Korko-sijoitukset

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko
Kalenterivuoden tuottotiedot puuttuvat
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-9,15 -1,29 -0,68 - -0,05
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-9,00 -0,44 -4,15 -5,27 -9,15 -3,82 -3,33 - -0,35
  Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Alkaen
30.09.2020
Saakka
30.09.2021
Alkaen
30.09.2021
Saakka
30.09.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2022

-2,13 2,62 2,72 3,39 -9,04

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty CHF:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston nettovarat alkaen 25.11.2022 USD 7 914 511 223
Perustamispäivä 22.07.2015
Rahaston perustaminen 31.01.2007
Sarjan valuutta CHF
Perusvaluutta USD
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
SFDR-luokitus Muu
Aloitusmaksu 0,00%
Vuosittainen juokseva kulu 0,00%
Kulusuhde 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
Minimi alkusijoitus CHF 10000000
Minimi lisäsijoitus CHF 1000
Tulojen käyttö Karttuva
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-luokka Global Flexible Bond - CHF Hedged
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Bloomberg-tunnus BGFIX2C
ISIN LU1263143379
SEDOL BYQDT03

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 31.10.2022 2892
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen 31.10.2022 6,04%
Tuotto maturiteettiin alkaen 31.10.2022 5,88
Muokattu duraatio alkaen 31.10.2022 2,90
Painotettu keskim. YTM. alkaen 31.10.2022 5,84%
Tehokas duraatio alkaen 31.10.2022 2,54
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 31.10.2022 6,13
WAL huonoimpaan alkaen 31.10.2022 6,13

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ESG-näkökohdat muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessin tutkimus- ja due diligence -vaiheessa. ESG-tiedot voidaan hankkia sisäisesti, yhteistyössä BlackRockin sijoitustenhoitotiimin kanssa sitoutettaessa liikkeeseenlaskijoita merkittäviin ympäristöä, yhteiskuntaa tai hallintoa koskeviin aiheisiin tai kolmansien osapuolten toimittajilta. Rahastonhoitajan jatkuvaan salkun seurantaan sisältyvät säännölliset salkun riskiarvioinnit riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

4 stars
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF Fixed Income Global Opportunities Fund, Class X2 Hedged, alkaen 31.10.2022 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 222 Global Flexible Bond - CHF Hedged.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.10.2022
Nimi Painotus (%)
TREASURY NOTE 1.25 11/30/2026 8,78
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 6,25
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 2,65
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 2,41
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 2,12
Nimi Painotus (%)
GNMA2 30YR TBA(REG C) 1,88
FHLMC 30YR UMBS 1,81
FNMA 30YR 2019 PRODUCTION 1,81
FNMA 30YR 2018 PRODUCTION 1,77
TREASURY NOTE 2.625 05/31/2027 1,32
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.10.2022

% markkina-arvosta

alkaen 31.10.2022

% markkina-arvosta

alkaen 31.10.2022

% markkina-arvosta

Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 31.10.2022

% markkina-arvosta

alkaen 31.10.2022

% markkina-arvosta

alkaen 31.10.2022

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Class X2 Hedged CHF Ei ole 11,45 0,03 0,26 25.11.2022 12,46 11,26 LU1263143379 -
Class I2 Hedged CHF Ei ole 10,93 0,03 0,28 25.11.2022 11,94 10,76 LU1270847004 -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 10,15 0,03 0,30 25.11.2022 11,08 9,98 LU0278456651 -
Class A5 USD Neljännesvuosittain 9,62 0,02 0,21 25.11.2022 10,49 9,43 LU0280465617 -
Class D4 Hedged EUR Vuotuinen 8,45 0,02 0,24 25.11.2022 9,40 8,30 LU1340096590 -
Class A2 Hedged PLN Ei ole 16,13 0,04 0,25 25.11.2022 16,82 15,77 LU0480534915 -
Class D5 USD Neljännesvuosittain 10,12 0,03 0,30 25.11.2022 11,03 9,91 LU0737136415 -
Class D4 Hedged CAD Vuotuinen 9,23 0,02 0,22 25.11.2022 10,09 9,05 LU1270847186 -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 20,74 0,05 0,24 25.11.2022 22,37 20,34 LU0278465488 -
Class I3 Hedged CAD Kuukausittain 9,09 0,02 0,22 25.11.2022 9,94 8,93 LU1234671672 -
Class A2 Hedged JPY Ei ole 998,00 3,00 0,30 25.11.2022 1 094,00 982,00 LU1005243099 -
Class I2 Hedged AUD - 10,31 0,03 0,29 25.11.2022 11,10 10,11 LU1786038098 -
Class D2 USD Ei ole 15,32 0,04 0,26 25.11.2022 16,40 15,01 LU0278469043 -
Class D5 Hedged EUR Neljännesvuosittain 6,21 0,02 0,32 25.11.2022 6,91 6,10 LU0827879841 -
Class A6 USD Kuukausittain 10,96 0,03 0,27 25.11.2022 12,12 10,77 LU1051767835 -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 9,42 0,02 0,21 25.11.2022 10,34 9,26 LU0278453476 -
Class D5 Hedged CHF Neljännesvuosittain 8,38 0,02 0,24 25.11.2022 9,35 8,25 LU1681056062 -
Class X2 Hedged SEK Ei ole 10,59 0,03 0,28 25.11.2022 11,44 10,40 LU1153584724 -
Class A2 Hedged GBP Ei ole 10,16 0,02 0,20 25.11.2022 11,00 9,98 LU1181257202 -
Class D2 Hedged PLN Ei ole 16,97 0,04 0,24 25.11.2022 17,61 16,58 LU0827879684 -
Class I2 Hedged JPY Ei ole 1 059,00 3,00 0,28 25.11.2022 1 154,00 1 041,00 LU1005243172 -
Class X2 Hedged GBP Ei ole 11,30 0,02 0,18 25.11.2022 12,11 11,09 LU0278465058 -
Class D2 Hedged SGD Ei ole 21,81 0,06 0,28 25.11.2022 23,41 21,38 LU0827879767 -
Class A8 Hedged CNH Kuukausittain 87,25 0,22 0,25 25.11.2022 97,62 85,96 LU1165523371 -
Class S2 Hedged EUR - 9,80 0,02 0,20 25.11.2022 10,69 9,64 LU1992159654 -
Class I5 Hedged JPY Neljännesvuosittain 876,00 3,00 0,34 25.11.2022 974,00 861,00 LU1791183194 -
Class I5 JPY Neljännesvuosittain 1 312,00 14,00 1,08 25.11.2022 1 397,00 1 145,00 LU1926936912 -
Class I2 USD Ei ole 12,24 0,03 0,25 25.11.2022 13,09 11,99 LU0986736956 -
Class X2 USD Ei ole 12,09 0,04 0,33 25.11.2022 12,86 11,84 LU0278469985 -
Class A1 USD Kuukausittain 9,61 0,03 0,31 25.11.2022 10,49 9,44 LU1003076855 -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 10,51 0,02 0,19 25.11.2022 11,46 10,33 LU0368231436 -
Class A3 EUR Kuukausittain 9,26 0,06 0,65 25.11.2022 9,94 9,01 LU1005243339 -
Class X3 USD Kuukausittain 9,63 0,03 0,31 25.11.2022 10,50 9,46 LU1003077234 -
Class D2 EUR Ei ole 14,75 0,09 0,61 25.11.2022 15,77 14,12 LU1005243503 -
Class S2 Hedged CHF - 9,72 0,02 0,21 25.11.2022 10,62 9,56 LU1992159902 -
Class A4 Hedged EUR Vuotuinen 8,45 0,02 0,24 25.11.2022 9,40 8,31 LU0973708182 -
Class A6 Hedged HKD Kuukausittain 81,83 0,21 0,26 25.11.2022 91,21 80,53 LU1051769021 -
Class A1 EUR Kuukausittain 9,25 0,06 0,65 25.11.2022 9,94 9,02 LU1005244220 -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 10,21 0,03 0,29 25.11.2022 11,17 10,04 LU0972027022 -
Class I5 GBP Hedged GBP Neljännesvuosittain 9,29 0,02 0,22 25.11.2022 10,21 9,12 LU1877503935 -
Class S5 USD Neljännesvuosittain 9,69 0,02 0,21 25.11.2022 10,57 9,49 LU1992159068 -
Class A2 USD Ei ole 14,58 0,04 0,28 25.11.2022 15,68 14,29 LU0278466700 -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 11,17 0,03 0,27 25.11.2022 12,04 10,96 LU0278463947 -
Class D4 EUR Vuotuinen 12,40 0,08 0,65 25.11.2022 13,45 12,10 LU1085283973 -
Class A5 Hedged EUR Neljännesvuosittain 6,19 0,01 0,16 25.11.2022 6,89 6,09 LU0280467159 -
Class A3 USD Kuukausittain 9,61 0,02 0,21 25.11.2022 10,48 9,44 LU1003076939 -
Class D4 Hedged GBP Vuotuinen 4,38 0,01 0,23 25.11.2022 4,81 4,30 LU1294567364 -
Class A2 EUR Ei ole 14,04 0,09 0,65 25.11.2022 15,03 13,50 LU1005243255 -
Class A5 Hedged SGD Neljännesvuosittain 13,67 0,04 0,29 25.11.2022 14,94 13,40 LU0280468637 -
Class I2 Hedged GBP Ei ole 11,32 0,03 0,27 25.11.2022 12,18 11,11 LU0999670564 -
Class X3 Hedged EUR Kuukausittain 8,31 0,02 0,24 25.11.2022 9,26 8,19 LU1003077317 -
Class I5 USD Neljännesvuosittain 9,42 0,02 0,21 25.11.2022 10,27 9,23 LU1083819141 -
Class S2 USD - 10,44 0,03 0,29 25.11.2022 11,16 10,23 LU1992160157 -
Class S4 Hedged EUR Vuotuinen 9,10 0,02 0,22 25.11.2022 10,13 8,94 LU1992161049 -
Class A2 Hedged SEK Ei ole 96,97 0,24 0,25 25.11.2022 105,94 95,34 LU1121320748 -
Class X2 Hedged EUR Ei ole 11,25 0,03 0,27 25.11.2022 12,20 11,04 LU0278456909 -
Class X2 Hedged AUD Ei ole 12,32 0,03 0,24 25.11.2022 13,22 12,08 LU1093512371 -
Class X5 Hedged EUR Neljännesvuosittain 8,51 0,03 0,35 25.11.2022 9,47 8,36 LU1685502194 -
Class I5 Hedged EUR Neljännesvuosittain 8,22 0,02 0,24 25.11.2022 9,16 8,08 LU1129992308 -
Class X2 Hedged CAD Ei ole 11,51 0,03 0,26 25.11.2022 12,28 11,28 LU1214678283 -
Class X3 Hedged AUD Kuukausittain 9,81 0,02 0,20 25.11.2022 10,79 9,65 LU1003077820 -
Class I2 Hedged CAD Ei ole 11,29 0,03 0,27 25.11.2022 12,09 11,06 LU1136394076 -
Class A4 USD Vuotuinen 9,50 0,03 0,32 25.11.2022 10,36 9,31 LU1153584997 -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 9,36 0,03 0,32 25.11.2022 10,29 9,21 LU1121327164 -
Class X5 Hedged GBP Neljännesvuosittain 8,79 0,02 0,23 25.11.2022 9,66 8,62 LU1165522217 -
Class A8 Hedged AUD Kuukausittain 8,30 0,02 0,24 25.11.2022 9,23 8,16 LU1165522480 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Rick Rieder
Rick Rieder
Russell Brownback
Russell Brownback
Aidan Doyle
Aidan Doyle
Bob Miller
Bob Miller

Dokumentit

Dokumentit