Korko-sijoitukset

BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Korkotason muutoksilla, luottoriskillä ja/tai liikkeeseenlaskijan maksuhäiriöillä on merkittävä vaikutus korkopaperien tuotto- ja arvonkehitykseen. Sijoituskelpoista huonommaksi luokitellut korkopaperit voivat olla herkempiä näille riskeille kuin korkeamman luottoluokituksen korkopaperit. Luottoluokituksen mahdollinen tai toteutunut aleneminen voi nostaa riskitasoa. Omaisuusvakuudellisiin ja asuntovakuudellisiin arvopapereihin liittyy samoja riskejä kuin kiinteätuottoisiin arvopapereihin. Näihin sijoitusinstrumentteihin voi kohdistua likviditeettiriskejä, velkaantumisaste saattaa olla korkea, eivätkä ne välttämättä heijasta täysin kohde-etuuksien arvoa. Johdannaiset voivat olla erittäin herkkiä kohde-etuuden arvon muutoksille ja voivat voimistaa tappioita ja voittoja ja altistaa siten rahaston suurille arvon vaihteluille. Vaikutus rahastoon voi olla suurempi, jos johdannaisten käyttö on laajaa tai monimutkaista. Rahasto pyrkii sulkemaan pois yrityksiä, jotka harjoittavat tiettyjä ESG-kriteerien vastaisia toimia. Sijoittajan tulee siis itse arvioida eettiseltä kannalta rahaston ESG-seulonta ennen rahastoon sijoittamista. Tällainen ESG-seulonta voi vaikuttaa haitallisesti rahaston sijoituksiin verrattuna rahastoon, jossa sellaista ei harjoiteta.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tässä kaaviossa näkyy rahaston tuotto prosentteina 6 viime vuosien aikana. Se voi auttaa sinua arvioimaan, kuinka rahastoa on hoidettu aiemmin, ja vertaamaan sitä vertailuindeksiinsä.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kokonaistuotto (%) 2,3 4,1 0,2 5,7 5,0 -0,4
Vertailuindeksi 1 (%) -0,3 -0,3 -0,4 -0,4 -0,4 -0,5
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-1,34 1,07 1,76 - 2,05
Vertailuindeksi 1 (%) -0,34 -0,41 -0,39 - -
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-2,20 1,90 -1,65 -0,49 -1,34 3,24 9,12 - 16,85
Vertailuindeksi 1 (%) -0,26 0,06 0,08 -0,06 -0,34 -1,23 -1,94 - -
  Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Alkaen
30.09.2020
Saakka
30.09.2021
Alkaen
30.09.2021
Saakka
30.09.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2022

1,92 3,26 4,42 2,10 -4,29
Vertailuindeksi 1 (%)

alkaen 30.09.2022

-0,35 -0,36 -0,44 -0,46 -0,44

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston nettovarat alkaen 02.12.2022 EUR 3 379 139 622
Perustamispäivä 25.02.2015
Rahaston perustaminen 30.09.2009
Sarjan valuutta USD
Perusvaluutta EUR
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Vertailuindeksi 1 Overnight ESTR
SFDR-luokitus Artikla 8
Aloitusmaksu 5,00%
Vuosittainen juokseva kulu 0,86%
Kulusuhde 0,88%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
Minimi alkusijoitus USD 100000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Osingonjaon ajankohta Kuukausittain
Tulojen käyttö Osinkoa jakava
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-luokka Global Flexible Bond - USD Hedged
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Bloomberg-tunnus BRFI5UH
ISIN LU1193909402
SEDOL BVYPKJ6

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 31.10.2022 920
12 kk todellinen tuotto alkaen 30.11.2022 0,89
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen 31.10.2022 4,56%
3 v beeta alkaen 31.10.2022 -2,706
Tuotto maturiteettiin alkaen 31.10.2022 4,41
Muokattu duraatio alkaen 31.10.2022 3,80
Painotettu keskim. YTM. alkaen 31.10.2022 4,52%
Tehokas duraatio alkaen 31.10.2022 3,48
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 31.10.2022 5,64
WAL huonoimpaan alkaen 31.10.2022 5,64

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet tarjoavat sijoittajille erityisiä ei-perinteisiä mittareita. Muiden mittareiden ja tietojen ohella sijoittajat voivat arvioida rahastoja tiettyjen ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinto-ominaisuuksien perusteella. Kestävyysominaisuudet eivät anna viitteitä nykyisestä tai tulevasta tuotosta, eivätkä ne edusta rahaston mahdollista riski-tuottoprofiilia. Ne on tarkoitettu vain läpinäkyvyyden tarjoamiseksi ja tiedon jakamiseksi. Kestävyysominaisuuksia ei pidä tarkastella yksinään tai erillään, vaan ne ovat sen sijaan sen tyyppisiä tietoja, jotka sijoittajat saattavat haluta ottaa huomioon rahastoa arvioidessaan.


Mittarit eivät kerro, miten ESG-tekijät integroidaan rahastoon vai integroidaanko niitä ollenkaan. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa tai merkitse, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 21.09.2022 AA
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 21.09.2022 78,72
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 21.09.2022 7,84
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 21.09.2022 68,89
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 21.09.2022 Absolute Return Bond EUR
Vertaisryhmän rahastot alkaen 21.09.2022 45
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 21.09.2022 75,18
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti), prosentuaalinen kattavuus alkaen 21.09.2022 48,04
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 21.09.2022 28.02.2022 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla MSCI ESG -tutkimuksen kattamaa (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 31.10.2022 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 31.10.2022 0,01%
MSCI - ydinaseet alkaen 31.10.2022 0,01%
MSCI - lämpöhiili alkaen 31.10.2022 0,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 31.10.2022 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 31.10.2022 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 31.10.2022 0,03%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 31.10.2022 62,71%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 31.10.2022 37,12%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,01% ja öljyhiekat 0,25%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ESG-näkökohdat muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessin tutkimus- ja due diligence -vaiheessa. ESG-tiedot voidaan hankkia sisäisesti, yhteistyössä BlackRockin sijoitustenhoitotiimin kanssa sitoutettaessa liikkeeseenlaskijoita merkittäviin ympäristöä, yhteiskuntaa tai hallintoa koskeviin aiheisiin tai kolmansien osapuolten toimittajilta. Rahastonhoitajan jatkuvaan salkun seurantaan sisältyvät säännölliset salkun riskiarvioinnit riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

5 stars
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund, Class D3 Hedged, alkaen 30.11.2022 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 559 Global Flexible Bond - USD Hedged.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar on antanut hopeisen mitalin rahastolle. Alle 10% Yhdysvaltaisista rahastoista on saanut tämän tunnustuksen.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.10.2022
Nimi Painotus (%)
CYPRUS (REPUBLIC OF) 3,49
ISHARES CORE EURO CORP BOND UCITS ETF 2,33
KFW 2,15
EUROPEAN UNION 1,52
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,49
Nimi Painotus (%)
DEUTSCHE BANK AG 1,33
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1,20
BNP PARIBAS SA 1,14
NATWEST GROUP PLC 1,09
CREDIT SUISSE GROUP AG 1,07
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.10.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.10.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.10.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.10.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Class D3 Hedged USD Kuukausittain 117,70 0,31 0,26 02.12.2022 118,33 111,57 LU1193909402 -
Class A2 Hedged JPY - 10 107,50 23,20 0,23 02.12.2022 10 434,15 9 622,60 LU1948809105 -
Class X2 EUR Ei ole 138,99 0,34 0,25 02.12.2022 140,33 131,94 LU0544632515 -
Class A4 EUR Vuotuinen 105,28 0,26 0,25 02.12.2022 107,43 100,11 LU1040967272 -
Class A4 Hedged USD Vuotuinen 119,48 0,32 0,27 02.12.2022 119,48 113,01 LU1046548191 -
Class X4 EUR Vuotuinen 103,33 0,26 0,25 02.12.2022 105,32 98,08 LU1260044430 -
Class D2 EUR Ei ole 127,28 0,32 0,25 02.12.2022 129,41 120,95 LU0438336421 -
Class A4 Hedged CHF Vuotuinen 100,95 0,24 0,24 02.12.2022 103,18 96,11 LU1046547201 -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 103,88 0,24 0,23 02.12.2022 105,85 98,84 LU1090193647 -
Class I2 Hedged USD Ei ole 113,02 0,30 0,27 02.12.2022 113,02 106,81 LU1728038651 -
Class D4 EUR Vuotuinen 104,96 0,26 0,25 02.12.2022 106,88 99,74 LU1090193134 -
Class D2 Hedged USD Ei ole 122,84 0,32 0,26 02.12.2022 122,84 116,12 LU1090194454 -
Class I5 EUR Neljännesvuosittain 123,44 0,30 0,24 02.12.2022 126,27 117,27 LU1129992720 -
Class A2 Hedged USD Ei ole 119,90 0,31 0,26 02.12.2022 119,90 113,41 LU1046547540 -
Class D5 Hedged GBP Neljännesvuosittain 111,26 0,28 0,25 02.12.2022 112,51 105,51 LU1117534666 -
Class A2 EUR Ei ole 120,92 0,30 0,25 02.12.2022 123,39 114,97 LU0438336264 -
Class A2 Hedged GBP Ei ole 108,47 0,26 0,24 02.12.2022 109,40 102,92 LU1200840038 -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 114,56 0,28 0,25 02.12.2022 115,15 108,63 LU1117534401 -
Class I2 EUR Ei ole 128,75 0,32 0,25 02.12.2022 130,69 122,32 LU0438336777 -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 101,21 0,24 0,24 02.12.2022 103,47 96,35 LU0589446532 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger
Tom Mondelaers
Tom Mondelaers
Johan Sjogren
Johan Sjogren

Dokumentit

Dokumentit