Korko-sijoitukset

BGF US Dollar Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Rahaston tavoitteena on maksimoida sijoituksesi tuotto rahaston pääoman kasvun ja tulojen yhdistelmällä. Rahasto sijoittaa vähintään 80 % kokonaisvaroistaan kiinteätuottoisiin arvopapereihin.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tässä kaaviossa näkyy rahaston tuotto prosentteina 10 viime vuosien aikana. Se voi auttaa sinua arvioimaan, kuinka rahastoa on hoidettu aiemmin, ja vertaamaan sitä vertailuindeksiinsä.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kokonaistuotto (%) 7,2 -1,4 6,1 -0,6 2,2 3,5 -1,2 8,9 7,9 -2,0
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%) 4,2 -2,0 6,0 0,5 2,6 3,5 0,0 8,7 7,5 -1,5
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-15,00 -3,41 -0,59 0,68 2,44
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%) -12,84 -2,59 0,21 1,09 -
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-14,88 2,83 -3,78 -5,63 -15,00 -9,88 -2,93 7,02 59,02
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%) -12,62 3,68 -2,09 -4,06 -12,84 -7,57 1,03 11,42 -
  Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Alkaen
30.09.2020
Saakka
30.09.2021
Alkaen
30.09.2021
Saakka
30.09.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2022

-2,03 9,51 7,04 -0,71 -15,78
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%)

alkaen 30.09.2022

-1,22 10,30 6,98 -0,90 -14,60

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston nettovarat alkaen 09.12.2022 USD 533 451 535
Perustamispäivä 01.09.2003
Rahaston perustaminen 07.04.1989
Sarjan valuutta USD
Perusvaluutta USD
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 Bloomberg US Aggregate Bond Index
SFDR-luokitus Muu
Aloitusmaksu 5,00%
Vuosittainen juokseva kulu 1,08%
Kulusuhde 0,85%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
Minimi alkusijoitus USD 5000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Osingonjaon ajankohta Kuukausittain
Tulojen käyttö Osinkoa jakava
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-luokka USD Diversified Bond
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Bloomberg-tunnus MLUSCUA
ISIN LU0172417379
SEDOL 7659728

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 30.11.2022 1551
12 kk todellinen tuotto alkaen 30.11.2022 1,77
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen 30.11.2022 6,51%
3 v beeta alkaen 30.11.2022 1,016
Tuotto maturiteettiin alkaen 30.11.2022 5,24
Muokattu duraatio alkaen 30.11.2022 5,98
Painotettu keskim. YTM. alkaen 30.11.2022 5,24%
Tehokas duraatio alkaen 30.11.2022 5,96
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 30.11.2022 7,46
WAL huonoimpaan alkaen 30.11.2022 7,46

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ESG-näkökohdat muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessin tutkimus- ja due diligence -vaiheessa. ESG-tiedot voidaan hankkia sisäisesti, yhteistyössä BlackRockin sijoitustenhoitotiimin kanssa sitoutettaessa liikkeeseenlaskijoita merkittäviin ympäristöä, yhteiskuntaa tai hallintoa koskeviin aiheisiin tai kolmansien osapuolten toimittajilta. Rahastonhoitajan jatkuvaan salkun seurantaan sisältyvät säännölliset salkun riskiarvioinnit riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

3 stars
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF US Dollar Bond Fund, Class A3, alkaen 30.11.2022 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 429 USD Diversified Bond.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar on antanut pronssisen mitalin rahastolle. Alle 10% Yhdysvaltaisista rahastoista on saanut tämän tunnustuksen.

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.11.2022
Nimi Painotus (%)
UNITED STATES TREASURY 18,98
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 15,33
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 5,71
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 5,25
BANK OF AMERICA CORP 1,70
Nimi Painotus (%)
MORGAN STANLEY 1,68
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1,25
UNIFORM MBS 1,02
JPMORGAN CHASE & CO 0,76
DIAMONDBACK ENERGY INC 0,65
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.11.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.11.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.11.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Class A3 USD Kuukausittain 15,22 -0,02 -0,13 09.12.2022 17,90 14,34 LU0172417379 -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 9,23 -0,01 -0,11 09.12.2022 10,87 8,70 LU1564327929 -
Class A2 CZK Ei ole 727,03 -0,70 -0,10 09.12.2022 824,91 717,62 LU1791174102 -
Class D2 USD Ei ole 33,16 -0,04 -0,12 09.12.2022 38,20 31,09 LU0548367084 -
Class A2 USD Ei ole 31,54 -0,04 -0,13 09.12.2022 36,48 29,59 LU0096258362 -
Class A1 USD Kuukausittain 15,20 -0,02 -0,13 09.12.2022 17,89 14,31 LU0028835386 -
Class X5 USD Neljännesvuosittain 9,01 -0,01 -0,11 09.12.2022 10,58 8,44 LU1694209633 -
Class I2 USD Ei ole 10,72 -0,02 -0,19 09.12.2022 12,34 10,05 LU1165522647 -
Class D3 USD Kuukausittain 15,22 -0,02 -0,13 09.12.2022 17,90 14,34 LU0592701923 -
Class I5 USD Neljännesvuosittain 9,07 -0,01 -0,11 09.12.2022 10,65 8,51 LU1718847640 -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 9,93 -0,01 -0,10 09.12.2022 11,55 9,34 LU1294567448 -
Class X2 USD Ei ole 10,40 -0,02 -0,19 09.12.2022 11,91 9,75 LU0147419252 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Bob Miller
Bob Miller
Aidan Doyle
Aidan Doyle
David Rogal
David Rogal
Chi Chen
Chi Chen
Sam Summers
Sam Summers

Dokumentit

Dokumentit