.12.2019 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 1124 EUR Diversified Bond.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.12.2019
Nimi Painotus (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 4.25 07/04/2039 2,26
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 11/25/2024 2,22
EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS 0 03/14/2025 2,21
KFW MTN RegS 0.75 01/15/2029 1,92
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 1,86
Nimi Painotus (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 2 05/25/2048 1,80
ITALY (REPUBLIC OF) 4.75 09/01/2028 1,60
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 03/25/2025 1,39
ITALY (REPUBLIC OF) 1.45 11/15/2024 1,37
SPAIN (KINGDOM OF) 2.75 10/31/2024 1,34
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.12.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.12.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.12.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 31.12.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.12.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.12.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class X2 EUR Ei ole 106,65 0,00 0,00 109,42 99,97 - LU1435396012 - -
Class I2 EUR Ei ole 105,29 0,00 0,00 108,19 99,09 - LU1435395980 - -
Class A2 EUR Ei ole 103,56 0,00 0,00 106,61 97,94 - LU1435395634 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 103,49 0,00 0,00 106,55 97,88 - LU1435395717 - -
Class D2 EUR Ei ole 104,77 -0,01 -0,01 107,72 98,75 - LU1435395808 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger
Ronald van Loon
Ronald van Loon

Dokumentit

Dokumentit