Multi Asset

BGF Global Allocation Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko
  Alkaen
30.09.2015
Saakka
30.09.2016
Alkaen
30.09.2016
Saakka
30.09.2017
Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2020

7,94 10,28 1,65 1,69 13,67
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.09.2020

10,65 10,08 6,24 4,98 9,05
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
8,91 4,42 5,41 - 5,87
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.10.2020

5,12 5,70 6,78 - 6,93
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
4,98 -2,26 -0,19 8,91 13,87 30,16 - 60,10
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.10.2020

1,71 -1,85 -0,35 5,12 18,10 38,84 - 73,77

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty SGD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Liikkeellelaskijoiden määrä 919
Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 27.11.2020 USD 15 066,262
12 kk todellinen tuotto -
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 03.01.1997
Sarjan valuutta Singapore Dollar
Perustamispäivä 31.07.2012
Omaisuuslaji Multi Asset
Morningstar-luokka Other Allocation
Vertailuindeksi S&P 500 (36%); FTSE World (ex-US) (24%); 5 Yr US Treasury Note (24%) and FTSE Non-USD World Government Bond Index (16%)
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,82%
ISIN LU0810842038
Bloomberg-tunnus BGAI2SH
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B841930
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus SGD 10000000
Minimi lisäsijoitus SGD 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

P/E-luku alkaen 30.10.2020 20,69
Keskim. markkina-arvo (miljoonaa) alkaen 30.10.2020 USD 298 130,29
Tehokas duraatio alkaen 30.10.2020 2,17
Korkosijoitusten efektiivinen duraatio alkaen 30.10.2020 8,51
Korkosijoitusten ja käteisvarojen efektiivinen duraatio alkaen 30.10.2020 6,37

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia kestävyysnäkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ESG:n sisällyttäminen prosessiin ei muuta rahaston sijoitustavoitetta eikä rajoita salkunhoitajan sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA-CCC) alkaen 01.10.2020 A
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0-10) alkaen 01.10.2020 6,38
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 01.10.2020 87,57
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 01.10.2020 90,51
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 01.10.2020 Mixed Asset USD Bal - Global
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 01.10.2020 155,30
Vertaisryhmän rahastot alkaen 01.10.2020 177
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 01.10.2020 31.03.2020 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI:n ESG-luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston kohdeomistuksista (käteissijoituksia lukuun ottamatta) tulee sisältyä MSCI ESG Research -indeksiin, rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ESG:n sisällyttäminen prosessiin ei muuta rahaston sijoitustavoitetta eikä rajoita salkunhoitajan sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen - -
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen - -
MSCI - ydinaseet alkaen - -
MSCI - lämpöhiili alkaen - -
MSCI - siviiliaseet alkaen - -
MSCI - öljyhiekka alkaen - -
MSCI - tupakka alkaen - -

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen - -
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen - -
Edellä esitetyt lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden rahastoon kuuluvien liikkeeseenlaskijoiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilen tai öljyhiekan louhinnasta. Sellaisiin liikkeeseenlaskijoihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilen tai öljyhiekan louhinnasta (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili -% ja öljyhiekat -%.

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit lasketaan MSCI ESG Researchin avulla, joka määrittää profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock rahoittaa tätä tutkimusta luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.10.2020
Nimi Paino (%)
MICROSOFT CORP 2,02
APPLE INC 1,93
AMAZON COM INC 1,82
ALPHABET INC CLASS C 1,52
UNITEDHEALTH GROUP INC 1,01
Nimi Paino (%)
JPMORGAN CHASE & CO 0,95
JOHNSON & JOHNSON 0,92
NEXTERA ENERGY INC 0,91
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0,90
SIEMENS N AG 0,88
alkaen 30.10.2020
Nimi Paino (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2025 2,73
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 1,95
TREASURY NOTE 1.75 11/15/2029 1,88
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.29 05/23/2029 1,42
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 10/15/2024 1,32
Nimi Paino (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #64 0.4 09/20/2049 0,90
ITALY (REPUBLIC OF) 1.35 04/01/2030 0,82
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 3 03/21/2047 0,73
SPAIN (KINGDOM OF) 0.6 10/31/2029 0,72
ITALY (REPUBLIC OF) 0.95 08/01/2030 0,66
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.10.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 30.10.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.10.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.10.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.10.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class I2 Hedged SGD Ei ole 17,71 0,10 0,57 17,71 12,21 - LU0810842038 - -
Class I2 EUR Ei ole 65,30 0,14 0,21 65,30 49,55 - LU1653088838 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 37,84 0,21 0,56 37,84 26,19 - LU0827880344 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 14,16 0,08 0,57 14,16 9,88 - LU0343169966 - -
Class A2 HUF Ei ole 21 431,34 100,28 0,47 21 431,34 15 897,45 - LU0566074125 - -
Class D2 Hedged SGD Ei ole 17,60 0,10 0,57 17,60 12,15 - LU0827880690 - -
Class X2 EUR Ei ole 73,97 0,16 0,22 73,97 55,85 - LU0984173384 - -
Class D4 EUR Vuotuinen 57,93 0,13 0,22 57,93 44,22 - LU0827880005 - -
Class D2 EUR Ei ole 65,32 0,14 0,21 65,32 49,64 - LU0523293024 - -
Class D2 Hedged PLN Ei ole 21,33 0,12 0,57 21,33 14,73 - LU0827880427 - -
Class X4 USD Vuotuinen 15,32 0,09 0,59 15,32 10,60 - LU0953392981 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 47,35 0,27 0,57 47,35 32,83 - LU0368231949 - -
Class A2 Hedged AUD Ei ole 20,57 0,11 0,54 20,57 14,33 - LU0468326631 - -
Class D2 Hedged AUD Ei ole 21,87 0,12 0,55 21,87 15,16 - LU0827880187 - -
Class X2 Hedged AUD Ei ole 24,53 0,14 0,57 24,53 16,89 - LU0525289509 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 57,60 0,13 0,23 57,60 43,99 - LU0408221512 - -
Class X2 Hedged EUR Ei ole 13,86 0,08 0,58 13,86 9,56 - LU0260352280 - -
Class A2 Hedged PLN Ei ole 20,06 0,11 0,55 20,06 13,93 - LU0480534592 - -
Class I2 USD Ei ole 77,99 0,43 0,55 77,99 53,52 - LU0368249560 - -
Class A4 USD Vuotuinen 68,78 0,38 0,56 68,78 47,51 - LU0724617625 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 15,07 0,09 0,60 15,07 10,46 - LU0827880260 - -
Class X2 Hedged JPY Ei ole 1 378,00 8,00 0,58 1 378,00 946,00 - LU1445720094 - -
Class A2 Hedged GBP Ei ole 35,62 0,20 0,56 35,62 24,78 - LU0236177068 - -
Class D4 GBP Vuotuinen 51,84 0,23 0,45 51,84 40,98 - LU1852330908 - -
Class A4 Hedged EUR Vuotuinen 40,31 0,23 0,57 40,31 28,13 - LU0240613025 - -
Class A2 Hedged HKD Ei ole 16,88 0,09 0,54 16,88 11,65 - LU0788109477 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 43,38 0,25 0,58 43,38 30,28 - LU0212925753 - -
Class A2 USD Ei ole 70,75 0,40 0,57 70,75 48,87 - LU0072462426 - -
Class A2 Hedged CNH Ei ole 162,27 0,90 0,56 162,27 110,83 - LU1062906877 - -
Class A2 EUR Ei ole 59,24 0,13 0,22 59,24 45,24 - LU0171283459 - -
Class D4 Hedged EUR Vuotuinen 40,52 0,23 0,57 40,52 28,27 - LU0827880773 - -
Class X2 USD Ei ole 88,34 0,49 0,56 88,34 60,32 - LU0328507826 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 47,84 0,28 0,59 47,84 33,22 - LU0329591480 - -
Class D2 USD Ei ole 78,01 0,43 0,55 78,01 53,61 - LU0329592538 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 16,46 0,09 0,55 16,46 11,43 - LU0308772762 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Rick Rieder
Rick Rieder
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Dokumentit

Dokumentit