Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
  Alkaen
30.09.2016
Saakka
30.09.2017
Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Alkaen
30.09.2020
Saakka
30.09.2021
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2021

-3,65 0,54 13,28 3,28 -6,92
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.09.2021

-3,56 0,62 13,36 3,41 -6,81
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-6,92 2,88 1,08 3,51 4,67
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.09.2021

-6,81 2,99 1,17 3,67 4,92
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-7,46 -3,71 -1,87 -6,92 8,90 5,50 41,22 160,63
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.09.2021

-7,40 -3,70 -1,84 -6,81 9,24 6,00 43,35 174,03

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 25.10.2021 GBP 207,702
Rahaston perustaminen 22.05.2000
Perustamispäivä 30.09.2000
12 kk todellinen tuotto -
Sijoitusten määrä alkaen 30.09.2021 56
Perusvaluutta Englannin punta
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka GBP Government Bond
Vertailuindeksi FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index
SFDR-luokitus Muu
Kotipaikka Irlanti
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock Asset Management Ireland Limited
Vuosittainen juokseva kulu 0,13%
ISIN IE0007410420
Bloomberg-tunnus BGIGILI
Kulusuhde 0,10%
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL 0741042
Bloomberg-vertailuarvon tunnus FTFIBGA
Settlausaika Trade Date + 2 days
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus GBP 500000
Minimi lisäsijoitus GBP 100000
Tulojen käyttö Karttuva

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia, kestävyyteen liittyviä näkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 07.10.2021 A
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 07.10.2021 5,85
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen - -
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 07.10.2021 100,00
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 07.10.2021 Bond GBP Government
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen - -
Vertaisryhmän rahastot alkaen 07.10.2021 123
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 07.10.2021 31.05.2021 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla peräisin MSCI ESG Research -indeksistä (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

3 stars
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille iShares GiltTrak Index Fund (IE), Inst, alkaen 30.09.2021 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 178 GBP Government Bond.

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.09.2021
Nimi Painotus (%)
UK CONV GILT 4.75 12/07/2030 3,00
UK CONV GILT 4.25 06/07/2032 2,83
UK CONV GILT 2.25 09/07/2023 2,71
UK CONV GILT 4.5 09/07/2034 2,64
UK CONV GILT 4.25 12/07/2055 2,60
Nimi Painotus (%)
UK CONV GILT 2.75 09/07/2024 2,47
UK CONV GILT 1.5 07/22/2026 2,38
UK CONV GILT 4 01/22/2060 2,38
UK CONV GILT 4.5 12/07/2042 2,35
UK CONV GILT 1.75 09/07/2022 2,33
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.09.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.09.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.09.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 30.09.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.09.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.09.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Inst GBP Ei ole 26,76 0,07 0,27 29,06 26,37 26,76 IE0007410420 26,76 -
Flex GBP Ei ole 15,89 0,04 0,27 17,24 15,65 15,88 IE00B5BD4447 15,89 -
Inst GBP Päivittäinen 10,95 0,03 0,27 12,12 10,79 10,95 IE0030308773 10,95 -
Class D GBP Ei ole 10,83 0,03 0,27 11,76 10,67 10,83 IE00BD0NC250 10,83 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Dokumentit

Dokumentit