Osakkeet

BlackRock UK Equity Absolute Return Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko
  Alkaen
30.09.2016
Saakka
30.09.2017
Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Alkaen
30.09.2020
Saakka
30.09.2021
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2021

1,99 -2,81 2,83 -2,31 1,86
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
2,70 0,89 0,13 - 0,25
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-0,64 -0,61 -0,12 2,70 2,68 0,66 - 1,33

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 29.11.2021 GBP 198,592
12 kk todellinen tuotto alkaen 31.05.2018 0,57
Sijoitusten määrä alkaen 29.10.2021 70
Perusvaluutta Englannin punta
Rahaston perustaminen 18.08.2016
Perustamispäivä 18.08.2016
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Equity Market Neutral EUR
SFDR-luokitus Muu
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,85%
ISIN LU1430596343
Bloomberg-tunnus BSUAA4E
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 20,00%
SEDOL BZB1SP7
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 5000
Minimi lisäsijoitus -
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ESG-näkökohdat muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessin tutkimusvaiheessa. Tähän voi sisältyä kolmansien osapuolten olennaisia näkemyksiä sekä sisäisiä kommentteja sitoutumisesta ja BlackRockin sijoitustenhoidon palautetta hallintoasioista. Rahastonhoitaja suorittaa säännöllisin väliajoin salkun arviointeja riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän ja tietohallintojohtajien kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

3 stars
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BlackRock UK Equity Absolute Return Fund, Class A4 Hedged, alkaen 31.10.2021 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 190 Equity Market Neutral EUR.

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.10.2021
Nimi Painotus (%)
RELX PLC 5,80
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 5,13
TESCO PLC 5,13
ASTRAZENECA PLC 4,83
RIO TINTO PLC 4,54
Nimi Painotus (%)
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 4,18
RENTOKIL INITIAL PLC 3,95
STANDARD CHARTERED PLC 3,81
SERCO GROUP PLC 3,46
ROYAL DUTCH SHELL PLC 3,45
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A4 Hedged EUR Vuotuinen 100,82 -0,12 -0,12 102,66 99,80 - LU1430596343 - -
Class I2 Hedged JPY Ei ole 10 761,15 -14,65 -0,14 10 872,21 10 543,07 - LU1430596855 - -
Class D2 GBP Ei ole 109,85 -0,16 -0,15 111,00 107,60 - LU1430596426 - -
Class D2 Hedged USD Ei ole 112,06 -0,17 -0,15 113,23 109,66 - LU1567864464 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 104,63 -0,15 -0,14 105,78 103,14 - LU1430596699 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 101,58 -0,12 -0,12 103,38 100,57 - LU1430596269 - -
Class X2 GBP Ei ole 117,54 -0,12 -0,10 118,97 113,72 - LU1430596939 - -
Class D2 EUR Ei ole 112,63 -0,11 -0,10 114,44 102,34 - LU1495982784 - -
Class A2 GBP Ei ole 106,18 -0,15 -0,14 107,31 104,61 - LU1430596186 - -
Class I2 Hedged USD - 109,44 -0,16 -0,15 110,57 106,88 - LU1808491226 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 103,42 -0,15 -0,14 104,61 102,04 - LU1430596772 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 102,32 -0,14 -0,14 103,41 100,75 - LU1640626351 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Nigel Ridge
Nigel Ridge

Dokumentit

Dokumentit