Korko-sijoitukset

BGF Asian Tiger Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tässä kaaviossa näkyy rahaston tuotto prosentteina 10 viime vuosien aikana. Se voi auttaa sinua arvioimaan, kuinka rahastoa on hoidettu aiemmin, ja vertaamaan sitä vertailuindeksiinsä.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kokonaistuotto (%) 14,1 -2,9 8,2 2,3 4,7 6,7 -3,1 11,3 6,6 -7,5
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%) 14,3 -1,4 8,3 2,8 5,8 5,8 -0,8 11,3 6,3 -2,4
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-22,25 -8,01 -3,61 0,11 4,66
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%) -17,02 -4,68 -1,00 1,70 -
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-21,62 -4,42 -8,74 -12,53 -22,25 -22,15 -16,80 1,15 238,04
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%) -17,02 -3,66 -7,27 -9,42 -17,02 -13,38 -4,90 18,39 -
  Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Alkaen
30.09.2020
Saakka
30.09.2021
Alkaen
30.09.2021
Saakka
30.09.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2022

-2,71 9,97 4,45 -0,72 -21,10
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%)

alkaen 30.09.2022

- - 5,63 0,69 -15,03

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston nettovarat alkaen 29.11.2022 USD 3 060 593 445
Perustamispäivä 02.02.1996
Rahaston perustaminen 02.02.1996
Sarjan valuutta USD
Perusvaluutta USD
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 J.P. Morgan Asia Credit Index
SFDR-luokitus Muu
Aloitusmaksu 5,00%
Vuosittainen juokseva kulu 1,21%
Kulusuhde 1,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
Minimi alkusijoitus USD 5000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Osingonjaon ajankohta Kuukausittain
Tulojen käyttö Osinkoa jakava
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-luokka Asia Bond
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Bloomberg-tunnus MERATAI
ISIN LU0063728728
SEDOL 5015764

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 31.10.2022 446
12 kk todellinen tuotto alkaen 31.10.2022 3,69
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen 31.10.2022 7,79%
3 v beeta alkaen 31.10.2022 1,255
Tuotto maturiteettiin alkaen 31.10.2022 7,70
Muokattu duraatio alkaen 31.10.2022 4,38
Painotettu keskim. YTM. alkaen 31.10.2022 8,07%
Tehokas duraatio alkaen 31.10.2022 4,39
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 31.10.2022 5,79
WAL huonoimpaan alkaen 31.10.2022 5,79

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet tarjoavat sijoittajille erityisiä ei-perinteisiä mittareita. Muiden mittareiden ja tietojen ohella sijoittajat voivat arvioida rahastoja tiettyjen ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinto-ominaisuuksien perusteella. Kestävyysominaisuudet eivät anna viitteitä nykyisestä tai tulevasta tuotosta, eivätkä ne edusta rahaston mahdollista riski-tuottoprofiilia. Ne on tarkoitettu vain läpinäkyvyyden tarjoamiseksi ja tiedon jakamiseksi. Kestävyysominaisuuksia ei pidä tarkastella yksinään tai erillään, vaan ne ovat sen sijaan sen tyyppisiä tietoja, jotka sijoittajat saattavat haluta ottaa huomioon rahastoa arvioidessaan.


Mittarit eivät kerro, miten ESG-tekijät integroidaan rahastoon vai integroidaanko niitä ollenkaan. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa tai merkitse, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 21.09.2022 BBB
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 21.09.2022 81,05
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 21.09.2022 4,39
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 21.09.2022 29,66
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 21.09.2022 Bond Asia Pacific HC
Vertaisryhmän rahastot alkaen 21.09.2022 118
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 21.09.2022 471,33
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti), prosentuaalinen kattavuus alkaen 21.09.2022 71,94
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 21.09.2022 30.04.2022 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla MSCI ESG -tutkimuksen kattamaa (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 31.10.2022 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 31.10.2022 0,00%
MSCI - ydinaseet alkaen 31.10.2022 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 31.10.2022 0,08%
MSCI - siviiliaseet alkaen 31.10.2022 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 31.10.2022 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 31.10.2022 0,00%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 31.10.2022 57,72%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 31.10.2022 42,10%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 1,83% ja öljyhiekat 2,51%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ympäristö-, yhteiskunta- ja hallintonäkökulmat sijoitusprosessin kaikissa vaiheissa. Alustavassa ideointi- ja luottotutkimusprosessissa tämä sisältää jokaisen yhtiön positiivisten ESG-ominaisuuksien tai merkittävien riskien arvioinnin sekä sisäisten valtion tai yhtiöiden ESG-asioiden due diligence -mallien käytön kolmansien osapuolten ESG-tietojen lisäksi. Positiivisia ESG-ominaisuuksia ja merkittäviä ESG-riskejä ja niiden mahdollista taloudellista vaikutusta on korostettu luottotutkimusraporteissa, ja ne saattavat vaikuttaa salkunhoitajien sijoituspäätöksiin ja arvopaperivalintoihin. Ylhäältä alaspäin tarkasteltuna rahastonhoitaja tarkastelee myös salkun yhteenlaskettuja ESG-mittareita BlackRockin Aladdin-järjestelmän avulla. Rahastonhoitaja huomioi salkkua seuratessaan myös ympäristö-, yhteiskunta- ja hallintokriteerit ja suorittaa säännöllisin väliajoin salkun riskiarviointeja sijoitustiimin ja BlackRockin riski- ja kvantitatiiviseen analysointiin erikoistuneen ryhmän kanssa. Näiden arviointien yhteydessä analysoidaan salkun altistusta merkittäville ESG-riskeille ja keskustellaan siitä.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

3 stars
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF Asian Tiger Bond Fund, Class A1, alkaen 31.07.2022 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 383 Asia Bond.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.10.2022
Nimi Painotus (%)
CIMB BANK BHD RegS 2.125 07/20/2027 0,93
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 3.7 03/01/2041 0,89
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 4.25 09/15/2027 0,86
MIDEA INVESTMENT DEVELOPMENT COMPA RegS 2.88 02/24/2027 0,81
TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS 3.975 04/11/2029 0,78
Nimi Painotus (%)
MINOR INTERNATIONAL PCL RegS 2.7 12/31/2049 0,75
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD RegS 3 01/13/2026 0,74
SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP RegS 3.125 04/23/2030 0,74
KOREA ELECTRIC POWER CORP RegS 5.5 04/06/2028 0,72
EXPORT IMPORT BANK OF MALAYSIA BHD MTN RegS 1.831 11/26/2026 0,70
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.10.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.10.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.10.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.10.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Class A1 USD Kuukausittain 9,50 -0,01 -0,11 29.11.2022 12,02 9,02 LU0063728728 -
Class A3 Hedged AUD Kuukausittain 7,88 -0,02 -0,25 29.11.2022 10,08 7,48 LU0841155764 -
Class A2 USD Ei ole 35,42 -0,06 -0,17 29.11.2022 43,51 33,53 LU0063729296 -
Class A6 Hedged EUR Kuukausittain 6,48 -0,01 -0,15 29.11.2022 8,56 6,15 LU1200839535 -
Class A6 Hedged GBP Kuukausittain 4,93 -0,01 -0,20 29.11.2022 6,43 4,68 LU1200839618 -
Class A8 Hedged NZD Kuukausittain 8,18 -0,01 -0,12 29.11.2022 10,61 7,76 LU1200839709 -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 11,36 -0,02 -0,18 29.11.2022 14,02 10,77 LU0540000063 -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 8,33 -0,01 -0,12 29.11.2022 10,48 7,91 LU1250980452 -
Class D2 USD Ei ole 11,96 -0,02 -0,17 29.11.2022 14,63 11,32 LU0776122383 -
Class A3 Hedged SGD Kuukausittain 7,36 -0,01 -0,14 29.11.2022 9,35 6,98 LU0830182670 -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 8,77 -0,01 -0,11 29.11.2022 10,96 8,32 LU1250973911 -
Class D3 Hedged SGD Kuukausittain 7,24 -0,01 -0,14 29.11.2022 9,19 6,86 LU2250419038 -
Class D2 Hedged SGD Ei ole 11,12 -0,02 -0,18 29.11.2022 13,66 10,54 LU0969580215 -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 9,83 -0,01 -0,10 29.11.2022 12,29 9,33 LU0969580132 -
Class I2 Hedged SGD Ei ole 8,74 -0,01 -0,11 29.11.2022 10,72 8,28 LU1728037687 -
Class A3 USD Kuukausittain 9,53 -0,02 -0,21 29.11.2022 12,05 9,02 LU0172393414 -
Class I2 Hedged CHF - 8,44 -0,01 -0,12 29.11.2022 10,56 8,01 LU2127175250 -
Class I5 EUR Hedged EUR Neljännesvuosittain 6,52 -0,01 -0,15 29.11.2022 8,45 6,19 LU1196525700 -
Class I2 USD Ei ole 10,64 -0,02 -0,19 29.11.2022 12,99 10,07 LU1111085012 -
Class X2 Hedged EUR Ei ole 8,54 -0,01 -0,12 29.11.2022 10,62 8,10 LU1559745671 -
Class A6 Hedged HKD Kuukausittain 59,61 -0,11 -0,18 29.11.2022 77,61 56,50 LU0784395997 -
Class SR3 USD Kuukausittain 7,34 -0,01 -0,14 29.11.2022 9,28 6,95 LU2319960956 -
Class SR2 USD - 7,77 -0,02 -0,26 29.11.2022 9,50 7,35 LU2319960873 -
Class SR4 Hedged GBP Vuotuinen 7,28 -0,01 -0,14 29.11.2022 9,33 6,90 LU2319960790 -
Class D6 USD Kuukausittain 8,54 -0,02 -0,23 29.11.2022 10,97 8,08 LU0827875427 -
Class D3 Hedged HKD Kuukausittain 8,14 -0,01 -0,12 29.11.2022 10,37 7,71 LU0827875690 -
Class D3 USD Kuukausittain 9,54 -0,02 -0,21 29.11.2022 12,06 9,03 LU0827875344 -
Class A6 USD Kuukausittain 8,06 -0,01 -0,12 29.11.2022 10,39 7,62 LU0764618053 -
Class A8 Hedged ZAR Kuukausittain 74,45 -0,13 -0,17 29.11.2022 96,68 70,47 LU1023054775 -
Class A3 Hedged EUR Kuukausittain 6,46 -0,01 -0,15 29.11.2022 8,36 6,13 LU0841166456 -
Class A2 Hedged HKD Ei ole 75,22 -0,14 -0,19 29.11.2022 93,21 71,30 LU2290525943 -
Class A8 Hedged CNH Kuukausittain 69,69 -0,12 -0,17 29.11.2022 91,54 66,12 LU1257007309 -
Class A3 Hedged NZD Kuukausittain 8,39 -0,01 -0,12 29.11.2022 10,65 7,95 LU0803752632 -
Class A6 Hedged SGD Kuukausittain 6,52 -0,02 -0,31 29.11.2022 8,46 6,18 LU1149717156 -
Class SR2 Hedged EUR - 7,54 -0,01 -0,13 29.11.2022 9,43 7,16 LU2319960527 -
Class A3 Hedged HKD Kuukausittain 8,12 -0,02 -0,25 29.11.2022 10,36 7,70 LU0496654236 -
Class I3 USD Kuukausittain 8,27 -0,02 -0,24 29.11.2022 10,46 7,83 LU1456638573 -
Class A8 Hedged AUD Kuukausittain 7,77 -0,01 -0,13 29.11.2022 10,11 7,37 LU0871639620 -
Class D4 Hedged GBP Vuotuinen 7,07 -0,01 -0,14 29.11.2022 9,06 6,70 LU1250979793 -
Class I4 Hedged GBP Vuotuinen 7,07 -0,01 -0,14 29.11.2022 9,07 6,70 LU1250978043 -
Class X3 USD Kuukausittain 7,96 -0,02 -0,25 29.11.2022 10,04 7,53 LU0984171172 -
Class A8 Hedged CAD Kuukausittain 7,53 -0,01 -0,13 29.11.2022 9,76 7,13 LU1200839881 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Neeraj Seth
Neeraj Seth
Ronie Ganguly
Ronie Ganguly
Venn Saltirov
Venn Saltirov

Dokumentit

Dokumentit