Korko-sijoitukset

BGF Global Corporate Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko
  Alkaen
31.03.2017
Saakka
31.03.2018
Alkaen
31.03.2018
Saakka
31.03.2019
Alkaen
31.03.2019
Saakka
31.03.2020
Alkaen
31.03.2020
Saakka
31.03.2021
Alkaen
31.03.2021
Saakka
31.03.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.03.2022

2,80 3,44 1,37 8,26 -5,38
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.03.2022

2,97 5,08 3,16 9,21 -4,42
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-10,09 -0,44 0,92 - 1,98
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.04.2022

-9,13 0,83 2,03 - 2,50
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-10,85 -4,34 -8,37 -10,09 -1,32 4,69 - 15,59
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.04.2022

-10,69 -4,21 -8,26 -9,13 2,51 10,57 - 20,03

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty NZD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 19.05.2022 USD 870,743
12 kk todellinen tuotto alkaen 30.04.2022 2,89
Sijoitusten määrä alkaen 29.04.2022 553
Perusvaluutta Yhdysvaltain dollari
Rahaston perustaminen 19.10.2007
Perustamispäivä 10.12.2014
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka Other Bond
Vertailuindeksi Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond USD Hedged Index
SFDR-luokitus Muu
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,12%
ISIN LU1149717313
Bloomberg-tunnus BGCBA8N
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BTC0KS8
Bloomberg-vertailuarvon tunnus LGCPTRUH
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus NZD 5000
Minimi lisäsijoitus NZD 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Painotettu keskim. YTM. alkaen 29.04.2022 3,84%

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet tarjoavat sijoittajille erityisiä ei-perinteisiä mittareita. Muiden mittareiden ja tietojen ohella sijoittajat voivat arvioida rahastoja tiettyjen ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinto-ominaisuuksien perusteella. Kestävyysominaisuudet eivät anna viitteitä nykyisestä tai tulevasta tuotosta, eivätkä ne edusta rahaston mahdollista riski-tuottoprofiilia. Ne on tarkoitettu vain läpinäkyvyyden tarjoamiseksi ja tiedon jakamiseksi. Kestävyysominaisuuksia ei pidä tarkastella yksinään tai erillään, vaan ne ovat sen sijaan sen tyyppisiä tietoja, jotka sijoittajat saattavat haluta ottaa huomioon rahastoa arvioidessaan.


Mittarit eivät kerro, miten ESG-tekijät integroidaan rahastoon vai integroidaanko niitä ollenkaan. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa tai merkitse, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 06.05.2022 AA
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 06.05.2022 93,60
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 06.05.2022 7,51
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 06.05.2022 17,44
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 06.05.2022 Bond Global Corporates USD
Vertaisryhmän rahastot alkaen 06.05.2022 87
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 06.05.2022 233,75
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti), prosentuaalinen kattavuus alkaen 06.05.2022 87,24
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 06.05.2022 30.11.2021 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla MSCI ESG -tutkimuksen kattamaa (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 29.04.2022 0,86%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 29.04.2022 1,33%
MSCI - ydinaseet alkaen 29.04.2022 0,86%
MSCI - lämpöhiili alkaen 29.04.2022 0,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 29.04.2022 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 29.04.2022 0,02%
MSCI - tupakka alkaen 29.04.2022 1,99%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 29.04.2022 92,58%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 29.04.2022 9,12%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 2,07% ja öljyhiekat 0,71%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ESG-näkökohdat muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessin tutkimus- ja due diligence -vaiheessa. ESG-tiedot voidaan hankkia sisäisesti, yhteistyössä BlackRockin sijoitustenhoitotiimin kanssa sitoutettaessa liikkeeseenlaskijoita merkittäviin ympäristöä, yhteiskuntaa tai hallintoa koskeviin aiheisiin tai kolmansien osapuolten toimittajilta. Rahastonhoitajan jatkuvaan salkun seurantaan sisältyvät säännölliset salkun riskiarvioinnit riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.04.2022
Nimi Painotus (%)
CHORUS LTD MTN RegS 1.125 10/18/2023 0,86
UBS AG RegS 5.125 05/15/2024 0,83
IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC MTN RegS 1.125 08/14/2023 0,82
VITERRA FINANCE BV MTN RegS 1 09/24/2028 0,81
CITIGROUP INC 4.412 03/31/2031 0,76
Nimi Painotus (%)
ING GROEP NV MTN RegS 4.7 03/22/2028 0,75
WELLS FARGO & COMPANY MTN 3.35 03/02/2033 0,75
BROADCOM INC 144A 4.926 05/15/2037 0,74
T-MOBILE USA INC 3.5 04/15/2025 0,72
GLENCORE FINANCE (EUROPE) LTD MTN RegS 3.125 03/26/2026 0,71
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 29.04.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Maantieteellinen riskialtistus liittyy ensisijaisesti tuotteen sisältämien arvopaperien liikkeeseenlaskijoiden kotipaikkaan, jotka on laskettu yhteen ja ilmaistu prosenttiosuutena tuotteen kaikista sijoituksista. Joissakin tapauksissa se voi kuitenkin heijastaa maata, jossa arvopaperien liikkeeseenlaskija harjoittaa merkittävää osaa liiketoiminnastaan.
alkaen 29.04.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.04.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 29.04.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.04.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.04.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A8 Hedged NZD Kuukausittain 8,69 0,04 0,46 10,24 8,64 - LU1149717313 - -
Class D2 USD Ei ole 14,87 0,08 0,54 17,10 14,77 - LU0326960662 - -
Class A6 Hedged HKD Kuukausittain 73,85 0,38 0,52 87,15 73,42 - LU0788109550 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 9,70 0,05 0,52 11,25 9,64 - LU1625162489 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 9,73 0,05 0,52 11,21 9,67 - LU1222731728 - -
Class A3 Hedged CAD Kuukausittain 10,14 0,05 0,50 11,82 10,08 - LU0816460157 - -
Class A8 Hedged CNH Kuukausittain 91,73 0,50 0,55 107,57 91,12 - LU1220227653 - -
Class X4 Hedged GBP Vuotuinen 8,72 0,05 0,58 10,24 8,66 - LU0414062165 - -
Class A6 Hedged SGD Kuukausittain 8,75 0,04 0,46 10,32 8,70 - LU1435395121 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 12,05 0,07 0,58 14,03 11,98 - LU0297942434 - -
Class A3 Hedged GBP Kuukausittain 9,60 0,05 0,52 11,20 9,54 - LU0816460231 - -
Class A3 Hedged NZD Kuukausittain 11,13 0,06 0,54 12,96 11,06 - LU0803752475 - -
Class A6 USD Kuukausittain 9,93 0,05 0,51 11,70 9,88 - LU0788109634 - -
Class I2 USD Ei ole 11,44 0,06 0,53 13,15 11,37 - LU1181254019 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 12,79 0,07 0,55 14,84 12,71 - LU0326951752 - -
Class A2 USD Ei ole 13,99 0,07 0,50 16,15 13,91 - LU0297942194 - -
Class A5 USD Neljännesvuosittain 10,28 0,05 0,49 11,97 10,22 - LU0825403933 - -
Class A4 Hedged EUR Vuotuinen 8,16 0,04 0,49 9,61 8,12 - LU0303846876 - -
Class A8 Hedged AUD Kuukausittain 9,86 0,05 0,51 11,62 9,80 - LU0871639976 - -
Class X2 Hedged EUR Ei ole 13,84 0,07 0,51 15,99 13,76 - LU0414062249 - -
Class D5 Hedged GBP Neljännesvuosittain 9,45 0,05 0,53 11,02 9,39 - LU1814255474 - -
Class A3 Hedged AUD Kuukausittain 10,95 0,05 0,46 12,79 10,89 - LU0816460074 - -
Class I4 Hedged GBP Vuotuinen 9,30 0,05 0,54 10,90 9,24 - LU1403442228 - -
Class I2 Hedged CAD Ei ole 11,17 0,06 0,54 12,85 11,10 - LU1153585614 - -
Class A2 Hedged SEK Ei ole 96,63 0,51 0,53 112,30 96,05 - LU1162516634 - -
Class X2 USD Ei ole 16,05 0,08 0,50 18,38 15,95 - LU0434566104 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger
Stephan Bassas
Stephan Bassas
Tom Mondelaers
Tom Mondelaers

Dokumentit

Dokumentit