Osakkeet

BGF Emerging Markets Equity Income Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Mikäli Rahasto harjoittaa arvopaperilainausta kustannusten pienentämiseksi, Rahasto saa siitä perittävistä kuluista 62,5 % ja BlackRock arvopapereiden lainaajana loput 37,5 %. Koska arvopaperilainauksesta syntyvien tulojen jakaminen ei nosta Rahaston toimintakustannuksia, tätä osuutta ei ole laskettu mukaan juokseviin kuluihin.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Tässä kaaviossa näkyy rahaston tuotto prosentteina 8 viime vuosien aikana. Se voi auttaa sinua arvioimaan, kuinka rahastoa on hoidettu aiemmin, ja vertaamaan sitä vertailuindeksiinsä.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kokonaistuotto (%) -16,5 12,0 35,1 -14,3 19,9 12,2 -1,2 -23,2
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%) -14,9 11,2 37,3 -14,6 18,4 18,3 -2,5 -20,1
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-23,19 -5,23 -2,64 - 0,46
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%)

alkaen 31.12.2022

-20,09 -2,69 -1,40 - 1,38
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-23,19 -1,23 10,87 1,07 -23,19 -14,89 -12,53 - 4,00
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%)

alkaen 31.12.2022

-20,09 -1,41 9,70 -2,99 -20,09 -7,87 -6,79 - 12,39
  From
31.12.2017
To
31.12.2018
From
31.12.2018
To
31.12.2019
From
31.12.2019
To
31.12.2020
From
31.12.2020
To
31.12.2021
From
31.12.2021
To
31.12.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.12.2022

-14,30 19,92 12,19 -1,24 -23,19
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%)

alkaen 31.12.2022

-14,57 18,42 18,31 -2,54 -20,09

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty CHF:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston nettovarat alkaen 27.01.2023 USD 263 695 425
Perustamispäivä 18.06.2014
Rahaston perustaminen 12.08.2011
Sarjan valuutta CHF
Perusvaluutta USD
Omaisuuslaji Osakkeet
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 MSCI Emerging Markets Index
SFDR-luokitus Muu
Aloitusmaksu 0,00%
Vuosittainen juokseva kulu 0,86%
Kulusuhde 0,75%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
Minimi alkusijoitus CHF 10000000
Minimi lisäsijoitus CHF 1000
Tulojen käyttö Karttuva
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-luokka Other Equity
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Bloomberg-tunnus BGFI2CH
ISIN LU1074795896
SEDOL BN801S7

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 30.12.2022 71
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen 31.12.2022 21,19%
3 v beeta alkaen 31.12.2022 0,991
P/E-luku alkaen 30.12.2022 11,21
P/B-luku alkaen 30.12.2022 1,72

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet tarjoavat sijoittajille erityisiä ei-perinteisiä mittareita. Muiden mittareiden ja tietojen ohella sijoittajat voivat arvioida rahastoja tiettyjen ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinto-ominaisuuksien perusteella. Kestävyysominaisuudet eivät anna viitteitä nykyisestä tai tulevasta tuotosta, eivätkä ne edusta rahaston mahdollista riski-tuottoprofiilia. Ne on tarkoitettu vain läpinäkyvyyden tarjoamiseksi ja tiedon jakamiseksi. Kestävyysominaisuuksia ei pidä tarkastella yksinään tai erillään, vaan ne ovat sen sijaan sen tyyppisiä tietoja, jotka sijoittajat saattavat haluta ottaa huomioon rahastoa arvioidessaan.


Mittarit eivät kerro, miten ESG-tekijät integroidaan rahastoon vai integroidaanko niitä ollenkaan. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa tai merkitse, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 21.11.2022 AA
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 21.11.2022 92,78
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 21.11.2022 7,26
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 21.11.2022 81,87
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 21.11.2022 Equity Emerging Mkts Global
Vertaisryhmän rahastot alkaen 21.11.2022 1 302
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 21.11.2022 223,58
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti), prosentuaalinen kattavuus alkaen 21.11.2022 89,46
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 21.11.2022 30.06.2022 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla MSCI ESG -tutkimuksen kattamaa (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 30.12.2022 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 30.12.2022 1,63%
MSCI - ydinaseet alkaen 30.12.2022 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 30.12.2022 1,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 30.12.2022 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 30.12.2022 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 30.12.2022 0,00%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 30.12.2022 99,31%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 30.12.2022 0,67%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 1,00% ja öljyhiekat 0,00%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja ottaa huomioon ESG-näkökohdat muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessin tutkimus- ja päätöksentekovaiheessa. Tähän voi sisältyä kolmansien osapuolten olennaisia näkemyksiä sekä sisäisiä kommentteja sitoutumisesta ja BlackRockin sijoitustenhoidon palautetta hallintoasioista. Rahastonhoitajan jatkuvaan salkun seurantaan sisältyvät säännölliset salkun arvioinnit riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän ja tietohallintojohtajien kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.12.2022
Nimi Painotus (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 6,47
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,99
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4,61
BANK OF CHINA LTD 2,71
PROSUS NV 2,46
Nimi Painotus (%)
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 2,26
HDFC BANK LTD 2,26
SANDS CHINA LTD 2,12
YUM CHINA HOLDINGS INC 2,06
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 2,06
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.12.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.12.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.12.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.12.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Class I2 Hedged CHF Ei ole 11,54 0,04 0,35 27.01.2023 14,14 9,26 LU1074795896 -
Class A6 Hedged HKD Monthly Stable 91,86 0,31 0,34 27.01.2023 115,35 73,71 LU1051769294 -
Class A8 Hedged CNH Monthly Stable with IRD 119,97 0,39 0,33 27.01.2023 153,11 97,37 LU1516381719 -
Class A2 EUR - 15,30 0,08 0,53 27.01.2023 17,42 13,28 LU2050411763 -
Class A5G USD Neljännesvuosittain 11,36 0,04 0,35 27.01.2023 14,12 9,05 LU0651947912 -
Class D2 USD Ei ole 18,09 0,06 0,33 27.01.2023 21,47 14,29 LU0653880228 -
Class A2 USD Ei ole 16,63 0,06 0,36 27.01.2023 19,88 13,17 LU0651946864 -
Class A6 USD Monthly Stable 12,29 0,04 0,33 27.01.2023 15,29 9,85 LU1051768304 -
Class I2 EUR - 11,15 0,06 0,54 27.01.2023 12,57 9,65 LU2026300900 -
Class D2 Hedged EUR - 9,96 0,03 0,30 27.01.2023 12,35 7,97 LU2087589771 -
Class X2 USD Ei ole 17,61 0,06 0,34 27.01.2023 20,70 13,88 LU0841147159 -
Class A6 Hedged SGD Monthly Stable 11,35 0,04 0,35 27.01.2023 14,34 9,14 LU1515016050 -
Class D5G GBP Neljännesvuosittain 10,01 0,03 0,30 27.01.2023 11,28 8,60 LU2066749115 -
Class D2 EUR - 16,65 0,09 0,54 27.01.2023 18,81 14,41 LU2087589425 -
Class A8 Hedged NZD Monthly Stable with IRD 11,54 0,04 0,35 27.01.2023 14,62 9,29 LU1529944438 -
Class A6 Hedged CAD Monthly Stable 11,37 0,04 0,35 27.01.2023 14,35 9,14 LU1529944354 -
Class A6 Hedged GBP Monthly Stable 10,82 0,04 0,37 27.01.2023 13,82 8,72 LU1529944198 -
Class X6 USD Monthly Stable 12,05 0,04 0,33 27.01.2023 14,72 9,60 LU1190486057 -
Class A8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 11,35 0,04 0,35 27.01.2023 14,41 9,15 LU1515016217 -
Class A2 Hedged EUR - 9,73 0,03 0,31 27.01.2023 12,16 7,81 LU2087589698 -
Class A6 Hedged EUR Monthly Stable 10,01 0,03 0,30 27.01.2023 13,03 8,13 LU1529943976 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Stephen Andrews
Stephen Andrews
Emily Fletcher
Emily Fletcher

Dokumentit

Dokumentit