Kiinteistöt

iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
  Alkaen
30.06.2016
Saakka
30.06.2017
Alkaen
30.06.2017
Saakka
30.06.2018
Alkaen
30.06.2018
Saakka
30.06.2019
Alkaen
30.06.2019
Saakka
30.06.2020
Alkaen
30.06.2020
Saakka
30.06.2021
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.06.2021

0,32 5,69 7,62 -16,24 33,63
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.06.2021

0,21 5,64 7,68 -16,25 33,55
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
33,63 6,40 5,02 - 5,26
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.06.2021

33,55 6,39 4,98 - 5,30
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
15,55 0,78 9,22 33,63 20,46 27,73 - 43,37
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.06.2021

15,50 0,78 9,17 33,55 20,43 27,50 - 43,76

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 22.07.2021 USD 2 950,723
Rahaston perustaminen 08.08.2012
Perustamispäivä 18.06.2014
12 kk todellinen tuotto -
Sijoitusten määrä alkaen 30.06.2021 348
Perusvaluutta Yhdysvaltain dollari
Omaisuuslaji Kiinteistöt
Morningstar-luokka Property - Indirect Global
Vertailuindeksi FTSE EPRA/Nareit Developed Index
SFDR-luokitus Muu
Kotipaikka Irlanti
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock Asset Management Ireland Limited
Vuosittainen juokseva kulu 0,22%
ISIN IE00B89M2V73
Bloomberg-tunnus BRREUIA
Kulusuhde 0,20%
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B89M2V7
Bloomberg-vertailuarvon tunnus TRNGLU
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 1000000
Minimi lisäsijoitus USD 100000
Tulojen käyttö Karttuva

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia, kestävyyteen liittyviä näkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 07.07.2021 BBB
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 07.07.2021 4,69
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 07.07.2021 40,71
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 07.07.2021 98,39
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 07.07.2021 Equity Sector Real Est Global
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 07.07.2021 92,45
Vertaisryhmän rahastot alkaen 07.07.2021 339
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 07.07.2021 30.11.2020 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla peräisin MSCI ESG Research -indeksistä (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 30.06.2021 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 30.06.2021 0,00%
MSCI - ydinaseet alkaen 30.06.2021 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 30.06.2021 0,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 30.06.2021 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 30.06.2021 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 30.06.2021 0,00%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 30.06.2021 99,96%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 30.06.2021 0,04%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,00% ja öljyhiekat 0,00%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

3 stars
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille iShares Developed Real Estate Index Fund (IE), Inst, alkaen 30.06.2021 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 541 Property - Indirect Global.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar on antanut hopeisen mitalin rahastolle. Alle 10% Yhdysvaltaisista rahastoista on saanut tämän tunnustuksen.

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.06.2021
Nimi Painotus (%)
PROLOGIS REIT INC 4,73
PUBLIC STORAGE REIT 2,43
DIGITAL REALTY TRUST REIT INC 2,27
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC 2,26
VONOVIA SE 1,97
Nimi Painotus (%)
EQUINIX REIT INC 1,93
WELLTOWER INC 1,86
AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC 1,56
EQUITY RESIDENTIAL REIT 1,52
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE 1,43
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Inst USD Ei ole 14,75 -0,04 -0,30 14,93 10,54 14,75 IE00B89M2V73 14,76 -
Class D GBP - 12,84 -0,05 -0,40 12,96 9,75 12,83 IE00BKPWSS48 12,85 -
Inst EUR Neljännesvuosittain 14,87 -0,05 -0,34 14,96 10,87 14,87 IE00B7F1RC73 14,88 -
Flex USD Ei ole 17,12 -0,05 -0,30 17,32 12,21 17,11 IE00B83ZLT36 17,13 -
Inst USD - 45,43 -0,14 -0,30 45,99 33,17 45,42 IE00B7W1N443 45,47 -
Flex GBP - 16,04 -0,04 -0,25 19,44 12,45 16,03 IE00B77JTS94 16,05 -
Flex EUR Ei ole 19,10 -0,06 -0,34 19,21 13,68 19,09 IE00B801LT45 19,11 -
Class D EUR Ei ole 12,48 -0,04 -0,34 12,55 8,95 12,48 IE00BDRK7P73 12,49 -
Inst EUR Ei ole 18,54 -0,06 -0,34 18,64 13,29 18,53 IE00B83YJG36 18,55 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Dokumentit

Dokumentit