Osakkeet

BGF Japan Flexible Equity Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko
  Alkaen
31.03.2017
Saakka
31.03.2018
Alkaen
31.03.2018
Saakka
31.03.2019
Alkaen
31.03.2019
Saakka
31.03.2020
Alkaen
31.03.2020
Saakka
31.03.2021
Alkaen
31.03.2021
Saakka
31.03.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.03.2022

4,67 0,13 1,36 32,08 -5,95
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-8,35 5,47 5,54 - 9,89
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-11,09 -3,73 -5,20 -8,35 17,33 30,96 - 147,11

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty JPY:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 25.05.2022 JPY 31 119,865
12 kk todellinen tuotto alkaen 30.04.2022 0,52
Sijoitusten määrä alkaen 31.03.2022 48
Perusvaluutta Japanin jeni
Rahaston perustaminen 18.02.2005
Perustamispäivä 27.09.2012
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Japan Large-Cap Equity
SFDR-luokitus Muu
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,08%
ISIN LU0827883363
Bloomberg-tunnus BJVD4RF
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B89STB4
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus GBP 100000
Minimi lisäsijoitus GBP 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet tarjoavat sijoittajille erityisiä ei-perinteisiä mittareita. Muiden mittareiden ja tietojen ohella sijoittajat voivat arvioida rahastoja tiettyjen ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinto-ominaisuuksien perusteella. Kestävyysominaisuudet eivät anna viitteitä nykyisestä tai tulevasta tuotosta, eivätkä ne edusta rahaston mahdollista riski-tuottoprofiilia. Ne on tarkoitettu vain läpinäkyvyyden tarjoamiseksi ja tiedon jakamiseksi. Kestävyysominaisuuksia ei pidä tarkastella yksinään tai erillään, vaan ne ovat sen sijaan sen tyyppisiä tietoja, jotka sijoittajat saattavat haluta ottaa huomioon rahastoa arvioidessaan.


Mittarit eivät kerro, miten ESG-tekijät integroidaan rahastoon vai integroidaanko niitä ollenkaan. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa tai merkitse, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 06.05.2022 AA
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 06.05.2022 100,00
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 06.05.2022 7,67
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 06.05.2022 38,72
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 06.05.2022 Equity Japan
Vertaisryhmän rahastot alkaen 06.05.2022 891
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 06.05.2022 80,06
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti), prosentuaalinen kattavuus alkaen 06.05.2022 96,74
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 06.05.2022 30.11.2021 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla MSCI ESG -tutkimuksen kattamaa (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja ottaa huomioon ESG-näkökohdat muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessin tutkimus- ja päätöksentekovaiheessa. Tähän voi sisältyä kolmansien osapuolten olennaisia näkemyksiä sekä sisäisiä kommentteja sitoutumisesta ja BlackRockin sijoitustenhoidon palautetta hallintoasioista. Rahastonhoitajan jatkuvaan salkun seurantaan sisältyvät säännölliset salkun arvioinnit riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän ja tietohallintojohtajien kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

4 stars
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF Japan Flexible Equity Fund, Class D4, alkaen 30.04.2022 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 1004 Japan Large-Cap Equity.

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.04.2022
Nimi Painotus (%)
TOYOTA MOTOR CORPORATION 7,17
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 4,13
SONY GROUP CORP 3,43
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 3,36
TOKIO MARINE HOLDINGS INC 2,89
Nimi Painotus (%)
HONDA MOTOR CO LTD 2,83
NIDEC CORPORATION 2,67
PANASONIC HOLDINGS CORP 2,62
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION 2,61
ORIX CORPORATION 2,58
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 29.04.2022

% markkina-arvosta

alkaen 29.04.2022

% markkina-arvosta

Kohdennukset voivat muuttua.
Valitettavasti valuuttatiedot eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
alkaen 29.04.2022

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D4 GBP Vuotuinen 11,65 -0,10 -0,85 14,32 11,31 - LU0827883363 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 10,83 -0,04 -0,37 13,00 10,25 - LU0255399239 - -
Class X2 GBP GBP - 14,29 -0,12 -0,83 17,43 13,86 - LU1967588366 - -
Class A2 JPY Ei ole 1 838,00 -6,00 -0,33 2 170,00 1 729,00 - LU0249410860 - -
Class D2 USD Ei ole 16,15 -0,12 -0,74 21,98 15,83 - LU0827883520 - -
Class A2 USD Ei ole 14,45 -0,10 -0,69 19,76 14,16 - LU0212924517 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 11,65 -0,04 -0,34 13,92 11,00 - LU0827883793 - -
Class A2 Hedged USD Ei ole 18,45 -0,06 -0,32 21,86 17,40 - LU0940328577 - -
Class X2 JPY Ei ole 2 277,00 -7,00 -0,31 2 655,00 2 134,00 - LU0497860428 - -
Class X2 Hedged EUR - 13,55 -0,04 -0,29 16,08 12,77 - LU2004776857 - -
Class A4 GBP Vuotuinen 11,37 -0,10 -0,87 14,04 11,05 - LU0236176334 - -
Class D2 EUR Ei ole 15,14 -0,02 -0,13 18,59 15,01 - LU0827883447 - -
Class A2 EUR Ei ole 13,55 -0,01 -0,07 16,71 13,43 - LU0212924608 - -
Class I2 JPY Ei ole 1 673,00 -5,00 -0,30 1 961,00 1 571,00 - LU1495982941 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Tad Fukushima
Tad Fukushima
Rie Shigekawa
Rie Shigekawa

Dokumentit

Dokumentit