Osakkeet

BGF European Equity Income Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko
  Alkaen
30.09.2015
Saakka
30.09.2016
Alkaen
30.09.2016
Saakka
30.09.2017
Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2020

-1,07 14,35 0,92 11,73 -0,23
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.09.2020

1,80 16,26 1,47 5,74 -7,76
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-6,74 1,33 2,68 - 1,77
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.10.2020

-13,13 -2,67 0,55 - -
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-10,78 -5,32 -4,09 -6,74 4,04 14,13 - 10,29
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.10.2020

-17,12 -5,01 -3,59 -13,13 -7,79 2,76 - -

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 27.11.2020 EUR 1 755,350
12 kk todellinen tuotto alkaen 31.10.2020 4,67
Sijoitusten määrä alkaen 30.10.2020 42
Perusvaluutta EUR
Rahaston perustaminen 03.12.2010
Perustamispäivä 25.03.2015
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Other Equity
Vertailuindeksi MSCI Europe Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,07%
ISIN LU1200839964
Bloomberg-tunnus BGEED6U
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BWC4XJ3
Bloomberg-vertailuarvon tunnus M7EU
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 100000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia kestävyysnäkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ESG:n sisällyttäminen prosessiin ei muuta rahaston sijoitustavoitetta eikä rajoita salkunhoitajan sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA-CCC) alkaen 01.11.2020 AA
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0-10) alkaen 01.11.2020 8,44
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 01.11.2020 68,87
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 01.11.2020 99,81
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 01.11.2020 Equity Europe Income
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 01.11.2020 116,46
Vertaisryhmän rahastot alkaen 01.11.2020 106
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 01.11.2020 30.04.2020 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI:n ESG-luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston kohdeomistuksista (käteissijoituksia lukuun ottamatta) tulee sisältyä MSCI ESG Research -indeksiin, rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ESG:n sisällyttäminen prosessiin ei muuta rahaston sijoitustavoitetta eikä rajoita salkunhoitajan sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 30.10.2020 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 30.10.2020 0,00%
MSCI - ydinaseet alkaen 30.10.2020 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 30.10.2020 0,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 30.10.2020 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 30.10.2020 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 30.10.2020 1,63%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 30.10.2020 98,26%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 30.10.2020 1,74%
Edellä esitetyt lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden rahastoon kuuluvien liikkeeseenlaskijoiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilen tai öljyhiekan louhinnasta. Sellaisiin liikkeeseenlaskijoihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilen tai öljyhiekan louhinnasta (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,00% ja öljyhiekat 0,00%.

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit lasketaan MSCI ESG Researchin avulla, joka määrittää profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock rahoittaa tätä tutkimusta luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.10.2020
Nimi Painotus (%)
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA 3,94
ZURICH INSURANCE GROUP AG 3,92
NESTLE SA 3,91
LONZA GROUP AG 3,88
ENEL SPA 3,85
Nimi Painotus (%)
IBERDROLA SA 3,84
SANOFI SA 3,70
TELE2 AB 3,53
NOVO NORDISK A/S 3,46
VOLVO AB 3,03
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D6 Hedged USD Monthly Stable 9,85 0,02 0,20 10,97 7,00 - LU1200839964 - -
Class A8 Hedged NZD Monthly Stable with IRD 8,66 0,02 0,23 10,06 6,31 - LU1220229196 - -
Class A2 EUR Ei ole 21,31 0,05 0,24 23,22 14,86 - LU0562822386 - -
Class D2 USD Ei ole 27,20 0,15 0,55 27,20 17,18 - LU1984140779 - -
Class A6 Hedged USD Monthly Stable 11,74 0,02 0,17 13,16 8,38 - LU1019632923 - -
Class A5G EUR Neljännesvuosittain 14,03 0,03 0,21 15,73 10,07 - LU0561744862 - -
Class A8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 10,69 0,02 0,19 12,45 7,76 - LU1019636163 - -
Class X5G GBP Päivittäinen 13,25 0,06 0,45 13,73 9,59 - LU1015435362 - -
Class A6 Hedged HKD Monthly Stable 181,98 0,37 0,20 203,94 129,97 - LU1051770623 - -
Class A8 Hedged CNH Monthly Stable with IRD 92,37 0,18 0,20 105,60 67,07 - LU1241525267 - -
Class A4G EUR Vuotuinen 14,79 0,03 0,20 16,62 10,63 - LU0619515397 - -
Class A8 Hedged CAD Monthly Stable with IRD 8,72 0,02 0,23 10,08 6,36 - LU1220229436 - -
Class A6 Hedged SGD Monthly Stable 11,40 0,02 0,18 12,92 8,19 - LU1019634622 - -
Class A6 Hedged GBP Monthly Stable 13,26 0,03 0,23 15,12 9,53 - LU1051771274 - -
Class D5G Hedged GBP Neljännesvuosittain 12,67 0,03 0,24 14,27 9,04 - LU0949170855 - -
Class D2 Hedged USD Ei ole 12,98 0,02 0,15 13,99 8,95 - LU1185942585 - -
Class A8 Hedged USD Kuukausittain 9,51 0,01 0,11 10,00 6,82 - LU2114397693 - -
Class A2 Hedged USD Ei ole 14,62 0,03 0,21 15,84 10,13 - LU1153584641 - -
Class X5G EUR Neljännesvuosittain 14,81 0,03 0,20 16,39 10,50 - LU1834329150 - -
Class I4G GBP Vuotuinen 12,45 0,05 0,40 13,00 9,07 - LU2091194394 - -
Class D5G EUR Neljännesvuosittain 13,79 0,03 0,22 15,38 9,85 - LU0871639463 - -
Class A5G Hedged USD Neljännesvuosittain 20,95 0,04 0,19 23,36 14,94 - LU1003076772 - -
Class I4G EUR Vuotuinen 13,92 0,04 0,29 15,51 9,93 - LU0883524240 - -
Class D4G EUR Vuotuinen 13,82 0,03 0,22 15,44 9,89 - LU0875160912 - -
Class D2 EUR Ei ole 22,78 0,05 0,22 24,68 15,80 - LU0579997130 - -
Class X2 EUR Ei ole 14,98 0,03 0,20 16,11 10,33 - LU0563471787 - -
Class A6 EUR Monthly Stable 10,46 0,02 0,19 11,81 7,53 - LU1051768569 - -
Class A2 USD - 25,44 0,14 0,55 25,44 16,15 - LU2091194634 - -
Class D4G GBP Vuotuinen 12,37 0,06 0,49 12,94 9,03 - LU2091194550 - -
Class I2 USD - 14,07 0,08 0,57 14,07 8,87 - LU2091194477 - -
Class I2 EUR Ei ole 11,78 0,03 0,26 12,74 8,16 - LU1222728690 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Andreas Zoellinger
Andreas Zoellinger

Dokumentit

Dokumentit