Korko-sijoitukset

iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko
  Alkaen
30.09.2016
Saakka
30.09.2017
Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Alkaen
30.09.2020
Saakka
30.09.2021
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2021

-4,03 -0,54 11,21 0,22 -2,46
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.09.2021

-3,41 -0,02 11,64 0,66 -1,82
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-2,22 3,06 1,78 - 3,15
Vertailuarvo (%) -1,77 3,53 2,25 - 3,61
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-2,27 1,84 -0,29 1,54 -2,22 9,46 9,21 - 32,59
Vertailuarvo (%) -1,91 1,78 -0,11 1,60 -1,77 10,97 11,79 - 38,12
  2016 2017 2018 2019 2020
Kokonaistuotto (%) 2,81 -0,40 0,43 6,26 4,48
Vertailuarvo (%) 3,20 0,15 0,88 6,72 5,03

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus -
Rahaston nettovarat alkaen 08.12.2021 EUR 114 240 154
Perustamispäivä 23.10.2012
Rahaston perustaminen 23.10.2012
Sarjan valuutta EUR
Perusvaluutta EUR
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
SFDR-luokitus Muu
Vertailuindeksi FTSE EMU Government Bond Index
Indeksin tunnus -
Aloitusmaksu 5,00%
Vuosittainen juokseva kulu 0,52%
Kulusuhde 0,45%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
Minimi alkusijoitus EUR 5000
Minimi lisäsijoitus EUR 1000
Tulojen käyttö Karttuva
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-luokka EUR Government Bond
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Bloomberg-tunnus -
ISIN LU0836513266
SEDOL B8CHFH6

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 30.11.2021 330
Painotettu keskim. YTM alkaen - -
Tehokas duraatio alkaen 30.11.2021 8,80
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 30.11.2021 10,39
3 v beeta alkaen 30.11.2021 0,971
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen 30.11.2021 4,31%

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia, kestävyyteen liittyviä näkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 07.12.2021 A
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 07.12.2021 100,00
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 07.12.2021 6,06
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 07.12.2021 43,89
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 07.12.2021 Bond EMU Government
Vertaisryhmän rahastot alkaen 07.12.2021 180
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen - -
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 07.12.2021 31.07.2021 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla peräisin MSCI ESG Research -indeksistä (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

3 stars
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille iShares Euro Government Bond Index Fund (LU), Class A2, alkaen 30.11.2021 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 605 EUR Government Bond.

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.11.2021
Nimi Painotus (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 5.5 04/25/2029 1,17
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 05/25/2023 1,10
ITALY (REPUBLIC OF) 9 11/01/2023 0,95
FRANCE (REPUBLIC OF) 4.5 04/25/2041 0,94
ITALY (REPUBLIC OF) 5.25 11/01/2029 0,86
Nimi Painotus (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 6 10/25/2025 0,85
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2031 0,84
FRANCE (REPUBLIC OF) 4.25 10/25/2023 0,83
FRANCE (REPUBLIC OF) 5.75 10/25/2032 0,83
SPAIN (KINGDOM OF) 6 01/31/2029 0,83
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.11.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.11.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.11.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.11.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Class A2 EUR Ei ole 132,48 -0,66 -0,50 08.12.2021 136,44 129,54 LU0836513266 -
Class X2 EUR Ei ole 138,44 -0,68 -0,49 08.12.2021 141,89 135,00 LU0826454976 -
Class N7 EUR Puolivuosittain 123,59 -0,61 -0,49 08.12.2021 127,35 120,83 LU0852473791 -
Class N2 EUR Ei ole 136,51 -0,68 -0,50 08.12.2021 140,12 133,23 LU0839963237 -
Class F2 EUR Ei ole 136,14 -0,67 -0,49 08.12.2021 139,78 132,89 LU0836516103 -
Class D2 EUR Ei ole 132,89 -0,65 -0,49 08.12.2021 136,45 129,72 LU0839964631 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Dokumentit

Dokumentit