Osakkeet

IGSG

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.
Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
  Alkaen
30.09.2016
Saakka
30.09.2017
Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Alkaen
30.09.2020
Saakka
30.09.2021
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2021

19,57 8,53 1,90 9,92 26,54
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.09.2021

19,92 8,93 2,32 10,35 27,05
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
26,54 12,33 12,96 10,92 8,25
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.09.2021

27,05 12,78 13,38 11,33 8,64
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
12,18 -4,29 -0,95 6,42 26,54 41,73 83,93 181,91 131,76
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.09.2021

12,53 -4,24 -0,82 6,66 27,05 43,45 87,39 192,55 140,73
  2016 2017 2018 2019 2020
Kokonaistuotto (%) 7,82 22,45 -8,61 26,28 13,52
Vertailuarvo (%) 8,15 22,79 -8,21 26,75 13,94

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD, suojatun rahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvissa tilanteissa. Tuottotiedot perustuvat ETF-rahaston substanssiarvoon, joka ei ole välttämättä sama kuin ETF-rahaston markkinahinta. Eri osuudenomistajat voivat realisoida tuottoja, jotka eivät vastaa substanssiarvon tuottoa.

Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 27.10.2021 USD 652 895 302
Perusvaluutta USD
Perustamispäivä 25.02.2011
Omaisuuslaji Osakkeet
Kulusuhde 0,60%
Vuosittainen juokseva kulu 0,60%
Tuotteen rakenne Fyysinen
Menetelmä Replikoitu
Kotipaikka Irlanti
UCITS Kyllä
Vertailuindeksi Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & Firearms and Adult Entertainment
SFDR-luokitus Artikla 8
Osingonjaon ajankohta Ei ole
Arvopaperilainauksen tuotto alkaen 31.12.2015 0,00%
ISA-kelpoisuus Kyllä
SIPP käytettävissä Kyllä
UK Jakelija/Raportoinnin tila No/Yes
Tasapainotuksen tiheys Neljännesvuosittain
ISIN IE00B57X3V84
Bloomberg-tunnus IGSG LN
Liikkeeseenlaskija iShares II plc
Rahastonhoitaja BlackRock Asset Management Ireland Limited
Hallinnoija State Street Fund Services (Ireland) Limited
Säilytysyhteisö SSB-STATE STREET DUBLIN
Tulojen käyttö Karttuva

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Liikkeessä olevat osuudet alkaen 27.10.2021 10 600 000
Sijoitusten lukumäärä alkaen 27.10.2021 527
Vertailuarvon taso alkaen 27.10.2021 USD 3 050,30
Vertailuarvon tunnus DJSWEX4R
Jaettu tuotto alkaen - -
Tilivuoden päätös 31 lokakuuta
P/E-luku alkaen 27.10.2021 26,25
P/B-luku alkaen 27.10.2021 3,01
3 v beeta alkaen 30.09.2021 0,999
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen 30.09.2021 17,54%

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia, kestävyyteen liittyviä näkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 06.08.2021 AA
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 06.08.2021 7,83
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 06.08.2021 87,05
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 06.08.2021 99,99
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 06.08.2021 Equity Global
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 06.08.2021 148,86
Vertaisryhmän rahastot alkaen 06.08.2021 4 341
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 06.08.2021 30.06.2021 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla peräisin MSCI ESG Research -indeksistä (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 27.10.2021 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 27.10.2021 0,78%
MSCI - ydinaseet alkaen 27.10.2021 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 27.10.2021 0,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 27.10.2021 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 27.10.2021 0,24%
MSCI - tupakka alkaen 27.10.2021 0,00%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 27.10.2021 99,88%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 27.10.2021 0,12%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,41% ja öljyhiekat 1,90%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

Rekisteröinti sijainnit

Rekisteröinti sijainnit

 • Alankomaat

 • Irlanti

 • Iso-Britannia

 • Italia

 • Itävalta

 • Liechtenstein

 • Luxemburg

 • Norja

 • Portugali

 • Ranska

 • Ruotsi

 • Saksa

 • Singapore

 • Suomi

 • Sveitsi

 • Tanska

Omistukset

Omistukset

alkaen 27.10.2021
Lyhenne ISIN Nimi Sektori Sijainti Omaisuuslaji Nimellisarvo Markkina-arvo Paino (%) Hinta Kurssi Markkinavaluutta Nimellisarvo
Liikkeeseenlaskijan tunnus Nimi Omaisuuslaji Painotus (%) Hinta Nimellisarvo Markkina-arvo Nimellisarvo Sektori ISIN Kurssi Sijainti Markkinavaluutta
Sijoitukset saattavat muuttua.


Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 27.10.2021

% markkina-arvosta

Maantieteellinen riskialtistus liittyy ensisijaisesti tuotteen sisältämien arvopaperien liikkeeseenlaskijoiden kotipaikkoihin, joiden riskialtistukset on laskettu yhteen ja ilmaistu prosenttiosuutena tuotteen kaikista sijoituksista. Joissakin tapauksissa se voi kuitenkin heijastaa sijaintia, jossa arvopaperien liikkeeseenlaskija harjoittaa merkittävää osaa liiketoiminnastaan.
alkaen 27.10.2021

% markkina-arvosta

Allokaatiot saattavat muuttua.

Listaukset

Kurssi Lyhenne Valuutta Listauspäivämäärä SEDOL Bloomberg-tunnus RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Yleinen koodi (EOC) ISIN/INAV
London Stock Exchange IGSG GBP 28.02.2011 B52FK41 IGSG LN IGSG.L INAVGSUG IGSGGINAV.DE IE00B57X3V84 - 12592831 - -
Euronext Amsterdam IGSG EUR 24.05.2011 B3S8664 IGSG NA IGSG.AS IIGSG .IIGSG IE00B57X3V84 - - - -
Berne Stock Exchange IGSG USD 02.02.2021 BMT9SM9 IGSG BW IGSG.BN - - IE00B57X3V84 A1H7ZT 12592831 - -
Deutsche Boerse Xetra IUSL EUR 18.07.2011 BVC3NW6 IUSL GY IUSL.DE INAVGSUE IGSGEINAV.DE IE00B57X3V84 A1H7ZT - - -
London Stock Exchange IGSU USD 28.02.2011 B57X3V8 IGSU LN IGSU.L INAVGSUU IGSGUINAV.DE IE00B57X3V84 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores IGSU MXN 01.06.2018 - - - - - IE00B57X3V84 - - - -
SIX Swiss Exchange IGSG USD 02.04.2015 BWCGS16 IGSG SW IGSG.S - - IE00B57X3V84 - 12592831 - -

Dokumentit

Dokumentit