Osakkeet

BGF US Flexible Equity Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Tässä kaaviossa näkyy rahaston tuotto prosentteina 10 viime vuosien aikana. Se voi auttaa sinua arvioimaan, kuinka rahastoa on hoidettu aiemmin, ja vertaamaan sitä vertailuindeksiinsä.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kokonaistuotto (%) 12,2 35,2 14,0 0,4 10,3 26,8 -7,3 28,9 19,4 26,2
Tavoitevertailuarvon indeksi 1 (%) 16,4 33,1 13,2 0,9 12,1 21,7 -4,8 31,4 21,0 26,5
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-7,91 11,17 10,24 13,25 8,36
Tavoitevertailuarvon indeksi 1 (%) -10,66 10,56 10,69 13,17 9,04
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-11,32 2,87 -0,34 -3,48 -7,91 37,40 62,84 247,08 261,79
Tavoitevertailuarvon indeksi 1 (%) -14,13 5,41 3,33 -0,48 -10,66 35,14 66,19 244,45 300,33
  Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Alkaen
30.09.2020
Saakka
30.09.2021
Alkaen
30.09.2021
Saakka
30.09.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2022

18,87 -0,42 14,38 34,62 -13,38
Tavoitevertailuarvon indeksi 1 (%)

alkaen 30.09.2022

17,76 3,87 16,01 30,96 -17,22

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston nettovarat alkaen 08.12.2022 USD 1 322 507 005
Perustamispäivä 22.11.2006
Rahaston perustaminen 31.10.2002
Sarjan valuutta USD
Perusvaluutta USD
Omaisuuslaji Osakkeet
Tavoitevertailuarvon indeksi 1 Russell 1000 Index
SFDR-luokitus Muu
Aloitusmaksu 0,00%
Vuosittainen juokseva kulu 0,05%
Kulusuhde 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
Minimi alkusijoitus USD 10000000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Tulojen käyttö Karttuva
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-luokka US Large-Cap Blend Equity
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Bloomberg-tunnus MFLEXX2
ISIN LU0154237142
SEDOL 7440988

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 30.11.2022 55
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen 30.11.2022 20,72%
3 v beeta alkaen 30.11.2022 0,931
P/E-luku alkaen 30.11.2022 17,28
P/B-luku alkaen 30.11.2022 2,96

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet tarjoavat sijoittajille erityisiä ei-perinteisiä mittareita. Muiden mittareiden ja tietojen ohella sijoittajat voivat arvioida rahastoja tiettyjen ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinto-ominaisuuksien perusteella. Kestävyysominaisuudet eivät anna viitteitä nykyisestä tai tulevasta tuotosta, eivätkä ne edusta rahaston mahdollista riski-tuottoprofiilia. Ne on tarkoitettu vain läpinäkyvyyden tarjoamiseksi ja tiedon jakamiseksi. Kestävyysominaisuuksia ei pidä tarkastella yksinään tai erillään, vaan ne ovat sen sijaan sen tyyppisiä tietoja, jotka sijoittajat saattavat haluta ottaa huomioon rahastoa arvioidessaan.


Mittarit eivät kerro, miten ESG-tekijät integroidaan rahastoon vai integroidaanko niitä ollenkaan. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa tai merkitse, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 21.09.2022 AAA
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 21.09.2022 99,87
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 21.09.2022 9,10
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 21.09.2022 81,91
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 21.09.2022 Equity US
Vertaisryhmän rahastot alkaen 21.09.2022 3 477
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 21.09.2022 65,59
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti), prosentuaalinen kattavuus alkaen 21.09.2022 99,36
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 21.09.2022 30.04.2022 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla MSCI ESG -tutkimuksen kattamaa (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 30.11.2022 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 30.11.2022 0,00%
MSCI - ydinaseet alkaen 30.11.2022 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 30.11.2022 0,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 30.11.2022 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 30.11.2022 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 30.11.2022 0,00%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 30.11.2022 99,68%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 30.11.2022 0,17%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,00% ja öljyhiekat 3,03%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja integroi ESG-kriteerit seulonnassa, yritystutkimuksessa ja salkun rakentamisessa käytettäviin työkaluihin. Tiedot voivat sisältää tietoja useilta kolmansien osapuolten ESG-tietojen toimittajilta, BlackRockin sisäistä pisteytystä, sisäisiä kommentteja sitoutumisesta ja BlackRockin sijoitustenhoidon palautetta hallintoasioista. ESG-kriteerit huomioidaan muihin tietoihin yhdistettyinä. Rahastonhoitaja suorittaa säännöllisin väliajoin salkun arviointeja riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän ja tietohallintojohtajien kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

5 stars
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF US Flexible Equity Fund, Class X2, alkaen 30.11.2022 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 1577 US Large-Cap Blend Equity.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar on antanut pronssisen mitalin rahastolle. Alle 10% Yhdysvaltaisista rahastoista on saanut tämän tunnustuksen.

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.11.2022
Nimi Painotus (%)
MICROSOFT CORPORATION 5,69
ALPHABET INC 4,03
AMAZON.COM INC 3,97
APPLE INC 3,70
CORTEVA INC 2,85
Nimi Painotus (%)
COMCAST CORPORATION 2,78
VISA INC 2,69
BERKSHIRE HATHAWAY INC 2,67
UNITEDHEALTH GROUP INC 2,65
ROSS STORES INC 2,64
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.11.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.11.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Class X2 USD Ei ole 66,83 0,64 0,97 08.12.2022 75,80 59,44 LU0154237142 -
Class A2 USD Ei ole 50,49 0,48 0,96 08.12.2022 58,21 45,03 LU0154236417 -
Class A4 GBP Vuotuinen 41,27 0,32 0,78 08.12.2022 45,09 38,33 LU0204065857 -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 30,30 0,27 0,90 08.12.2022 36,08 27,18 LU0200684693 -
Class A4 Hedged EUR Vuotuinen 30,40 0,27 0,90 08.12.2022 36,19 27,27 LU0408222163 -
Class A4 EUR Vuotuinen 47,93 0,37 0,78 08.12.2022 53,27 44,61 LU0408221942 -
Class A2 Hedged JPY Ei ole 1 374,00 12,00 0,88 08.12.2022 1 625,00 1 234,00 LU1948809287 -
Class D2 USD Ei ole 57,29 0,55 0,97 08.12.2022 65,59 51,03 LU0252969232 -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 34,36 0,31 0,91 08.12.2022 40,62 30,79 LU0252964357 -
Class D2 EUR Ei ole 54,36 0,42 0,78 08.12.2022 60,27 50,42 LU0252963979 -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 13,71 0,12 0,88 08.12.2022 16,17 12,28 LU0368235262 -
Class I2 EUR Ei ole 32,64 0,26 0,80 08.12.2022 36,16 30,23 LU0368235189 -
Class A2 Hedged CNH Ei ole 227,31 2,04 0,91 08.12.2022 262,55 203,30 LU1333800271 -
Class X2 Hedged EUR - 14,31 0,13 0,92 08.12.2022 16,76 12,80 LU2004776428 -
Class I2 USD Ei ole 34,39 0,33 0,97 08.12.2022 39,28 30,62 LU0368250220 -
Class D4 EUR Vuotuinen 50,72 0,39 0,77 08.12.2022 56,24 47,04 LU0827887513 -
Class D4 GBP Vuotuinen 43,67 0,34 0,78 08.12.2022 47,61 40,42 LU0827887430 -
Class A2 EUR Ei ole 47,92 0,37 0,78 08.12.2022 53,25 44,59 LU0171296865 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Todd Burnside
Todd Burnside
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Dokumentit

Dokumentit