Osakkeet

BSF European Absolute Return Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
  Alkaen
30.09.2016
Saakka
30.09.2017
Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Alkaen
30.09.2020
Saakka
30.09.2021
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2021

-1,11 2,68 3,08 10,90 0,16
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
9,09 6,24 5,04 - 3,36
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
8,37 2,05 3,60 9,09 19,92 27,86 - 35,02

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 03.12.2021 EUR 1 610,593
12 kk todellinen tuotto -
Sijoitusten määrä alkaen 29.10.2021 115
Perusvaluutta Euro
Rahaston perustaminen 27.02.2009
Perustamispäivä 25.10.2012
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Equity Market Neutral EUR
SFDR-luokitus Muu
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,36%
ISIN LU0827970921
Bloomberg-tunnus BEARD4E
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 20,00%
SEDOL B82ZX98
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 100000
Minimi lisäsijoitus EUR 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja ottaa huomioon ESG-näkökohdat muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessin tutkimus- ja päätöksentekovaiheessa. Tähän voi sisältyä kolmansien osapuolten olennaisia näkemyksiä sekä sisäisiä kommentteja sitoutumisesta ja BlackRockin sijoitustenhoidon palautetta hallintoasioista. Rahastonhoitaja suorittaa säännöllisin väliajoin salkun arviointeja riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän ja tietohallintojohtajien kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

5 stars
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BSF European Absolute Return Fund, Class D4, alkaen 30.11.2021 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 196 Equity Market Neutral EUR.

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.10.2021
Nimi Painotus (%)
LONZA GROUP AG 4,29
ROYAL UNIBREW A/S 3,71
DSV A/S 3,36
VAT GROUP AG 2,59
IMCD NV 2,56
Nimi Painotus (%)
NOVO NORDISK A/S 2,52
RELX PLC 2,49
STRAUMANN HOLDING AG 2,38
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 2,12
JD SPORTS FASHION PLC 2,09
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 29.10.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Long Short Netto
alkaen 29.10.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Long Short Netto
alkaen 29.10.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Long Short Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D4 EUR Vuotuinen 160,55 0,34 0,21 161,78 141,73 - LU0827970921 - -
Class D2 USD - 107,01 0,22 0,21 107,79 93,81 - LU2213651438 - -
Class I2 EUR Ei ole 166,98 0,35 0,21 168,25 147,13 - LU0776931064 - -
Class X2 EUR - 108,20 0,28 0,26 109,18 93,01 - LU2231577342 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 173,84 0,37 0,21 175,08 152,57 - LU0802637750 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 157,49 0,32 0,20 158,72 139,18 - LU0748867792 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 155,49 0,33 0,21 156,71 137,84 - LU0414668557 - -
Class A2 EUR Ei ole 155,54 0,33 0,21 156,76 137,89 - LU0411704413 - -
Class D2 EUR Ei ole 163,35 0,35 0,21 164,60 144,49 - LU0414666189 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Stephanie Bothwell
Stephanie Bothwell
Stefan Gries
Stefan Gries

Dokumentit

Dokumentit