Korko-sijoitukset

BGF European High Yield Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tässä kaaviossa näkyy rahaston tuotto prosentteina 6 viime vuosien aikana. Se voi auttaa sinua arvioimaan, kuinka rahastoa on hoidettu aiemmin, ja vertaamaan sitä vertailuindeksiinsä.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kokonaistuotto (%) 8,2 8,4 -2,6 14,0 3,4 5,1
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%) 9,0 6,8 -3,6 11,3 2,3 3,5
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-10,83 0,05 1,78 - 2,94
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%) -10,07 -0,76 0,74 - 2,32
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-11,44 4,54 -5,00 -10,04 -10,83 0,15 9,24 - 22,54
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%) -10,03 4,81 -3,49 -8,73 -10,07 -2,27 3,75 - 17,50
  Alkaen
30.06.2017
Saakka
30.06.2018
Alkaen
30.06.2018
Saakka
30.06.2019
Alkaen
30.06.2019
Saakka
30.06.2020
Alkaen
30.06.2020
Saakka
30.06.2021
Alkaen
30.06.2021
Saakka
30.06.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.06.2022

2,24 6,80 -0,53 13,98 -14,55
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%)

alkaen 30.06.2022

0,86 5,41 -1,92 11,22 -13,87

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston nettovarat alkaen 16.08.2022 EUR 355 527 944
Perustamispäivä 23.07.2015
Rahaston perustaminen 23.07.2015
Sarjan valuutta GBP
Perusvaluutta EUR
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 Bloomberg Pan European High Yield 3% Issuer Constrained Index EUR Hedged
SFDR-luokitus Muu
Aloitusmaksu 5,00%
Vuosittainen juokseva kulu 0,75%
Kulusuhde 0,55%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
Minimi alkusijoitus GBP 100000
Minimi lisäsijoitus -
Osingonjaon ajankohta Vuotuinen
Tulojen käyttö Osinkoa jakava
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-luokka Other Bond
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Bloomberg-tunnus BGEHD4G
ISIN LU1258858023
SEDOL BYN8BV6

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 29.07.2022 360
12 kk todellinen tuotto alkaen 31.07.2022 4,09
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen 31.07.2022 10,97%
3 v beeta alkaen 31.07.2022 0,994
Tuotto maturiteettiin alkaen 29.07.2022 8,01
Muokattu duraatio alkaen 29.07.2022 3,18
Painotettu keskim. YTM. alkaen 29.07.2022 8,25%
Tehokas duraatio alkaen 29.07.2022 3,15
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 29.07.2022 4,87
WAL huonoimpaan alkaen 29.07.2022 4,87

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ESG-näkökohdat sijoitusprosessin sijoitustutkimus-, salkunrakennus- ja sijoitusten seurantavaiheissa. Rahastonhoitaja ylläpitää sisäisiä ESG-tuloskortteja uusille ensisijaisille liikkeeseenlaskijoille, joihin sijoittamista harkitaan, ja nykyisille pörssinoteerattujen arvopapereiden liikkeeseenlaskijoille. Näillä tuloskorteilla analysoidaan ja seurataan sisäisiä ja ulkoisia tutkimusnäkymiä erilaisten ympäristö-, yhteiskunta- ja hallintotekijöiden pohjalta, jotka on hankittu ensisijaisista ja kolmansien osapuolten ESG-tiedoista ja tutkimuksista. Salkunhoitotiimit huomioivat sektorin ja liikkeeseenlaskijan ESG-näkymät ja -pisteet valitessaan yksittäisiä sijoituksia salkun rakentamisen aikana. ESG-tekijöistä keskustellaan ja niitä harkitaan sijoituspäätöksiä tehtäessä. Rahastonhoitaja huomioi ESG-kriteerit myös sijoitusten jälkeen tapahtuvassa seurannassa ja suorittaa säännöllisin väliajoin salkun riskiarviointeja sijoitustiimin ja riski- ja kvantitatiiviseen analysointiin erikoistuneen ryhmän kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.07.2022
Nimi Painotus (%)
CELLNEX TELECOM SA RegS 0.75 11/20/2031 2,20
COMMERZBANK AG RegS 6.125 12/31/2049 1,16
RCI BANQUE SA RegS 2.625 02/18/2030 1,13
AUTOSTRADE PER LITALIA SPA RegS 2 01/15/2030 1,13
NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG RegS 3.5 09/30/2024 1,06
Nimi Painotus (%)
DEUTSCHE BANK AG MTN RegS 4 06/24/2032 1,05
CARNIVAL CORP RegS 10.125 02/01/2026 1,03
INTESA SANPAOLO SPA PNC7.5 RegS 5.5 12/31/2049 1,00
BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS 3.25 02/16/2026 0,94
LORCA TELECOM BONDCO SAU RegS 4 09/18/2027 0,93
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 29.07.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.07.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.07.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.07.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Class D4 Hedged GBP Vuotuinen 9,90 0,02 0,20 16.08.2022 11,31 9,21 LU1258858023 -
Class Z2 EUR - 9,82 0,02 0,20 16.08.2022 10,96 9,14 LU2099034311 -
Class A2 EUR Ei ole 11,52 0,03 0,26 16.08.2022 12,95 10,73 LU1191877379 -
Class X2 EUR Ei ole 12,61 0,04 0,32 16.08.2022 14,02 11,73 LU1264796209 -
Class D4 EUR Vuotuinen 9,48 0,02 0,21 16.08.2022 10,94 8,83 LU1258857561 -
Class Z2 USD - 9,15 0,02 0,22 16.08.2022 10,07 8,50 LU2414815147 -
Class D2 EUR Ei ole 11,97 0,02 0,17 16.08.2022 13,41 11,15 LU1191877965 -
Class A2 Hedged SEK Ei ole 114,29 0,29 0,25 16.08.2022 128,53 106,43 LU1258857645 -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 11,19 0,02 0,18 16.08.2022 12,61 10,44 LU1258857728 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Stephen Gough
Stephen Gough
Jose Aguilar
Jose Aguilar
James Turner
James Turner

Dokumentit

Dokumentit