Skip to content

Korko-sijoitukset

iShares GiltTrak Index Fund (IE)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 14.02.2020 GBP 206,342
Rahaston perustaminen 30.09.2000
Perustamispäivä 30.09.2000
Perusvaluutta GBP
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka GBP Government Bond
Vertailuindeksi FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index
Kotipaikka Irlanti
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock Asset Management Ireland Limited
Vuosittainen juokseva kulu 0,13%
ISIN IE0007410420
Bloomberg-tunnus BGIGILI
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL 0741042
Bloomberg-vertailuarvon tunnus FTFIBGA
Settlausaika Trade Date + 2 days
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus GBP 500000
Minimi lisäsijoitus GBP 100000
Tulojen käyttö Karttuva

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille iShares GiltTrak Index Fund (IE), Inst, alkaen 31.01.2020 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 175 GBP Government Bond.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.01.2020
Nimi Painotus (%)
UK CONV GILT 4.25 12/07/2055 3,39
UK CONV GILT 4.25 06/07/2032 3,35
UK CONV GILT 4.75 12/07/2030 3,32
UK CONV GILT 4.5 09/07/2034 3,17
UK CONV GILT 4 01/22/2060 3,13
Nimi Painotus (%)
UK CONV GILT 5 03/07/2025 3,10
UK CONV GILT 4.25 03/07/2036 2,99
UK CONV GILT 4.5 12/07/2042 2,97
UK CONV GILT 3.75 07/22/2052 2,80
UK CONV GILT 3.5 01/22/2045 2,80
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.01.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 31.01.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Inst GBP Ei ole 27,49 0,06 0,23 28,11 25,11 27,49 IE0007410420 27,49 -
Class D GBP Ei ole 11,12 0,03 0,23 11,37 10,15 11,12 IE00BD0NC250 11,12 -
Inst GBP Päivittäinen 11,59 0,03 0,23 11,98 10,84 11,59 IE0030308773 11,59 -
Flex GBP Ei ole 16,29 0,04 0,23 16,65 14,87 16,29 IE00B5BD4447 16,29 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Dokumentit

Dokumentit