Korko-sijoitukset

BGF US Government Mortgage Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Luottoriskillä, korkotason muutoksilla ja/tai liikkeeseenlaskijan maksuhäiriöillä on merkittävä vaikutus kiinteätuottoisten arvopaperien tuottoja arvonkehitykseen. Luottoluokituksen mahdollinen tai toteutunut aleneminen voi nostaa riskitasoa. Omaisuusvakuudellisiin ja asuntovakuudellisiin arvopapereihin liittyy samoja riskejä kuin kiinteätuottoisiin arvopapereihin. Näihin sijoitusinstrumentteihin voi kohdistua likviditeettiriskejä, velkaantumisaste saattaa olla korkea, eivätkä ne välttämättä heijasta täysin kohde-etuuksien arvoa. Osuuslajille voidaan maksaa osinkoa, ja osuuslaji voi tehdä veloituksia pääomasta. Tämä saattaa mahdollistaa suuremman osingonjaon, mutta voi myös pienentää osuuksien arvoa ja vähentää pitkän aikavälin pääoman arvonnousumahdollisuuksia. Rahasto pyrkii sulkemaan pois yrityksiä, jotka harjoittavat tiettyjä ESGkriteerien vastaisia toimia. Sijoittajan tulee siis itse arvioida eettiseltä kannalta rahaston ESG-seulonta ennen rahastoon sijoittamista. Tällainen ESG-seulonta voi vaikuttaa haitallisesti rahaston sijoituksiin verrattuna rahastoon, jossa sellaista ei harjoiteta.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tässä kaaviossa näkyy rahaston tuotto prosentteina 10 viime vuosien aikana. Se voi auttaa sinua arvioimaan, kuinka rahastoa on hoidettu aiemmin, ja vertaamaan sitä vertailuindeksiinsä.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kokonaistuotto (%) 3,4 -2,0 5,5 0,5 1,0 1,6 -0,9 6,5 5,1 -1,8
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%) 2,6 -1,5 6,1 1,6 1,6 2,5 1,0 6,7 4,0 -1,2
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-16,44 -4,33 -1,77 -0,25 1,87
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%) -15,04 -4,25 -1,15 0,40 -
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-15,84 -2,13 -9,48 -7,76 -16,44 -12,44 -8,56 -2,43 42,64
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%) -14,89 -1,42 -9,60 -7,18 -15,04 -12,23 -5,62 4,08 -
  Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Alkaen
30.09.2020
Saakka
30.09.2021
Alkaen
30.09.2021
Saakka
30.09.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2022

-2,39 6,98 5,37 -0,45 -14,85
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%)

alkaen 30.09.2022

-0,96 8,07 4,48 -0,53 -13,98

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston nettovarat alkaen 25.11.2022 USD 92 571 696
Perustamispäivä 01.09.2003
Rahaston perustaminen 02.08.1985
Sarjan valuutta USD
Perusvaluutta USD
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 Bloomberg US MBS Index
SFDR-luokitus Artikla 9
Aloitusmaksu 5,00%
Vuosittainen juokseva kulu 1,00%
Kulusuhde 0,75%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
Minimi alkusijoitus USD 5000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Osingonjaon ajankohta Kuukausittain
Tulojen käyttö Osinkoa jakava
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-luokka USD Government Bond
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Bloomberg-tunnus MLUSGMA
ISIN LU0172418690
SEDOL 7659739

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 31.10.2022 291
12 kk todellinen tuotto alkaen 31.10.2022 3,00
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen 31.10.2022 5,13%
3 v beeta alkaen 31.10.2022 0,976
Tuotto maturiteettiin alkaen 31.10.2022 5,39
Muokattu duraatio alkaen 31.10.2022 6,28
Painotettu keskim. YTM. alkaen 31.10.2022 5,39%
Tehokas duraatio alkaen 31.10.2022 6,82
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 31.10.2022 8,80
WAL huonoimpaan alkaen 31.10.2022 8,80

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ESG-näkökohdat muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessin tutkimus- ja due diligence -vaiheessa. ESG-tietoja voidaan hankkia sekä sisäisistä että ulkoisista lähteistä, ja ne voidaan sisällyttää Aladdin-riskijärjestelmään. Rahastonhoitaja tekee säännöllisin väliajoin salkun riskiarviointeja yhdessä riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.10.2022
Nimi Painotus (%)
GNMA2 30YR 53,79
UMBS 30YR TBA(REG A) 29,10
UMBS 15YR TBA(REG B) 8,31
FNMA 30YR 2021 PRODUCTION 6,65
FNMA 30YR 2020 PRODUCTION 6,03
Nimi Painotus (%)
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION 5,91
FHLMC 30YR UMBS SUPER 4,21
UMBS 30YR TBA 2,12
FHLMC 30YR UMBS 2,08
GNMA_21-191B BI 1,55
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.10.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.10.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.10.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Class A3 USD Kuukausittain 7,62 0,00 0,00 25.11.2022 9,03 7,23 LU0172418690 -
Class I3 USD Kuukausittain 7,78 -0,01 -0,13 25.11.2022 9,23 7,39 LU1456639035 -
Class I2 USD - 9,34 -0,01 -0,11 25.11.2022 10,74 8,84 LU2011139206 -
Class A2 USD Ei ole 17,87 -0,01 -0,06 25.11.2022 20,65 16,92 LU0096258446 -
Class ZI2 USD - 10,42 -0,01 -0,10 25.11.2022 10,43 9,86 LU2533725599 -
Class A1 USD Kuukausittain 7,60 -0,01 -0,13 25.11.2022 9,02 7,22 LU0035308682 -
Class D3 USD Kuukausittain 7,64 0,00 0,00 25.11.2022 9,05 7,25 LU0592702145 -
Class ZI2 Hedged EUR - 10,38 -0,01 -0,10 25.11.2022 10,39 9,86 LU2533725326 -
Class X3 USD Kuukausittain 7,77 -0,01 -0,13 25.11.2022 9,22 7,38 LU1246652132 -
Class D2 USD Ei ole 18,72 -0,01 -0,05 25.11.2022 21,56 17,71 LU0424777026 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Akiva Dickstein
Akiva Dickstein
Matthew Kraeger
Matthew Kraeger
Bob Miller
Bob Miller

Dokumentit

Dokumentit