Korko-sijoitukset

iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko
  Alkaen
31.03.2016
Saakka
31.03.2017
Alkaen
31.03.2017
Saakka
31.03.2018
Alkaen
31.03.2018
Saakka
31.03.2019
Alkaen
31.03.2019
Saakka
31.03.2020
Alkaen
31.03.2020
Saakka
31.03.2021
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.03.2021

-1,80 2,85 1,83 4,66 1,75
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.03.2021

-1,73 3,13 1,96 4,38 2,29
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
0,03 2,85 1,62 - 3,45
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.05.2021

0,40 3,04 1,78 - 3,58
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-3,61 -0,18 -1,06 0,03 8,80 8,35 - 33,77
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.05.2021

-3,46 -0,02 -0,94 0,40 9,39 9,21 - 35,21

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 11.06.2021 EUR 184,663
12 kk todellinen tuotto alkaen 31.05.2021 0,49
Sijoitusten määrä alkaen 28.05.2021 335
Perusvaluutta Euro
Rahaston perustaminen 23.10.2012
Perustamispäivä 06.11.2012
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka EUR Government Bond
Vertailuindeksi FTSE EMU Government Bond Index
SFDR-luokitus Muu
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,20%
ISIN LU0852473791
Bloomberg-tunnus BGIEGN7
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B8WS4Y9
Bloomberg-vertailuarvon tunnus 1
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 50000000
Minimi lisäsijoitus EUR 5000000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Painotettu keskim. YTM. alkaen 28.05.2021 0,08%
Muokattu duraatio alkaen 28.05.2021 8,51
Tehokas duraatio alkaen 28.05.2021 8,51
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 28.05.2021 10,14
WAL huonoimpaan alkaen 28.05.2021 10,14

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia, kestävyyteen liittyviä näkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 07.05.2021 A
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 07.05.2021 6,07
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 07.05.2021 53,89
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 07.05.2021 100,00
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 07.05.2021 Bond EMU Government
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen - -
Vertaisryhmän rahastot alkaen 07.05.2021 180
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 07.05.2021 31.12.2020 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla peräisin MSCI ESG Research -indeksistä (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

4 stars
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille iShares Euro Government Bond Index Fund (LU), Class N7, alkaen 31.05.2021 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 611 EUR Government Bond.

Omistukset

Omistukset

alkaen 28.05.2021
Nimi Painotus (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 5.75 10/25/2032 0,97
FRANCE (REPUBLIC OF) 5.5 04/25/2029 0,92
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 10/25/2027 0,92
FRANCE (REPUBLIC OF) 4.5 04/25/2041 0,92
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 05/25/2023 0,87
Nimi Painotus (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 11/25/2024 0,80
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.5 04/25/2026 0,78
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 05/25/2030 0,77
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 05/25/2025 0,75
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 03/25/2025 0,72
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 28.05.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 28.05.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 28.05.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class N7 EUR Puolivuosittain 123,08 0,36 0,29 127,35 120,83 - LU0852473791 - -
Class A2 EUR Ei ole 131,92 0,39 0,30 136,44 129,54 - LU0836513266 - -
Class N2 EUR Ei ole 135,71 0,40 0,30 140,12 133,23 - LU0839963237 - -
Class X2 EUR Ei ole 137,52 0,40 0,29 141,89 135,00 - LU0826454976 - -
Class D2 EUR Ei ole 132,13 0,39 0,30 136,45 129,72 - LU0839964631 - -
Class F2 EUR Ei ole 135,36 0,40 0,30 139,78 132,89 - LU0836516103 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Dokumentit

Dokumentit