Multi Asset

BGF Global Multi-Asset Income Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Mikäli Rahasto harjoittaa arvopaperilainausta kustannusten pienentämiseksi, Rahasto saa siitä perittävistä kuluista 62,5 % ja BlackRock arvopapereiden lainaajana loput 37,5 %. Koska arvopaperilainauksesta syntyvien tulojen jakaminen ei nosta Rahaston toimintakustannuksia, tätä osuutta ei ole laskettu mukaan juokseviin kuluihin.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tässä kaaviossa näkyy rahaston tuotto prosentteina 9 viime vuosien aikana. Se voi auttaa sinua arvioimaan, kuinka rahastoa on hoidettu aiemmin, ja vertaamaan sitä vertailuindeksiinsä.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kokonaistuotto (%) 6,6 -0,6 6,5 9,1 -5,3 12,2 3,6 5,3 -14,5
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-14,47 -2,27 -0,17 - 2,51
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-14,47 -0,91 4,02 0,13 -14,47 -6,65 -0,84 - 27,71
  From
31.12.2017
To
31.12.2018
From
31.12.2018
To
31.12.2019
From
31.12.2019
To
31.12.2020
From
31.12.2020
To
31.12.2021
From
31.12.2021
To
31.12.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.12.2022

-5,32 12,20 3,62 5,32 -14,47

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty AUD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston nettovarat alkaen 26.01.2023 USD 5 402 679 400
Perustamispäivä 20.02.2013
Rahaston perustaminen 28.06.2012
Sarjan valuutta AUD
Perusvaluutta USD
Omaisuuslaji Multi Asset
SFDR-luokitus Muu
Aloitusmaksu 5,00%
Vuosittainen juokseva kulu 1,78%
Kulusuhde 1,50%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
Minimi alkusijoitus AUD 5000
Minimi lisäsijoitus AUD 1000
Osingonjaon ajankohta Monthly Stable with IRD
Tulojen käyttö Osinkoa jakava
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-luokka Other Allocation
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Bloomberg-tunnus BGMA8AH
ISIN LU0871640123
SEDOL B96T2C9

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 30.12.2022 3487
12 kk todellinen tuotto alkaen 31.12.2022 5,22
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen 31.12.2022 10,70%
P/E-luku alkaen 30.12.2022 10,66
P/B-luku alkaen 30.12.2022 1,36
Tuotto maturiteettiin alkaen 30.12.2022 9,26
Muokattu duraatio alkaen 30.12.2022 3,12
Tehokas duraatio alkaen 30.12.2022 2,32
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 30.12.2022 5,15

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ESG-näkökohdat muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessin tutkimus- ja due diligence -vaiheessa. ESG-tiedot voidaan hankkia sisäisesti, yhteistyössä BlackRockin sijoitustenhoitotiimin kanssa sitoutettaessa liikkeeseenlaskijoita merkittäviin ympäristöä, yhteiskuntaa tai hallintoa koskeviin aiheisiin sekä kolmansien osapuolten toimittajilta. Rahastonhoitajan jatkuvaan salkun seurantaan sisältyvät säännölliset salkun riskiarvioinnit riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar on antanut hopeisen mitalin rahastolle. Alle 10% Yhdysvaltaisista rahastoista on saanut tämän tunnustuksen.

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.12.2022
Nimi Painotus (%)
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (DI 2,41
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 1,84
ISH US MBS ETF USD DIST 1,50
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 1,24
TREASURY NOTE 4.25 09/30/2024 0,96
Nimi Painotus (%)
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 0,71
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0,36
CITIGROUP INC 5 12/31/2049 0,33
ASTRAZENECA PLC 0,29
SANOFI SA 0,28
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

Valitettavasti sektorit eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
Valitettavasti maat/alueet eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
alkaen 30.12.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.12.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
Valitettavasti maturiteetit eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
alkaen 30.12.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Class A8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 7,97 0,03 0,38 26.01.2023 9,14 7,34 LU0871640123 -
Class D6 Hedged SGD Kuukausittain 9,77 0,04 0,41 26.01.2023 10,18 8,96 LU2472302624 -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 10,36 0,03 0,29 26.01.2023 11,38 9,45 LU1523256144 -
Class I2 USD Ei ole 12,86 0,04 0,31 26.01.2023 13,72 11,61 LU1523255922 -
Class A5G USD Neljännesvuosittain 8,78 0,03 0,34 26.01.2023 9,98 8,06 LU0784383803 -
Class A3G EUR Kuukausittain 8,12 0,04 0,50 26.01.2023 8,95 7,92 LU1238068834 -
Class A4G USD Vuotuinen 8,72 0,03 0,35 26.01.2023 9,90 7,89 LU1301847155 -
Class A8 Hedged CNH Monthly Stable with IRD 83,39 0,29 0,35 26.01.2023 96,47 77,43 LU1257007564 -
Class D4G Hedged CHF Vuotuinen 8,04 0,03 0,37 26.01.2023 9,35 7,36 LU1373034344 -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 11,27 0,04 0,36 26.01.2023 12,44 10,31 LU1373034187 -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 11,29 0,04 0,36 26.01.2023 12,43 10,30 LU1062843344 -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 10,63 0,03 0,28 26.01.2023 11,84 9,75 LU0784383472 -
Class A4G Hedged CHF Vuotuinen 7,57 0,02 0,26 26.01.2023 8,89 6,95 LU1373034260 -
Class X2 USD Ei ole 17,44 0,06 0,35 26.01.2023 18,49 15,71 LU0784385766 -
Class A6 Hedged EUR Monthly Stable 6,65 0,03 0,45 26.01.2023 7,79 6,17 LU1133085917 -
Class A6 Hedged HKD Monthly Stable 78,27 0,29 0,37 26.01.2023 89,68 72,02 LU0784385170 -
Class A6 USD Monthly Stable 8,20 0,03 0,37 26.01.2023 9,32 7,53 LU0784384876 -
Class A2 USD Ei ole 14,53 0,06 0,41 26.01.2023 15,66 13,15 LU0784385840 -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 10,48 0,03 0,29 26.01.2023 11,64 9,59 LU0784383399 -
Class D2 USD Ei ole 15,34 0,06 0,39 26.01.2023 16,39 13,85 LU0784385337 -
Class A5G Hedged SGD Neljännesvuosittain 7,53 0,03 0,40 26.01.2023 8,62 6,92 LU0784384363 -
Class A4G Hedged EUR Vuotuinen 6,88 0,02 0,29 26.01.2023 8,06 6,29 LU0784383712 -
Class I5G Hedged EUR Neljännesvuosittain 7,50 0,03 0,40 26.01.2023 8,69 6,93 LU1129992480 -
Class D6 USD Monthly Stable 8,92 0,03 0,34 26.01.2023 10,05 8,18 LU1003077408 -
Class D4G Hedged EUR Vuotuinen 7,72 0,02 0,26 26.01.2023 8,97 7,05 LU0944772804 -
Class A8 Hedged CAD Monthly Stable with IRD 7,53 0,03 0,40 26.01.2023 8,60 6,92 LU1003077580 -
Class A8 Hedged GBP Monthly Stable with IRD 7,49 0,03 0,40 26.01.2023 8,61 6,90 LU1003077663 -
Class X5G GBP Hedged GBP Neljännesvuosittain 8,94 0,03 0,34 26.01.2023 10,15 8,20 LU1877504073 -
Class A6 Hedged SGD Monthly Stable 7,55 0,03 0,40 26.01.2023 8,65 6,95 LU0949170426 -
Class A2 EUR Ei ole 13,35 0,06 0,45 26.01.2023 14,39 13,02 LU1162516477 -
Class X8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 8,93 0,03 0,34 26.01.2023 10,08 8,19 LU1270847269 -
Class A8 Hedged NZD Monthly Stable with IRD 7,67 0,03 0,39 26.01.2023 8,78 7,06 LU0949170343 -
Class A5G Hedged AUD Neljännesvuosittain 8,18 0,03 0,37 26.01.2023 9,45 7,54 LU0949170269 -
Class D6 Hedged GBP Kuukausittain 8,24 0,03 0,37 26.01.2023 9,42 7,59 LU1791173633 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Michael Fredericks
Michael Fredericks
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Dokumentit

Dokumentit