Käteinen

BGF US Dollar Reserve Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 19.03.2019 USD 630,682
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 30.11.1993
Perustamispäivä 30.11.1993
Omaisuuslaji Käteinen
Morningstar-luokka Money Market - Other
Vertailuindeksi 7 Day USD LIBID
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,55%
ISIN LU0297945965
Bloomberg-tunnus MIGSDAG
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B1YLJL9
Bloomberg-vertailuarvon tunnus USDRPRFB
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus GBP 5000
Minimi lisäsijoitus GBP 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 28.02.2019
Nimi Painotus (%)
OMERS FINANCE TRUST 3,54
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 3,50
ATLANTIC ASSET SECURITIZATION LLC 3,33
BNP PARIBAS (NEW YORK BRANCH) 3,24
MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) 3,23
Nimi Painotus (%)
SUNCORP METWAY LTD 3,04
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 2,96
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (L 2,48
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 2,41
WESTPAC BANKING CORP 2,26
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 28.02.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 18.03.2019

% markkina-arvosta

alkaen 18.03.2019

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A2 Hedged GBP Ei ole 189,13 0,00 0,00 189,13 188,89 - LU0297945965 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 190,18 0,00 0,00 190,18 189,69 - LU0329591720 - -
Class X2 USD Ei ole 10,44 0,00 0,01 10,44 10,19 - LU0462857789 - -
Class A2 USD Ei ole 155,43 0,02 0,01 155,43 152,58 - LU0006061419 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Christopher Linsky
Christopher Linsky
Coleen Gasiewski
Coleen Gasiewski

Dokumentit

Dokumentit