Osakkeet

iShares Pacific Index Fund (IE)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
  Alkaen
30.09.2016
Saakka
30.09.2017
Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Alkaen
30.09.2020
Saakka
30.09.2021
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2021

14,57 4,32 3,05 -6,11 26,00
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.09.2021

14,44 4,27 3,01 -6,13 25,80
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
26,00 6,83 7,82 7,47 8,66
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.09.2021

25,80 6,75 7,74 7,40 8,25
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
4,89 -3,56 -4,33 26,00 21,91 45,70 105,54 561,19
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.09.2021

4,78 -3,61 -4,40 25,80 21,65 45,15 104,21 507,63

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 21.10.2021 USD 990,510
Rahaston perustaminen 01.12.2005
Perustamispäivä 31.12.1998
12 kk todellinen tuotto -
Sijoitusten määrä alkaen 30.09.2021 129
Perusvaluutta Yhdysvaltain dollari
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Pacific ex-Japan Equity
Vertailuindeksi MSCI Developed Pacific Ex Japan in USD Net TR Index
SFDR-luokitus Muu
Kotipaikka Irlanti
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock Asset Management Ireland Limited
Vuosittainen juokseva kulu 0,04%
ISIN IE0006797348
Bloomberg-tunnus BGIPREI
Kulusuhde 0,00%
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL 0679734
Bloomberg-vertailuarvon tunnus NDDUPXJ
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 1000000
Minimi lisäsijoitus USD 10000
Tulojen käyttö Karttuva

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia, kestävyyteen liittyviä näkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 07.10.2021 AAA
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 07.10.2021 9,13
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 07.10.2021 94,74
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 07.10.2021 99,44
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 07.10.2021 Equity Asia Pacific ex Japan
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 07.10.2021 222,96
Vertaisryhmän rahastot alkaen 07.10.2021 666
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 07.10.2021 31.05.2021 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla peräisin MSCI ESG Research -indeksistä (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 30.09.2021 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 30.09.2021 4,20%
MSCI - ydinaseet alkaen 30.09.2021 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 30.09.2021 1,57%
MSCI - siviiliaseet alkaen 30.09.2021 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 30.09.2021 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 30.09.2021 0,00%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 30.09.2021 99,25%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 30.09.2021 0,75%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 6,66% ja öljyhiekat 0,95%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

5 stars
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille iShares Pacific Index Fund (IE), Flex, alkaen 30.09.2021 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 114 Pacific ex-Japan Equity.

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.09.2021
Nimi Painotus (%)
AIA GROUP LTD 7,34
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 7,02
CSL LTD 5,06
BHP GROUP LTD 4,20
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L 3,80
Nimi Painotus (%)
WESTPAC BANKING CORPORATION CORP 3,62
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 3,48
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING 3,04
WESFARMERS LTD 2,40
MACQUARIE GROUP LTD DEF 2,38
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Flex USD Ei ole 69,05 -0,20 -0,29 71,24 52,37 69,00 IE0006797348 69,10 -
Class D USD Ei ole 13,84 -0,04 -0,29 14,29 10,51 13,83 IE00BD0NCP86 13,85 -
Flex EUR Ei ole 18,88 -0,05 -0,27 18,93 14,31 18,86 IE00B8J31D58 18,89 -
Inst USD Vuotuinen 18,70 -0,05 -0,29 19,84 14,60 18,69 IE00B1W56T01 18,72 -
Inst EUR Ei ole 20,30 -0,06 -0,27 20,36 15,42 20,29 IE00B56H2V49 20,31 -
Class D EUR Ei ole 13,43 -0,04 -0,27 13,47 10,19 13,42 IE00BDRK7R97 13,44 -
Flex USD Neljännesvuosittain 19,19 -0,06 -0,29 20,19 15,01 19,18 IE00B0409Z31 19,21 -
Inst USD Ei ole 21,71 -0,06 -0,29 22,42 16,49 21,70 IE00B1W56S93 21,73 -
Class Institutional GBP - 11,71 -0,04 -0,33 11,87 9,51 11,70 IE00BJ1K4320 11,72 -
Flex EUR Päivittäinen 22,20 -0,06 -0,27 22,39 17,36 22,19 IE00B39J2Z70 22,22 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Index Investment Institutional PE
EMEA Index Investment Institutional PE

Dokumentit

Dokumentit