Multi Asset

BGF Global Allocation Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Tässä kaaviossa näkyy rahaston tuotto prosentteina 10 viime vuosien aikana. Se voi auttaa sinua arvioimaan, kuinka rahastoa on hoidettu aiemmin, ja vertaamaan sitä vertailuindeksiinsä.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kokonaistuotto (%) -1,6 11,6 23,0 8,7 4,2 -0,4 -1,1 22,7 20,4 16,8
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%) 0,9 10,9 26,1 10,6 6,8 2,1 3,6 25,3 14,0 20,4
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
5,31 12,70 11,60 10,77 9,60
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%) 8,83 13,10 13,44 12,64 11,82
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
2,49 -1,20 -2,47 1,95 5,31 43,14 73,11 178,17 199,83
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%) 6,14 1,87 1,78 3,93 8,83 44,66 87,87 228,82 281,22
  Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Alkaen
30.09.2020
Saakka
30.09.2021
Alkaen
30.09.2021
Saakka
30.09.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2022

8,03 11,56 15,69 15,47 12,05
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%)

alkaen 30.09.2022

12,58 16,39 9,92 15,82 13,46

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty HUF:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston nettovarat alkaen 09.12.2022 USD 14 893 001 232
Perustamispäivä 08.12.2010
Rahaston perustaminen 03.01.1997
Sarjan valuutta HUF
Perusvaluutta USD
Omaisuuslaji Multi Asset
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 S&P 500 (36%); FTSE World (ex-US) (24%); 5 Yr US Treasury Note (24%) and FTSE Non-USD World Government Bond Index (16%)
SFDR-luokitus Muu
Aloitusmaksu 5,00%
Vuosittainen juokseva kulu 1,78%
Kulusuhde 1,50%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
Minimi alkusijoitus HUF 5000
Minimi lisäsijoitus HUF 1000
Tulojen käyttö Karttuva
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-luokka USD Moderate Allocation
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Bloomberg-tunnus BGGAA2H
ISIN LU0566074125
SEDOL B4MZRQ5

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 30.11.2022 916
3 v beeta alkaen 30.11.2022 0,998
P/E-luku alkaen 30.11.2022 21,27
Keskim. markkina-arvo (miljoonaa) alkaen 30.11.2022 USD 285 008,06
Tehokas duraatio alkaen 30.11.2022 1,61
Korkosijoitusten efektiivinen duraatio alkaen 30.11.2022 5,67
Korkosijoitusten ja käteisvarojen efektiivinen duraatio alkaen 30.11.2022 3,39

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet tarjoavat sijoittajille erityisiä ei-perinteisiä mittareita. Muiden mittareiden ja tietojen ohella sijoittajat voivat arvioida rahastoja tiettyjen ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinto-ominaisuuksien perusteella. Kestävyysominaisuudet eivät anna viitteitä nykyisestä tai tulevasta tuotosta, eivätkä ne edusta rahaston mahdollista riski-tuottoprofiilia. Ne on tarkoitettu vain läpinäkyvyyden tarjoamiseksi ja tiedon jakamiseksi. Kestävyysominaisuuksia ei pidä tarkastella yksinään tai erillään, vaan ne ovat sen sijaan sen tyyppisiä tietoja, jotka sijoittajat saattavat haluta ottaa huomioon rahastoa arvioidessaan.


Mittarit eivät kerro, miten ESG-tekijät integroidaan rahastoon vai integroidaanko niitä ollenkaan. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa tai merkitse, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 21.09.2022 AA
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 21.09.2022 92,26
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 21.09.2022 7,20
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 21.09.2022 52,02
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 21.09.2022 Mixed Asset USD Bal - Global
Vertaisryhmän rahastot alkaen 21.09.2022 198
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 21.09.2022 188,35
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti), prosentuaalinen kattavuus alkaen 21.09.2022 53,25
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 21.09.2022 30.04.2022 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla MSCI ESG -tutkimuksen kattamaa (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 30.11.2022 0,01%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 30.11.2022 0,54%
MSCI - ydinaseet alkaen 30.11.2022 0,01%
MSCI - lämpöhiili alkaen 30.11.2022 0,12%
MSCI - siviiliaseet alkaen 30.11.2022 0,07%
MSCI - öljyhiekka alkaen 30.11.2022 0,02%
MSCI - tupakka alkaen 30.11.2022 0,06%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 30.11.2022 52,70%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 30.11.2022 47,40%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,58% ja öljyhiekat 1,80%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Global Allocationin sijoitustiimi uskoo, että yhtiön kyky hallita olennaisia ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan ("ESG") liittyviä asioita voi olla olennaista yrityksen kyvylle ylläpitää kasvua ja luoda arvoa osakkeenomistajille pitkällä aikavälillä, ja siksi ESG-tunnusluvut huomioidaan sijoitusprosessissamme. Pitkäaikaisille sijoittajille, kuten Global Allocation, ESG-tietojen sisällyttäminen tutkimukseen ja sijoituspäätöksiin on ollut ja on edelleen erittäin tärkeää perustavanlaatuiselle sijoitusprosessillemme ja tavoitteellemme maksimoida riskikorjattu tuotto.


Tiimi analysoi ESG-tiedot uusien sijoitusten tutkimusten ja due diligence -tarkastusten yhteydessä sekä seuratessaan salkun nykyisiä sijoituksia. Tiimin jatkuvaan salkun seurantaan sisältyvät säännölliset salkun riskiarvioinnit riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä kestävään kehitykseen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

4 stars
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF Global Allocation Fund, Class A2, alkaen 31.12.2017 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 551 USD Moderate Allocation.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar on antanut hopeisen mitalin rahastolle. Alle 10% Yhdysvaltaisista rahastoista on saanut tämän tunnustuksen.

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.11.2022
Nimi Paino (%)
S&P500 EMINI DEC 22 1,84
MICROSOFT CORP 1,77
APPLE INC 1,54
ALPHABET INC CLASS C 1,23
CONOCOPHILLIPS 0,86
Nimi Paino (%)
AMAZON COM INC 0,84
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,82
S&P 500 INDEX JAN C @ 4090 0,76
MASTERCARD INC CLASS A 0,75
MARSH & MCLENNAN INC 0,73
alkaen 30.11.2022
Nimi Paino (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 4,02
TREASURY NOTE 4.25 09/30/2024 3,92
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 1,49
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 1,19
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 0,99
Nimi Paino (%)
TREASURY NOTE 1.375 09/30/2023 0,93
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 0,82
TREASURY BOND 3 08/15/2052 0,61
UMBS 30YR TBA 0,49
CANADA (GOVERNMENT OF) 0.25 03/01/2026 0,46
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.11.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 30.11.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.11.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.11.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.11.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Class A2 HUF Ei ole 26 126,64 -29,66 -0,11 09.12.2022 27 678,23 22 855,92 LU0566074125 -
Class X2 EUR Ei ole 80,99 -0,10 -0,12 09.12.2022 87,61 78,22 LU0984173384 -
Class A9 Hedged AUD Neljännesvuosittain 8,15 -0,01 -0,12 09.12.2022 9,93 7,48 LU2354320728 -
Class A9 Hedged SGD Neljännesvuosittain 8,25 -0,01 -0,12 09.12.2022 9,97 7,56 LU2354320645 -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 38,81 -0,04 -0,10 09.12.2022 47,08 35,74 LU0212925753 -
Class A4 Hedged EUR Vuotuinen 36,06 -0,04 -0,11 09.12.2022 43,75 33,21 LU0240613025 -
Class X2 Hedged JPY Ei ole 1 293,00 -1,00 -0,08 09.12.2022 1 535,00 1 189,00 LU1445720094 -
Class A2 Hedged GBP Ei ole 32,46 -0,04 -0,12 09.12.2022 38,91 29,83 LU0236177068 -
Class D2 USD Ei ole 73,92 -0,08 -0,11 09.12.2022 86,41 67,58 LU0329592538 -
Class X2 USD Ei ole 85,36 -0,09 -0,11 09.12.2022 98,89 77,92 LU0328507826 -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 43,45 -0,06 -0,14 09.12.2022 52,35 39,98 LU0329591480 -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 15,21 -0,01 -0,07 09.12.2022 18,05 13,94 LU0308772762 -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 12,67 -0,01 -0,08 09.12.2022 15,33 11,68 LU0343169966 -
Class A4 EUR Vuotuinen 60,91 -0,08 -0,13 09.12.2022 66,94 59,29 LU0408221512 -
Class D2 EUR Ei ole 70,14 -0,09 -0,13 09.12.2022 76,55 68,04 LU0523293024 -
Class X2 Hedged AUD Ei ole 23,13 -0,03 -0,13 09.12.2022 27,24 21,18 LU0525289509 -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 13,68 -0,02 -0,15 09.12.2022 16,45 12,61 LU0827880260 -
Class D2 Hedged SGD Ei ole 16,51 -0,01 -0,06 09.12.2022 19,45 15,11 LU0827880690 -
Class D2 Hedged AUD Ei ole 20,22 -0,03 -0,15 09.12.2022 24,03 18,54 LU0827880187 -
Class X2 Hedged EUR Ei ole 12,84 -0,01 -0,08 09.12.2022 15,33 11,79 LU0260352280 -
Class D4 EUR Vuotuinen 61,44 -0,08 -0,13 09.12.2022 67,57 60,06 LU0827880005 -
Class D2 Hedged PLN Ei ole 20,46 -0,01 -0,05 09.12.2022 23,53 18,63 LU0827880427 -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 35,02 -0,04 -0,11 09.12.2022 41,68 32,14 LU0827880344 -
Class D4 GBP Vuotuinen 52,76 -0,25 -0,47 09.12.2022 57,23 51,60 LU1852330908 -
Class D4 Hedged EUR Vuotuinen 36,35 -0,04 -0,11 09.12.2022 44,14 33,44 LU0827880773 -
Class A2 Hedged HKD Ei ole 15,60 -0,02 -0,13 09.12.2022 18,52 14,30 LU0788109477 -
Class A2 Hedged PLN Ei ole 18,94 -0,02 -0,11 09.12.2022 21,94 17,27 LU0480534592 -
Class I2 EUR Ei ole 70,42 -0,09 -0,13 09.12.2022 76,71 68,25 LU1653088838 -
Class A2 Hedged CNH Ei ole 155,24 -0,18 -0,12 09.12.2022 182,76 142,57 LU1062906877 -
Class I2 USD Ei ole 74,22 -0,08 -0,11 09.12.2022 86,58 67,82 LU0368249560 -
Class I2 Hedged SGD Ei ole 16,57 -0,02 -0,12 09.12.2022 19,52 15,16 LU0810842038 -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 43,19 -0,06 -0,14 09.12.2022 51,94 39,72 LU0368231949 -
Class A2 USD Ei ole 66,02 -0,08 -0,12 09.12.2022 77,71 60,43 LU0072462426 -
Class X4 USD Vuotuinen 14,34 -0,01 -0,07 09.12.2022 16,92 13,09 LU0953392981 -
Class A4 USD Vuotuinen 64,19 -0,07 -0,11 09.12.2022 75,55 58,75 LU0724617625 -
Class A9 USD Neljännesvuosittain 8,33 -0,01 -0,12 09.12.2022 9,98 7,62 LU2354320561 -
Class A2 EUR Ei ole 62,64 -0,09 -0,14 09.12.2022 68,85 60,99 LU0171283459 -
Class A2 Hedged AUD Ei ole 18,74 -0,02 -0,11 09.12.2022 22,42 17,20 LU0468326631 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Rick Rieder
Rick Rieder
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Dokumentit

Dokumentit