Korko-sijoitukset

BGF US Government Mortgage Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko
  Alkaen
30.06.2016
Saakka
30.06.2017
Alkaen
30.06.2017
Saakka
30.06.2018
Alkaen
30.06.2018
Saakka
30.06.2019
Alkaen
30.06.2019
Saakka
30.06.2020
Alkaen
30.06.2020
Saakka
30.06.2021
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.06.2021

0,28 -0,52 6,53 6,81 1,23
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.06.2021

-0,08 0,11 6,39 5,96 -0,47
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
1,23 4,83 2,82 - 3,03
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.06.2021

-0,47 3,91 2,33 - 2,63
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-0,36 -0,01 0,38 1,23 15,20 14,92 - 19,71
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.06.2021

-0,88 -0,03 0,34 -0,47 12,20 12,23 - 16,98

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 03.08.2021 USD 138,955
12 kk todellinen tuotto alkaen 31.07.2021 4,06
Sijoitusten määrä alkaen 30.06.2021 388
Perusvaluutta Yhdysvaltain dollari
Rahaston perustaminen 02.08.1985
Perustamispäivä 17.06.2015
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka USD Government Bond
Vertailuindeksi FTSE Mortgage Index
SFDR-luokitus Muu
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,07%
ISIN LU1246652132
Bloomberg-tunnus BGUSGX3
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BZ0D6G1
Bloomberg-vertailuarvon tunnus SBMT
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 10000000
Minimi lisäsijoitus -
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla peräisin MSCI ESG Research -indeksistä (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta. Tälle rahastolle ei ole tällä hetkellä saatavana MSCI Ratings -luokituksia.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ESG-näkökohdat muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessin tutkimus- ja due diligence -vaiheessa. ESG-tietoja voidaan hankkia sekä sisäisistä että ulkoisista lähteistä, ja ne voidaan sisällyttää Aladdin-riskijärjestelmään. Rahastonhoitaja tekee säännöllisin väliajoin salkun riskiarviointeja yhdessä riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

5 stars
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF US Government Mortgage Fund, Class X3, alkaen 31.07.2021 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 190 USD Government Bond.

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.06.2021
Nimi Painotus (%)
GNMA2 30YR 31,36
UMBS 30YR TBA(REG A) 18,62
FHLMC 30YR UMBS 14,91
FNMA 30YR 2020 PRODUCTION 13,56
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION 5,60
Nimi Painotus (%)
UMBS 15YR TBA(REG B) 4,71
FNMA 30YR 2021 PRODUCTION 2,45
FNMA 30YR 2017 PRODUCTION 2,19
FGOLD 30YR 4% HLB 150K 2011 1,06
FNMA 30YR 3% LB200K 2020 0,77
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.06.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.06.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.06.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 30.06.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.06.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.06.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class X3 USD Kuukausittain 9,39 0,02 0,21 9,65 9,35 - LU1246652132 - -
Class I3 USD Kuukausittain 9,40 0,02 0,21 9,67 9,36 - LU1456639035 - -
Class D2 USD Ei ole 21,79 0,04 0,18 21,85 21,57 - LU0424777026 - -
Class D3 USD Kuukausittain 9,23 0,02 0,22 9,49 9,18 - LU0592702145 - -
Class A1 USD Päivittäinen 9,20 0,02 0,22 9,46 9,15 - LU0035308682 - -
Class A3 USD Kuukausittain 9,21 0,02 0,22 9,46 9,16 - LU0172418690 - -
Class A2 USD Ei ole 20,90 0,04 0,19 20,99 20,69 - LU0096258446 - -
Class I2 USD - 10,86 0,03 0,28 10,88 10,74 - LU2011139206 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Akiva Dickstein
Akiva Dickstein
Matthew Kraeger
Matthew Kraeger
Bob Miller
Bob Miller

Dokumentit

Dokumentit