Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 27.10.2021 USD 10 770,997
12 kk todellinen tuotto -
Sijoitusten määrä alkaen 30.09.2021 3317
Perusvaluutta Yhdysvaltain dollari
Rahaston perustaminen 31.01.2007
Perustamispäivä 01.02.2007
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka Global Flexible Bond - EUR Hedged
SFDR-luokitus Muu
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,72%
ISIN LU0278456651
Bloomberg-tunnus MLIHED2
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B1PF5Y5
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 100000
Minimi lisäsijoitus EUR 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Painotettu keskim. YTM. alkaen 30.09.2021 2,04%
Muokattu duraatio alkaen 30.09.2021 2,34
Tehokas duraatio alkaen 30.09.2021 1,67
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 30.09.2021 7,33
WAL huonoimpaan alkaen 30.09.2021 7,33

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla peräisin MSCI ESG Research -indeksistä (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta. Tälle rahastolle ei ole tällä hetkellä saatavana MSCI Ratings -luokituksia.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 30.09.2021 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 30.09.2021 0,55%
MSCI - ydinaseet alkaen 30.09.2021 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 30.09.2021 0,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 30.09.2021 0,02%
MSCI - öljyhiekka alkaen 30.09.2021 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 30.09.2021 0,25%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 30.09.2021 16,89%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 30.09.2021 84,10%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,15% ja öljyhiekat 0,36%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ESG-näkökohdat muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessin tutkimus- ja due diligence -vaiheessa. ESG-tiedot voidaan hankkia sisäisesti, yhteistyössä BlackRockin sijoitustenhoitotiimin kanssa sitoutettaessa liikkeeseenlaskijoita merkittäviin ympäristöä, yhteiskuntaa tai hallintoa koskeviin aiheisiin tai kolmansien osapuolten toimittajilta. Rahastonhoitajan jatkuvaan salkun seurantaan sisältyvät säännölliset salkun riskiarvioinnit riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

3 stars
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF Fixed Income Global Opportunities Fund, Class D2 Hedged, alkaen 30.09.2021 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 968 Global Flexible Bond - EUR Hedged.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Gold
Morningstar on antanut korkeimman tunnustuksen, kultaisen mitalin, rahastolle.

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.09.2021
Nimi Painotus (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 16,63
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2026 3,48
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION 3,31
GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION 1,81
GNMA2 30YR TBA(REG C) 1,33
Nimi Painotus (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 1,02
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION 0,80
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.41 06/19/2025 0,62
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5 06/18/2030 0,60
UMBS 30YR TBA(REG C) 0,53
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.09.2021

% markkina-arvosta

alkaen 30.09.2021

% markkina-arvosta

alkaen 30.09.2021

% markkina-arvosta

Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 30.09.2021

% markkina-arvosta

alkaen 30.09.2021

% markkina-arvosta

alkaen 30.09.2021

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D2 Hedged EUR Ei ole 11,10 0,00 0,00 11,18 10,79 - LU0278456651 - -
Class D2 USD Ei ole 16,39 -0,01 -0,06 16,50 15,79 - LU0278469043 - -
Class A2 Hedged JPY Ei ole 1 095,00 -1,00 -0,09 1 104,00 1 065,00 - LU1005243099 - -
Class D5 USD Neljännesvuosittain 11,03 -0,01 -0,09 11,21 10,84 - LU0737136415 - -
Class X2 Hedged SEK Ei ole 11,44 0,00 0,00 11,51 11,01 - LU1153584724 - -
Class A2 Hedged PLN Ei ole 16,80 -0,01 -0,06 16,93 16,32 - LU0480534915 - -
Class I2 Hedged JPY Ei ole 1 154,00 0,00 0,00 1 162,00 1 115,00 - LU1005243172 - -
Class D4 EUR Vuotuinen 12,08 -0,02 -0,17 12,29 11,58 - LU1085283973 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 22,38 -0,01 -0,04 22,54 21,67 - LU0278465488 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 11,47 -0,01 -0,09 11,56 11,13 - LU0368231436 - -
Class I3 Hedged CAD Kuukausittain 9,97 0,00 0,00 10,11 9,79 - LU1234671672 - -
Class I5 Hedged JPY Neljännesvuosittain 974,00 -1,00 -0,10 992,00 962,00 - LU1791183194 - -
Class A5 Hedged EUR Neljännesvuosittain 6,90 -0,01 -0,14 7,05 6,84 - LU0280467159 - -
Class A5 Hedged SGD Neljännesvuosittain 14,95 -0,01 -0,07 15,18 14,70 - LU0280468637 - -
Class A5 USD Neljännesvuosittain 10,50 -0,01 -0,10 10,66 10,32 - LU0280465617 - -
Class D4 Hedged EUR Vuotuinen 9,42 0,00 0,00 9,67 9,34 - LU1340096590 - -
Class I2 Hedged CHF Ei ole 11,96 -0,01 -0,08 12,05 11,63 - LU1270847004 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 10,35 -0,01 -0,10 10,46 10,11 - LU0278453476 - -
Class D2 Hedged PLN Ei ole 17,57 -0,01 -0,06 17,70 16,99 - LU0827879684 - -
Class D4 Hedged CAD Vuotuinen 10,09 -0,01 -0,10 10,35 9,94 - LU1270847186 - -
Class A2 USD Ei ole 15,69 -0,01 -0,06 15,80 15,19 - LU0278466700 - -
Class X2 Hedged CHF Ei ole 12,47 -0,01 -0,08 12,56 12,08 - LU1263143379 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 12,04 -0,01 -0,08 12,13 11,64 - LU0278463947 - -
Class D5 Hedged EUR Neljännesvuosittain 6,92 0,00 0,00 7,07 6,86 - LU0827879841 - -
Class D2 Hedged SGD Ei ole 23,40 -0,01 -0,04 23,56 22,56 - LU0827879767 - -
Class A6 USD Kuukausittain 12,17 0,00 0,00 12,47 12,12 - LU1051767835 - -
Class D5 Hedged CHF Neljännesvuosittain 9,36 0,00 0,00 9,58 9,30 - LU1681056062 - -
Class I2 Hedged AUD - 11,10 -0,01 -0,09 11,18 10,71 - LU1786038098 - -
Class S5 USD Neljännesvuosittain 10,57 -0,01 -0,09 10,74 10,39 - LU1992159068 - -
Class X3 Hedged EUR Kuukausittain 9,29 0,00 0,00 9,47 9,19 - LU1003077317 - -
Class A2 Hedged GBP Ei ole 11,01 -0,01 -0,09 11,10 10,70 - LU1181257202 - -
Class I5 JPY Neljännesvuosittain 1 166,00 -8,00 -0,68 1 176,00 1 055,00 - LU1926936912 - -
Class X2 Hedged GBP Ei ole 12,10 -0,01 -0,08 12,18 11,62 - LU0278465058 - -
Class S2 Hedged EUR - 10,71 0,00 0,00 10,79 10,40 - LU1992159654 - -
Class A1 EUR Päivittäinen 9,05 -0,01 -0,11 9,10 8,62 - LU1005244220 - -
Class A8 Hedged CNH Kuukausittain 97,96 -0,03 -0,03 99,59 96,43 - LU1165523371 - -
Class A3 EUR Kuukausittain 9,04 -0,01 -0,11 9,09 8,62 - LU1005243339 - -
Class I2 USD Ei ole 13,08 -0,01 -0,08 13,17 12,58 - LU0986736956 - -
Class X2 USD Ei ole 12,84 -0,01 -0,08 12,92 12,30 - LU0278469985 - -
Class A1 USD Päivittäinen 10,51 0,00 0,00 10,66 10,32 - LU1003076855 - -
Class A3 USD Kuukausittain 10,51 0,00 0,00 10,65 10,31 - LU1003076939 - -
Class D4 Hedged GBP Vuotuinen 4,81 0,00 0,00 4,94 4,74 - LU1294567364 - -
Class D2 EUR Ei ole 14,11 -0,01 -0,07 14,18 13,25 - LU1005243503 - -
Class A2 EUR Ei ole 13,50 -0,02 -0,15 13,58 12,74 - LU1005243255 - -
Class I2 Hedged GBP Ei ole 12,18 -0,01 -0,08 12,27 11,76 - LU0999670564 - -
Class S2 Hedged CHF - 10,64 -0,01 -0,09 10,73 10,36 - LU1992159902 - -
Class X3 USD Kuukausittain 10,53 0,00 0,00 10,67 10,32 - LU1003077234 - -
Class A4 Hedged EUR Vuotuinen 9,41 -0,01 -0,11 9,66 9,34 - LU0973708182 - -
Class A6 Hedged HKD Kuukausittain 91,62 -0,04 -0,04 94,03 91,26 - LU1051769021 - -
Class I5 GBP Hedged GBP Neljännesvuosittain 10,21 0,00 0,00 10,38 10,06 - LU1877503935 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 11,18 -0,01 -0,09 11,28 10,89 - LU0972027022 - -
Class S2 USD - 11,16 0,00 0,00 11,23 10,74 - LU1992160157 - -
Class I2 Hedged CAD Ei ole 12,09 0,00 0,00 12,17 11,65 - LU1136394076 - -
Class X5 Hedged EUR Neljännesvuosittain 9,48 0,00 0,00 9,68 9,40 - LU1685502194 - -
Class A8 Hedged AUD Kuukausittain 9,27 0,00 0,00 9,49 9,22 - LU1165522480 - -
Class S4 Hedged EUR Vuotuinen 10,14 0,00 0,00 10,43 10,06 - LU1992161049 - -
Class A2 Hedged SEK Ei ole 106,07 -0,05 -0,05 106,92 103,39 - LU1121320748 - -
Class I5 Hedged EUR Neljännesvuosittain 9,17 0,00 0,00 9,36 9,09 - LU1129992308 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 10,31 -0,01 -0,10 10,43 10,09 - LU1121327164 - -
Class X2 Hedged CAD Ei ole 12,26 -0,01 -0,08 12,34 11,76 - LU1214678283 - -
Class I5 USD Neljännesvuosittain 10,27 -0,01 -0,10 10,43 10,10 - LU1083819141 - -
Class X2 Hedged EUR Ei ole 12,20 -0,01 -0,08 12,29 11,79 - LU0278456909 - -
Class A4 USD Vuotuinen 10,36 -0,01 -0,10 10,59 10,18 - LU1153584997 - -
Class X5 Hedged GBP Neljännesvuosittain 9,66 0,00 0,00 9,82 9,52 - LU1165522217 - -
Class X2 Hedged AUD Ei ole 13,20 -0,01 -0,08 13,29 12,68 - LU1093512371 - -
Class X3 Hedged AUD Kuukausittain 10,82 -0,01 -0,09 10,99 10,64 - LU1003077820 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Rick Rieder
Rick Rieder
Bob Miller
Bob Miller
Aidan Doyle
Aidan Doyle

Dokumentit

Dokumentit