Osakkeet

BGF World Gold Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
  Alkaen
31.12.2016
Saakka
31.12.2017
Alkaen
31.12.2017
Saakka
31.12.2018
Alkaen
31.12.2018
Saakka
31.12.2019
Alkaen
31.12.2019
Saakka
31.12.2020
Alkaen
31.12.2020
Saakka
31.12.2021
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.12.2021

2,28 -19,06 33,70 24,77 -10,58
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.12.2021

9,11 -11,31 41,21 23,22 -12,72
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-10,58 14,26 4,31 - -4,43
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.12.2021

-12,72 14,95 8,01 - -4,75
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-10,58 -1,36 10,72 -10,58 49,17 23,49 - -34,15
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.12.2021

-12,72 3,63 11,09 -12,72 51,87 46,97 - -36,17

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 18.01.2022 USD 4 948,843
12 kk todellinen tuotto -
Sijoitusten määrä alkaen 31.12.2021 48
Perusvaluutta Yhdysvaltain dollari
Rahaston perustaminen 30.12.1994
Perustamispäivä 11.10.2012
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Other Equity
Vertailuindeksi FTSE Gold Mines Index
SFDR-luokitus Muu
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,30%
ISIN LU0827889212
Bloomberg-tunnus BWGD2RF
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B83WK08
Bloomberg-vertailuarvon tunnus FTGOLDINX
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus GBP 100000
Minimi lisäsijoitus GBP 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet tarjoavat sijoittajille erityisiä ei-perinteisiä mittareita. Muiden mittareiden ja tietojen ohella sijoittajat voivat arvioida rahastoja tiettyjen ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinto-ominaisuuksien perusteella. Kestävyysominaisuudet eivät anna viitteitä nykyisestä tai tulevasta tuotosta, eivätkä ne edusta rahaston mahdollista riski-tuottoprofiilia. Ne on tarkoitettu vain läpinäkyvyyden tarjoamiseksi ja tiedon jakamiseksi. Kestävyysominaisuuksia ei pidä tarkastella yksinään tai erillään, vaan ne ovat sen sijaan sen tyyppisiä tietoja, jotka sijoittajat saattavat haluta ottaa huomioon rahastoa arvioidessaan.


Mittarit eivät kerro, miten ESG-tekijät integroidaan rahastoon vai integroidaanko niitä ollenkaan. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa tai merkitse, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 07.01.2022 AAA
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 07.01.2022 95,08
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 07.01.2022 8,68
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 07.01.2022 77,78
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 07.01.2022 Equity Sector Gold&Prec Metals
Vertaisryhmän rahastot alkaen 07.01.2022 135
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 07.01.2022 419,62
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti), prosentuaalinen kattavuus alkaen 07.01.2022 94,19
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 07.01.2022 31.07.2021 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla MSCI ESG -tutkimuksen kattamaa (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 31.12.2021 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 31.12.2021 8,20%
MSCI - ydinaseet alkaen 31.12.2021 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 31.12.2021 0,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 31.12.2021 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 31.12.2021 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 31.12.2021 0,00%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 31.12.2021 97,86%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 31.12.2021 2,05%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,00% ja öljyhiekat 0,00%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ESG-kriteerit muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessiin kuuluvien ideoinnin, yritystutkimuksen, salkun rakentamisen ja jatkuvan seurannan aikana. ESG-tiedot voidaan hankkia ulkopuolisilta tiedon toimittajilta sekä sitoutumiseen liittyvistä sisäisistä kommenteista ja yritysvierailuilta sekä BlackRockin sijoitustenhoidon palautteesta. Rahastonhoitaja suorittaa säännöllisin väliajoin salkun arviointeja riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän ja tietohallintojohtajien kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar on antanut pronssisen mitalin rahastolle. Alle 10% Yhdysvaltaisista rahastoista on saanut tämän tunnustuksen.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.12.2021
Nimi Painotus (%)
NEWMONT CORPORATION 8,06
BARRICK GOLD CORP 6,99
ENDEAVOUR MINING PLC 5,87
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 5,32
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 5,09
Nimi Painotus (%)
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 5,06
SSR MINING INC 4,69
GOLD FIELDS LTD 4,60
KINROSS GOLD CORP 4,29
NEWCREST MINING LTD 3,94
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D2 Hedged GBP Ei ole 22,32 -0,18 -0,80 27,88 20,92 - LU0827889212 - -
Class I2 EUR Ei ole 36,77 -0,14 -0,38 42,33 33,46 - LU0368236070 - -
Class D4 EUR Vuotuinen 34,57 -0,14 -0,40 40,07 31,48 - LU0827889139 - -
Class X2 EUR Ei ole 44,75 -0,18 -0,40 51,28 40,60 - LU0243984555 - -
Class D2 Hedged SGD Ei ole 6,72 -0,05 -0,74 8,39 6,30 - LU0827889303 - -
Class A4 USD Vuotuinen 37,02 -0,29 -0,78 46,20 34,72 - LU0724618789 - -
Class I2 USD Ei ole 41,79 -0,34 -0,81 51,83 39,08 - LU0368252358 - -
Class A2 Hedged PLN Ei ole 104,00 -0,83 -0,79 130,40 97,26 - LU1499592118 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 5,93 -0,05 -0,84 7,47 5,59 - LU0326423067 - -
Class D2 EUR Ei ole 36,71 -0,14 -0,38 42,33 33,43 - LU0252963623 - -
Class A2 Hedged AUD Ei ole 10,85 -0,09 -0,82 13,74 10,24 - LU1023058768 - -
Class A2 EUR Ei ole 32,57 -0,13 -0,40 37,74 29,73 - LU0171305526 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 5,49 -0,04 -0,72 6,95 5,18 - LU0521028471 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 5,33 -0,04 -0,74 6,74 5,03 - LU0326422689 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 6,27 -0,05 -0,79 7,86 5,89 - LU0368265764 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 6,05 -0,05 -0,82 7,60 5,69 - LU0368236153 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 5,93 -0,05 -0,84 7,47 5,58 - LU0669555244 - -
Class A2 Hedged HKD Ei ole 7,15 -0,06 -0,83 8,94 6,71 - LU0788108826 - -
Class A2 USD Ei ole 37,02 -0,30 -0,80 46,21 34,73 - LU0055631609 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 32,57 -0,13 -0,40 37,74 29,73 - LU0408222320 - -
Class X2 USD Ei ole 50,86 -0,41 -0,80 62,68 47,42 - LU0320298689 - -
Class D2 USD Ei ole 41,72 -0,33 -0,78 51,82 39,05 - LU0252968424 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Evy Hambro
Evy Hambro
Tom Holl
Tom Holl

Dokumentit

Dokumentit