Osakkeet

BlackRock UK Equity Absolute Return Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
  Alkaen
31.12.2015
Saakka
31.12.2016
Alkaen
31.12.2016
Saakka
31.12.2017
Alkaen
31.12.2017
Saakka
31.12.2018
Alkaen
31.12.2018
Saakka
31.12.2019
Alkaen
31.12.2019
Saakka
31.12.2020
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.12.2020

- 0,28 -6,51 8,16 -2,06
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.12.2020

- 0,35 0,72 0,81 0,29
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-4,06 -0,39 - - 0,10
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.01.2021

0,23 0,59 - - 0,52
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-1,49 -1,49 1,82 -4,06 -1,17 - - 0,46
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.01.2021

0,00 0,00 0,01 0,23 1,79 - - 2,34

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 26.02.2021 GBP 124,274
12 kk todellinen tuotto alkaen 31.05.2018 0,57
Sijoitusten määrä alkaen 29.01.2021 67
Perusvaluutta Englannin punta
Rahaston perustaminen 18.08.2016
Perustamispäivä 18.08.2016
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Alt - Long/Short Equity - UK
Vertailuindeksi LIBOR 3 Month Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,84%
ISIN LU1430596343
Bloomberg-tunnus BSUAA4E
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 20,00%
SEDOL BZB1SP7
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 5000
Minimi lisäsijoitus -
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ESG-näkökohdat muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessin tutkimusvaiheessa. Tähän voi sisältyä kolmansien osapuolten olennaisia näkemyksiä sekä sisäisiä kommentteja sitoutumisesta ja BlackRockin sijoitustenhoidon palautetta hallintoasioista. Rahastonhoitaja suorittaa säännöllisin väliajoin salkun arviointeja riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän ja tietohallintojohtajien kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.01.2021
Nimi Painotus (%)
TESCO PLC 6,02
RELX PLC 5,58
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 4,85
RIO TINTO PLC 4,61
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 4,19
Nimi Painotus (%)
RENTOKIL INITIAL PLC 3,74
ASTRAZENECA PLC 3,40
STANDARD CHARTERED PLC 3,30
SERCO GROUP PLC 3,18
3I GROUP PLC 3,11
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A4 Hedged EUR Vuotuinen 99,83 -0,11 -0,11 103,48 95,80 - LU1430596343 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 102,04 -0,11 -0,11 105,06 97,46 - LU1430596772 - -
Class X2 GBP Ei ole 114,19 -0,12 -0,10 117,02 107,00 - LU1430596939 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 100,57 -0,11 -0,11 104,19 96,47 - LU1430596269 - -
Class A2 GBP Ei ole 104,61 -0,12 -0,11 107,72 99,65 - LU1430596186 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 100,80 -0,11 -0,11 103,28 95,95 - LU1640626351 - -
Class I2 Hedged USD - 107,23 -0,11 -0,10 109,60 101,24 - LU1808491226 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 103,14 -0,12 -0,12 106,46 98,45 - LU1430596699 - -
Class D2 GBP Ei ole 107,78 -0,12 -0,11 110,20 102,08 - LU1430596426 - -
Class I2 Hedged JPY Ei ole 10 558,85 -11,58 -0,11 10 805,05 10 035,37 - LU1430596855 - -
Class D2 Hedged USD Ei ole 109,94 -0,12 -0,11 112,45 104,03 - LU1567864464 - -
Class D2 EUR Ei ole 107,39 -0,83 -0,77 114,12 95,40 - LU1495982784 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Nigel Ridge
Nigel Ridge

Dokumentit

Dokumentit