Multi Asset

BGF Global Multi-Asset Income Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tässä kaaviossa näkyy rahaston tuotto prosentteina 9 viime vuosien aikana. Se voi auttaa sinua arvioimaan, kuinka rahastoa on hoidettu aiemmin, ja vertaamaan sitä vertailuindeksiinsä.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kokonaistuotto (%) 5,7 4,1 -2,4 5,3 8,7 -4,9 13,5 5,5 5,8
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-11,01 -0,43 1,12 2,78 3,28
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-12,58 3,22 -0,86 -4,03 -11,01 -1,28 5,70 31,51 39,98
  Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Alkaen
30.09.2020
Saakka
30.09.2021
Alkaen
30.09.2021
Saakka
30.09.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2022

1,18 5,58 1,74 11,10 -15,99

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston nettovarat alkaen 06.12.2022 USD 5 252 765 681
Perustamispäivä 28.06.2012
Rahaston perustaminen 28.06.2012
Sarjan valuutta USD
Perusvaluutta USD
Omaisuuslaji Multi Asset
SFDR-luokitus Muu
Aloitusmaksu 5,00%
Vuosittainen juokseva kulu 1,75%
Kulusuhde 1,50%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
Minimi alkusijoitus USD 5000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Osingonjaon ajankohta Monthly Stable
Tulojen käyttö Osinkoa jakava
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-luokka USD Moderate Allocation
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Bloomberg-tunnus BGMAIA6
ISIN LU0784384876
SEDOL B4Z9P48

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 30.11.2022 3528
12 kk todellinen tuotto alkaen 30.11.2022 5,89
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen 30.11.2022 10,36%
P/E-luku alkaen 30.11.2022 7,25
P/B-luku alkaen 30.11.2022 2,13
Tuotto maturiteettiin alkaen 30.11.2022 9,22
Muokattu duraatio alkaen 30.11.2022 2,97
Tehokas duraatio alkaen 30.11.2022 2,11
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 30.11.2022 5,08

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ESG-näkökohdat muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessin tutkimus- ja due diligence -vaiheessa. ESG-tiedot voidaan hankkia sisäisesti, yhteistyössä BlackRockin sijoitustenhoitotiimin kanssa sitoutettaessa liikkeeseenlaskijoita merkittäviin ympäristöä, yhteiskuntaa tai hallintoa koskeviin aiheisiin sekä kolmansien osapuolten toimittajilta. Rahastonhoitajan jatkuvaan salkun seurantaan sisältyvät säännölliset salkun riskiarvioinnit riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

3 stars
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF Global Multi-Asset Income Fund, Class A6, alkaen 30.11.2022 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 958 USD Moderate Allocation.

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.11.2022
Nimi Painotus (%)
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (DI 2,48
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 1,84
TREASURY NOTE (2OLD) 4.25 09/30/2024 0,95
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 0,71
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0,39
Nimi Painotus (%)
CITIGROUP INC 5 12/31/2049 0,33
ASTRAZENECA PLC 0,30
SANOFI SA 0,28
STATE STREET CORP 4.29257 06/15/2037 0,27
CREDIT AGRICOLE SA 144A 8.125 12/31/2049 0,27
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

Valitettavasti sektorit eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
Valitettavasti maat/alueet eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
alkaen 30.11.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.11.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
Valitettavasti maturiteetit eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
alkaen 30.11.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Class A6 USD Monthly Stable 8,01 -0,02 -0,25 06.12.2022 9,61 7,53 LU0784384876 -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 10,10 -0,04 -0,39 06.12.2022 11,67 9,45 LU1523256144 -
Class A3G EUR Kuukausittain 8,22 -0,01 -0,12 06.12.2022 9,11 8,21 LU1238068834 -
Class A4G USD Vuotuinen 8,47 -0,03 -0,35 06.12.2022 10,15 7,89 LU1301847155 -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 10,40 -0,04 -0,38 06.12.2022 12,15 9,75 LU0784383472 -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 11,01 -0,04 -0,36 06.12.2022 12,75 10,30 LU1062843344 -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 11,01 -0,04 -0,36 06.12.2022 12,75 10,31 LU1373034187 -
Class X2 USD Ei ole 16,91 -0,05 -0,29 06.12.2022 18,93 15,71 LU0784385766 -
Class A6 Hedged EUR Monthly Stable 6,52 -0,03 -0,46 06.12.2022 8,04 6,17 LU1133085917 -
Class A6 Hedged HKD Monthly Stable 76,41 -0,25 -0,33 06.12.2022 92,49 72,02 LU0784385170 -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 10,24 -0,03 -0,29 06.12.2022 11,95 9,59 LU0784383399 -
Class A5G Hedged SGD Neljännesvuosittain 7,42 -0,02 -0,27 06.12.2022 8,86 6,92 LU0784384363 -
Class D2 USD Ei ole 14,89 -0,05 -0,33 06.12.2022 16,79 13,85 LU0784385337 -
Class I5G Hedged EUR Neljännesvuosittain 7,41 -0,02 -0,27 06.12.2022 8,93 6,93 LU1129992480 -
Class D6 USD Monthly Stable 8,70 -0,03 -0,34 06.12.2022 10,35 8,18 LU1003077408 -
Class D4G Hedged EUR Vuotuinen 7,53 -0,03 -0,40 06.12.2022 9,19 7,05 LU0944772804 -
Class A8 Hedged CAD Monthly Stable with IRD 7,36 -0,02 -0,27 06.12.2022 8,87 6,92 LU1003077580 -
Class A8 Hedged GBP Monthly Stable with IRD 7,32 -0,03 -0,41 06.12.2022 8,87 6,90 LU1003077663 -
Class X5G GBP Hedged GBP Neljännesvuosittain 8,80 -0,03 -0,34 06.12.2022 10,40 8,20 LU1877504073 -
Class A2 EUR Ei ole 13,44 -0,02 -0,15 06.12.2022 14,39 13,07 LU1162516477 -
Class X8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 8,72 -0,03 -0,34 06.12.2022 10,38 8,19 LU1270847269 -
Class A5G Hedged AUD Neljännesvuosittain 8,08 -0,02 -0,25 06.12.2022 9,72 7,54 LU0949170269 -
Class D6 Hedged GBP Kuukausittain 8,05 -0,03 -0,37 06.12.2022 9,70 7,59 LU1791173633 -
Class A2 USD Ei ole 14,12 -0,04 -0,28 06.12.2022 16,05 13,15 LU0784385840 -
Class A8 Hedged NZD Monthly Stable with IRD 7,49 -0,03 -0,40 06.12.2022 9,05 7,06 LU0949170343 -
Class A8 Hedged CNH Monthly Stable with IRD 81,92 -0,27 -0,33 06.12.2022 99,53 77,43 LU1257007564 -
Class I2 USD Ei ole 12,48 -0,04 -0,32 06.12.2022 14,05 11,61 LU1523255922 -
Class A5G USD Neljännesvuosittain 8,65 -0,03 -0,35 06.12.2022 10,25 8,06 LU0784383803 -
Class A6 Hedged SGD Monthly Stable 7,38 -0,02 -0,27 06.12.2022 8,92 6,95 LU0949170426 -
Class A4G Hedged EUR Vuotuinen 6,72 -0,02 -0,30 06.12.2022 8,27 6,29 LU0784383712 -
Class D4G Hedged CHF Vuotuinen 7,86 -0,02 -0,25 06.12.2022 9,59 7,36 LU1373034344 -
Class D6 Hedged SGD - 9,53 -0,03 -0,31 06.12.2022 10,18 8,96 LU2472302624 -
Class A8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 7,80 -0,02 -0,26 06.12.2022 9,42 7,34 LU0871640123 -
Class A4G Hedged CHF Vuotuinen 7,41 -0,03 -0,40 06.12.2022 9,12 6,95 LU1373034260 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Michael Fredericks
Michael Fredericks
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Dokumentit

Dokumentit