Osakkeet

BGF Global Equity Income Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko
  Alkaen
30.06.2016
Saakka
30.06.2017
Alkaen
30.06.2017
Saakka
30.06.2018
Alkaen
30.06.2018
Saakka
30.06.2019
Alkaen
30.06.2019
Saakka
30.06.2020
Alkaen
30.06.2020
Saakka
30.06.2021
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.06.2021

13,38 -4,23 4,36 -6,85 32,82
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.06.2021

18,78 10,73 5,74 2,11 39,26
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
24,57 8,12 6,53 - 6,80
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.08.2021

28,64 14,34 14,29 - 11,50
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
14,01 0,49 1,62 24,57 26,38 37,22 - 79,95
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.08.2021

15,91 2,50 4,57 28,64 49,48 95,04 - 164,12

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 23.09.2021 USD 1 011,367
12 kk todellinen tuotto alkaen 31.08.2021 2,25
Sijoitusten määrä alkaen 31.08.2021 47
Perusvaluutta Yhdysvaltain dollari
Rahaston perustaminen 12.11.2010
Perustamispäivä 27.09.2012
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Other Equity
Vertailuindeksi MSCI All Country World Index
SFDR-luokitus Muu
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,08%
ISIN LU0827881664
Bloomberg-tunnus BEID5GE
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B77J4G2
Bloomberg-vertailuarvon tunnus NDUEACWF
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 100000
Minimi lisäsijoitus EUR 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia, kestävyyteen liittyviä näkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 07.09.2021 AA
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 07.09.2021 7,78
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 07.09.2021 64,15
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 07.09.2021 99,95
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 07.09.2021 Equity Global Income
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 07.09.2021 34,01
Vertaisryhmän rahastot alkaen 07.09.2021 463
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 07.09.2021 31.03.2021 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla peräisin MSCI ESG Research -indeksistä (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 31.08.2021 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 31.08.2021 0,00%
MSCI - ydinaseet alkaen 31.08.2021 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 31.08.2021 0,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 31.08.2021 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 31.08.2021 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 31.08.2021 1,54%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 31.08.2021 99,95%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 31.08.2021 0,04%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,00% ja öljyhiekat 0,00%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja ottaa huomioon ESG-näkökohdat muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessin tutkimus- ja päätöksentekovaiheessa. Tähän voi sisältyä kolmansien osapuolten olennaisia näkemyksiä sekä sisäisiä kommentteja sitoutumisesta ja BlackRockin sijoitustenhoidon palautetta hallintoasioista. Rahastonhoitajan jatkuvaan salkun seurantaan sisältyvät säännölliset salkun arvioinnit riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän ja tietohallintojohtajien kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

4 stars
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF Global Equity Income Fund, Class D5G Hedged, alkaen 31.07.2018 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 228 Other Equity.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.08.2021
Nimi Painotus (%)
MICROSOFT CORP 4,09
SANOFI SA 3,94
RELX PLC 3,65
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 3,50
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 3,14
Nimi Painotus (%)
TEXAS INSTRUMENT INC 3,13
UNITEDHEALTH GROUP INC 3,06
NOVO NORDISK CLASS B 3,00
TELUS CORP 2,96
BRISTOL MYERS SQUIBB 2,86
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.08.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.08.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.08.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D5G Hedged EUR Neljännesvuosittain 13,95 0,13 0,94 14,38 11,00 - LU0827881664 - -
Class D5G Hedged GBP Neljännesvuosittain 9,58 0,09 0,95 9,87 7,53 - LU0827881318 - -
Class D4G EUR Vuotuinen 15,69 0,14 0,90 16,29 12,31 - LU0938162426 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 18,97 0,18 0,96 19,46 14,62 - LU0827881409 - -
Class A5G USD Neljännesvuosittain 15,83 0,15 0,96 16,31 12,46 - LU0553294199 - -
Class A2 Hedged PLN Ei ole 22,15 0,22 1,00 22,72 17,08 - LU0654592483 - -
Class A2 EUR Ei ole 18,77 0,17 0,91 19,10 14,52 - LU0880975056 - -
Class A2 USD Ei ole 22,04 0,22 1,01 22,61 16,96 - LU0545039389 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 17,74 0,17 0,97 18,21 13,77 - LU0625451603 - -
Class D5G GBP Neljännesvuosittain 12,35 0,03 0,24 12,63 10,24 - LU0827881748 - -
Class A6 Hedged CNY Monthly Stable 127,60 1,29 1,02 130,71 123,99 - LU1075907227 - -
Class A5G Hedged SGD Neljännesvuosittain 14,65 0,14 0,96 15,10 11,54 - LU0661504455 - -
Class D5G USD Neljännesvuosittain 16,94 0,16 0,95 17,45 13,24 - LU0827881235 - -
Class D2 Hedged PLN Ei ole 23,69 0,24 1,02 24,29 18,14 - LU0827881151 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 16,86 0,17 1,02 17,30 13,02 - LU0862987244 - -
Class A8 Hedged ZAR Monthly Stable with IRD 130,56 1,38 1,07 133,62 101,56 - LU1023055079 - -
Class D2 USD Ei ole 23,89 0,23 0,97 24,50 18,26 - LU0545039975 - -
Class A5G Hedged EUR Neljännesvuosittain 13,04 0,12 0,93 13,45 10,35 - LU0625451512 - -
Class A4G EUR Vuotuinen 13,59 0,12 0,89 14,13 10,74 - LU0739721834 - -
Class D2 Hedged SGD Ei ole 21,01 0,21 1,01 21,55 16,08 - LU0827881581 - -
Class I2 USD Ei ole 16,38 0,15 0,92 16,80 12,49 - LU0545040395 - -
Class X2 USD Ei ole 26,69 0,26 0,98 27,36 20,22 - LU0545040635 - -
Class A6 USD Monthly Stable 16,13 0,15 0,94 16,55 12,72 - LU0738911758 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 13,38 0,13 0,98 13,74 10,40 - LU1115429885 - -
Class A8 Hedged CNH Monthly Stable with IRD 128,78 1,30 1,02 131,93 100,50 - LU1220226846 - -
Class A4G Hedged EUR Vuotuinen 11,93 0,11 0,93 12,45 9,46 - LU1529944511 - -
Class A6 Hedged HKD Monthly Stable 122,46 1,19 0,98 125,64 96,63 - LU1003077747 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 19,65 0,19 0,98 20,16 15,14 - LU0661495795 - -
Class A6 Hedged SGD Monthly Stable 12,52 0,12 0,97 12,85 9,88 - LU0949170772 - -
Class A5G GBP Neljännesvuosittain 11,52 0,03 0,26 11,78 9,62 - LU0557294096 - -
Class A8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 12,56 0,12 0,96 12,89 9,87 - LU0949170699 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Andrew Wheatley Hubbard
Andrew Wheatley Hubbard
Olivia Treharne
Olivia Treharne

Dokumentit

Dokumentit