Osakkeet

iShares Developed World Index Fund (IE)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Päivittäiset muutokset osakemarkkinoilla voivat vaikuttaa osakkeiden ja niihin liittyvien arvopaperien arvoon. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat poliittiset muutokset, taloudelliset uutiset, yritysten tulokset ja merkittävät tapahtumat yrityksissä. Johdannaiset ovat erittäin herkkiä kohde-etuutensa arvon muutoksille ja voivat voimistaa tappioita ja voittoja ja altistaa siten rahaston suuremmille arvon vaihteluille. Rahastoon kohdistuva vaikutus voi olla suurempi, jos johdannaisten käyttö on laajaa tai monimutkaista.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 22.05.2020 EUR 661 342 938
Rahaston nettovarat alkaen 22.05.2020 USD 11 799 100 615
Perusvaluutta USD
Sarjan valuutta EUR
Rahaston perustaminen 15.04.2010
Perustamispäivä 08.09.2010
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka -
Vertailuindeksi MSCI World Index Net EUR
Kotipaikka Irlanti
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock Asset Management Ireland Limited
Vuosittainen juokseva kulu 0,17%
ISIN IE00B62NV726
Bloomberg-tunnus BGIWEII
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B62NV72
Bloomberg-vertailuarvon tunnus MSWRLNEUR
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 1000000
Minimi lisäsijoitus EUR 10000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.04.2020
Nimi Painotus (%)
APPLE INC 3,36
MICROSOFT CORP 3,35
AMAZON COM INC 2,69
FACEBOOK CLASS A INC 1,27
ALPHABET INC CLASS C 1,08
Nimi Painotus (%)
ALPHABET INC CLASS A 1,04
JOHNSON & JOHNSON 1,02
VISA INC CLASS A 0,79
NESTLE SA 0,78
JPMORGAN CHASE & CO 0,78
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.04.2020

% markkina-arvosta

alkaen 30.04.2020

% markkina-arvosta

alkaen 30.04.2020

% markkina-arvosta

alkaen 30.04.2020

% markkina-arvosta

alkaen 30.04.2020

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Inst EUR Päivittäinen 21,68 0,08 0,37 25,60 16,90 21,67 IE00B62NV726 21,70 -
Flex EUR Neljännesvuosittain 13,73 0,05 0,37 16,22 10,70 13,73 IE00B61MGS68 13,75 -
Flex GBP Päivittäinen 22,46 0,03 0,12 24,76 18,24 22,45 IE00B6385520 22,47 -
Inst GBP Ei ole 24,62 0,03 0,11 27,05 20,00 24,61 IE00B62C5H76 24,64 -
Flex GBP Ei ole 25,25 0,03 0,12 27,74 20,51 25,24 IE00B61BMR49 25,27 -
Inst Hedged EUR - 9,80 0,00 -0,02 11,43 7,65 9,79 IE00BJ023R69 9,81 -
Flex Hedged EUR - 10,20 0,00 -0,02 11,91 7,97 10,20 IE00BFZPRS19 10,21 -
Flex EUR Neljännesvuosittain 26,78 0,10 0,37 31,50 20,87 26,77 IE00B61D1398 26,80 -
Inst USD Neljännesvuosittain 18,89 -0,02 -0,09 22,04 14,54 18,88 IE00B62WG306 18,90 -
Inst EUR Neljännesvuosittain 24,60 0,09 0,37 28,95 19,17 24,59 IE00B62WCL09 24,62 -
Flex USD Päivittäinen 11,87 0,01 0,09 11,87 9,96 11,87 IE00B630W685 11,88 -
Class D Hedged GBP - 10,37 0,00 -0,02 12,24 8,08 10,37 IE00BGL88775 10,38 -
Class D USD Ei ole 11,61 -0,01 -0,09 13,55 8,94 11,61 IE00BD0NCN62 11,62 -
Flex Hedged GBP - 10,17 0,00 -0,02 11,96 7,94 10,17 IE00BFZPRR02 10,18 -
Class D GBP Ei ole 12,26 0,01 0,11 13,47 9,96 12,26 IE00BD0NCL49 12,27 -
Inst GBP Neljännesvuosittain 17,81 0,02 0,11 19,64 14,47 17,81 IE00B62HNT07 17,83 -
Class D EUR Ei ole 11,59 0,04 0,37 13,63 9,04 11,59 IE00BD0NCM55 11,60 -
Flex USD Neljännesvuosittain 23,43 -0,02 -0,09 27,33 18,04 23,42 IE00B616R411 23,45 -
Inst USD Neljännesvuosittain 15,99 -0,02 -0,09 18,73 12,31 15,99 IE00B62NX656 16,00 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Dokumentit

Dokumentit