Osakkeet

BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Tässä kaaviossa näkyy rahaston tuotto prosentteina 7 viime vuosien aikana. Se voi auttaa sinua arvioimaan, kuinka rahastoa on hoidettu aiemmin, ja vertaamaan sitä vertailuindeksiinsä.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kokonaistuotto (%) -0,6 -5,6 10,4 -0,5 -2,4 -0,8 2,9
Vertailuindeksi 1 (%) 0,1 0,3 0,9 1,9 2,3 0,7 0,0
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-2,97 -1,02 -0,42 - 0,20
Vertailuindeksi 1 (%) 0,37 0,57 1,12 - 0,81
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-3,03 -1,13 -1,23 -2,17 -2,97 -3,03 -2,06 - 1,57
Vertailuindeksi 1 (%) 0,36 0,16 0,23 0,35 0,37 1,72 5,71 - 6,63
  Alkaen
30.06.2017
Saakka
30.06.2018
Alkaen
30.06.2018
Saakka
30.06.2019
Alkaen
30.06.2019
Saakka
30.06.2020
Alkaen
30.06.2020
Saakka
30.06.2021
Alkaen
30.06.2021
Saakka
30.06.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.06.2022

4,63 2,69 -0,78 -0,06 -3,18
Vertailuindeksi 1 (%)

alkaen 30.06.2022

1,36 2,31 1,63 0,09 0,17

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston nettovarat alkaen 23.09.2022 USD 34 096 512
Perustamispäivä 10.09.2014
Rahaston perustaminen 02.06.2014
Sarjan valuutta GBP
Perusvaluutta USD
Omaisuuslaji Osakkeet
Vertailuindeksi 1 ICE BofAML 3-MO US Treasury Bill
SFDR-luokitus Muu
Aloitusmaksu 5,00%
Vuosittainen juokseva kulu 1,68%
Kulusuhde 1,20%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
Minimi alkusijoitus GBP 100000
Minimi lisäsijoitus GBP 0
Tulojen käyttö Karttuva
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-luokka Equity Market Neutral Other
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Bloomberg-tunnus BSLSD2G
ISIN LU1103452089
SEDOL BQ717R3

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 31.08.2022 5634
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen 31.08.2022 5,12%
3 v beeta alkaen 31.08.2022 -7,825
P/E-luku alkaen 31.08.2022 0,88
P/B-luku alkaen 31.08.2022 1,04

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja ottaa huomioon ESG-näkökohdat sijoitusprosessin tutkimus- ja päätöksentekovaiheissa. Tähän voi sisältyä olennaista sisäistä ESG-tutkimusta, joka yhdessä useiden muiden tutkimusnäkemysten kanssa vaikuttaa aktiivisen salkun painotukseen suhteessa vertailuindeksiin (tai soveltuvilta osin painotukseen, jolla pyritään saavuttamaan absoluuttista tuottoa). Rahastonhoitaja suorittaa säännöllisin väliajoin salkun arviointeja riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän ja tietohallintojohtajien kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.08.2022
Nimi Painotus (%)
CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION 1,16
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA 1,10
COCA-COLA CO 1,04
OTIS WORLDWIDE CORP 0,97
GIVAUDAN SA 0,97
Nimi Painotus (%)
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP 0,83
MICROSOFT CORPORATION 0,77
SBA COMMUNICATIONS CORP 0,76
SEGRO PLC 0,76
KINDER MORGAN INC 0,74
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.08.2022

% markkina-arvosta

alkaen 31.08.2022

% markkina-arvosta

alkaen 30.06.2016

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.08.2022

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Class D2 Hedged GBP Ei ole 102,12 0,34 0,33 23.09.2022 106,38 101,11 LU1103452089 -
Class A2 Hedged SEK Ei ole 907,40 3,03 0,34 23.09.2022 955,74 899,05 LU1122056838 -
Class D2 USD Ei ole 105,79 0,33 0,31 23.09.2022 109,99 104,76 LU1153525040 -
Class X2 USD Ei ole 125,18 0,40 0,32 23.09.2022 129,01 123,91 LU1069250386 -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 89,45 0,29 0,33 23.09.2022 94,68 88,64 LU1162516717 -
Class A2 USD Ei ole 105,31 0,33 0,31 23.09.2022 109,87 104,30 LU1069250113 -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 97,48 0,32 0,33 23.09.2022 102,55 96,57 LU1069250972 -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 91,53 0,29 0,32 23.09.2022 97,30 90,68 LU1139081738 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Kevin Franklin
Kevin Franklin
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey

Dokumentit

Dokumentit