Korko-sijoitukset

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
  Alkaen
30.09.2016
Saakka
30.09.2017
Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Alkaen
30.09.2020
Saakka
30.09.2021
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2021

3,35 -1,95 2,65 2,76 3,58
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
0,70 3,05 1,92 - 1,76
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-0,09 -0,43 -1,03 0,70 9,44 9,96 - 14,80

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty JPY:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 03.12.2021 USD 10 562,186
12 kk todellinen tuotto -
Sijoitusten määrä alkaen 29.10.2021 3203
Perusvaluutta Yhdysvaltain dollari
Rahaston perustaminen 31.01.2007
Perustamispäivä 08.01.2014
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka Other Bond
SFDR-luokitus Muu
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,56%
ISIN LU1005243172
Bloomberg-tunnus BGFII2J
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BH7T569
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus JPY 10000000
Minimi lisäsijoitus JPY 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Painotettu keskim. YTM. alkaen 29.10.2021 2,05%
Muokattu duraatio alkaen 29.10.2021 2,51
Tehokas duraatio alkaen 29.10.2021 1,76
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 29.10.2021 7,03
WAL huonoimpaan alkaen 29.10.2021 7,03

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia, kestävyyteen liittyviä näkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 05.11.2021 A
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 05.11.2021 7,01
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 05.11.2021 65,74
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 05.11.2021 95,99
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 05.11.2021 Equity Asia Pacific ex Japan
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 05.11.2021 114,00
Vertaisryhmän rahastot alkaen 05.11.2021 686
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 05.11.2021 30.06.2021 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla peräisin MSCI ESG Research -indeksistä (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 29.10.2021 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 29.10.2021 0,64%
MSCI - ydinaseet alkaen 29.10.2021 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 29.10.2021 0,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 29.10.2021 0,03%
MSCI - öljyhiekka alkaen 29.10.2021 0,01%
MSCI - tupakka alkaen 29.10.2021 0,29%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 29.10.2021 20,38%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 29.10.2021 79,38%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,19% ja öljyhiekat 0,48%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ESG-näkökohdat muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessin tutkimus- ja due diligence -vaiheessa. ESG-tiedot voidaan hankkia sisäisesti, yhteistyössä BlackRockin sijoitustenhoitotiimin kanssa sitoutettaessa liikkeeseenlaskijoita merkittäviin ympäristöä, yhteiskuntaa tai hallintoa koskeviin aiheisiin tai kolmansien osapuolten toimittajilta. Rahastonhoitajan jatkuvaan salkun seurantaan sisältyvät säännölliset salkun riskiarvioinnit riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Gold
Morningstar on antanut korkeimman tunnustuksen, kultaisen mitalin, rahastolle.

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.10.2021
Nimi Painotus (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 20,33
GNMA2 30YR TBA(REG C) 3,23
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2026 2,95
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 1,05
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.41 06/19/2025 0,64
Nimi Painotus (%)
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5 06/18/2030 0,59
SPAIN (KINGDOM OF) 3.45 07/30/2066 0,52
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.85 06/04/2027 0,52
TREASURY NOTE 0.625 05/15/2030 0,46
AUSTRIA (REPUBLIC OF) 2.1 09/20/2117 0,42
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 29.10.2021

% markkina-arvosta

alkaen 29.10.2021

% markkina-arvosta

alkaen 29.10.2021

% markkina-arvosta

Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 29.10.2021

% markkina-arvosta

alkaen 29.10.2021

% markkina-arvosta

alkaen 29.10.2021

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class I2 Hedged JPY Ei ole 1 148,00 -1,00 -0,09 1 162,00 1 142,00 - LU1005243172 - -
Class I5 Hedged JPY Neljännesvuosittain 970,00 0,00 0,00 992,00 969,00 - LU1791183194 - -
Class D4 Hedged EUR Vuotuinen 9,37 0,00 0,00 9,67 9,35 - LU1340096590 - -
Class A2 USD Ei ole 15,61 -0,01 -0,06 15,80 15,56 - LU0278466700 - -
Class D2 Hedged PLN Ei ole 17,50 -0,01 -0,06 17,70 17,40 - LU0827879684 - -
Class X2 Hedged SEK Ei ole 11,39 0,00 0,00 11,51 11,28 - LU1153584724 - -
Class A2 Hedged JPY Ei ole 1 089,00 -1,00 -0,09 1 104,00 1 088,00 - LU1005243099 - -
Class D4 Hedged CAD Vuotuinen 10,05 0,00 0,00 10,35 10,03 - LU1270847186 - -
Class I3 Hedged CAD Kuukausittain 9,89 -0,01 -0,10 10,11 9,89 - LU1234671672 - -
Class A5 Hedged EUR Neljännesvuosittain 6,86 -0,01 -0,15 7,05 6,85 - LU0280467159 - -
Class D5 USD Neljännesvuosittain 10,98 -0,01 -0,09 11,21 10,97 - LU0737136415 - -
Class I2 Hedged CHF Ei ole 11,89 -0,01 -0,08 12,05 11,88 - LU1270847004 - -
Class D2 USD Ei ole 16,32 0,00 0,00 16,50 16,18 - LU0278469043 - -
Class A5 Hedged SGD Neljännesvuosittain 14,88 0,00 0,00 15,18 14,86 - LU0280468637 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 22,26 -0,01 -0,04 22,54 22,19 - LU0278465488 - -
Class A5 USD Neljännesvuosittain 10,45 0,00 0,00 10,66 10,44 - LU0280465617 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 10,29 -0,01 -0,10 10,46 10,28 - LU0278453476 - -
Class A2 Hedged PLN Ei ole 16,72 -0,01 -0,06 16,93 16,70 - LU0480534915 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 11,41 -0,01 -0,09 11,56 11,40 - LU0368231436 - -
Class D4 EUR Vuotuinen 12,38 0,05 0,41 12,52 11,58 - LU1085283973 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 11,04 0,00 0,00 11,18 11,02 - LU0278456651 - -
Class I2 Hedged AUD - 11,05 -0,01 -0,09 11,18 10,98 - LU1786038098 - -
Class D2 Hedged SGD Ei ole 23,29 -0,01 -0,04 23,56 23,11 - LU0827879767 - -
Class A2 Hedged GBP Ei ole 10,96 0,00 0,00 11,10 10,94 - LU1181257202 - -
Class A6 USD Kuukausittain 12,05 0,00 0,00 12,47 12,04 - LU1051767835 - -
Class D5 Hedged EUR Neljännesvuosittain 6,88 -0,01 -0,15 7,07 6,87 - LU0827879841 - -
Class X2 Hedged GBP Ei ole 12,05 -0,01 -0,08 12,18 11,91 - LU0278465058 - -
Class A8 Hedged CNH Kuukausittain 96,93 -0,04 -0,04 99,59 96,84 - LU1165523371 - -
Class X2 Hedged CHF Ei ole 12,41 0,00 0,00 12,56 12,37 - LU1263143379 - -
Class I5 JPY Neljännesvuosittain 1 160,00 4,00 0,35 1 184,00 1 068,00 - LU1926936912 - -
Class S5 USD Neljännesvuosittain 10,52 -0,01 -0,09 10,74 10,51 - LU1992159068 - -
Class D5 Hedged CHF Neljännesvuosittain 9,31 0,00 0,00 9,58 9,30 - LU1681056062 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 11,99 0,00 0,00 12,13 11,92 - LU0278463947 - -
Class S2 Hedged EUR - 10,65 -0,01 -0,09 10,79 10,64 - LU1992159654 - -
Class X3 Hedged EUR Kuukausittain 9,21 -0,01 -0,11 9,47 9,21 - LU1003077317 - -
Class I2 USD Ei ole 13,02 -0,01 -0,08 13,17 12,90 - LU0986736956 - -
Class X2 USD Ei ole 12,79 -0,01 -0,08 12,92 12,60 - LU0278469985 - -
Class A1 EUR Päivittäinen 9,25 0,03 0,33 9,36 8,62 - LU1005244220 - -
Class A1 USD Päivittäinen 10,45 0,00 0,00 10,66 10,44 - LU1003076855 - -
Class A3 EUR Kuukausittain 9,24 0,03 0,33 9,36 8,62 - LU1005243339 - -
Class D4 Hedged GBP Vuotuinen 4,79 0,00 0,00 4,94 4,78 - LU1294567364 - -
Class I2 Hedged GBP Ei ole 12,13 -0,01 -0,08 12,27 12,04 - LU0999670564 - -
Class A2 EUR Ei ole 13,83 0,06 0,44 13,99 12,74 - LU1005243255 - -
Class A3 USD Kuukausittain 10,44 0,00 0,00 10,65 10,43 - LU1003076939 - -
Class D2 EUR Ei ole 14,45 0,05 0,35 14,62 13,25 - LU1005243503 - -
Class X3 USD Kuukausittain 10,45 0,00 0,00 10,67 10,44 - LU1003077234 - -
Class A4 Hedged EUR Vuotuinen 9,36 0,00 0,00 9,66 9,35 - LU0973708182 - -
Class S2 Hedged CHF - 10,58 -0,01 -0,09 10,73 10,57 - LU1992159902 - -
Class I5 GBP Hedged GBP Neljännesvuosittain 10,16 -0,01 -0,10 10,38 10,15 - LU1877503935 - -
Class A6 Hedged HKD Kuukausittain 90,67 -0,04 -0,04 94,03 90,61 - LU1051769021 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 11,12 -0,01 -0,09 11,28 11,11 - LU0972027022 - -
Class I2 Hedged CAD Ei ole 12,03 -0,01 -0,08 12,17 11,93 - LU1136394076 - -
Class X5 Hedged EUR Neljännesvuosittain 9,43 -0,01 -0,11 9,68 9,42 - LU1685502194 - -
Class S4 Hedged EUR Vuotuinen 10,09 0,00 0,00 10,43 10,07 - LU1992161049 - -
Class S2 USD - 11,11 0,00 0,00 11,23 11,01 - LU1992160157 - -
Class X2 Hedged AUD Ei ole 13,15 0,00 0,00 13,29 12,99 - LU1093512371 - -
Class I5 USD Neljännesvuosittain 10,23 0,00 0,00 10,43 10,22 - LU1083819141 - -
Class X5 Hedged GBP Neljännesvuosittain 9,62 0,00 0,00 9,82 9,60 - LU1165522217 - -
Class X2 Hedged CAD Ei ole 12,21 -0,01 -0,08 12,34 12,05 - LU1214678283 - -
Class X2 Hedged EUR Ei ole 12,15 0,00 0,00 12,29 12,08 - LU0278456909 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 10,25 0,00 0,00 10,43 10,24 - LU1121327164 - -
Class A4 USD Vuotuinen 10,31 0,00 0,00 10,59 10,30 - LU1153584997 - -
Class A2 Hedged SEK Ei ole 105,52 -0,06 -0,06 106,92 105,38 - LU1121320748 - -
Class A8 Hedged AUD Kuukausittain 9,17 -0,01 -0,11 9,49 9,17 - LU1165522480 - -
Class X3 Hedged AUD Kuukausittain 10,74 0,00 0,00 10,99 10,73 - LU1003077820 - -
Class I5 Hedged EUR Neljännesvuosittain 9,12 0,00 0,00 9,36 9,11 - LU1129992308 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Rick Rieder
Rick Rieder
Bob Miller
Bob Miller
Aidan Doyle
Aidan Doyle

Dokumentit

Dokumentit