Multi Asset

BGF Global Allocation Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
  Alkaen
31.12.2015
Saakka
31.12.2016
Alkaen
31.12.2016
Saakka
31.12.2017
Alkaen
31.12.2017
Saakka
31.12.2018
Alkaen
31.12.2018
Saakka
31.12.2019
Alkaen
31.12.2019
Saakka
31.12.2020
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.12.2020

5,98 15,28 -7,95 17,50 19,13
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.12.2020

6,06 15,69 -4,68 18,79 13,34
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
19,13 8,82 9,50 8,49 9,41
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.12.2020

13,34 8,67 9,51 7,53 8,32
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
19,13 3,35 11,51 19,13 28,85 57,41 125,92 153,82
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.12.2020

13,34 3,15 9,38 13,34 28,35 57,49 106,60 128,99

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty AUD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Liikkeellelaskijoiden määrä 971
Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 26.01.2021 USD 16 080,754
12 kk todellinen tuotto -
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 03.01.1997
Sarjan valuutta AUD
Perustamispäivä 20.08.2010
Omaisuuslaji Multi Asset
Morningstar-luokka Other Allocation
Vertailuindeksi S&P 500 (36%); FTSE World (ex-US) (24%); 5 Yr US Treasury Note (24%) and FTSE Non-USD World Government Bond Index (16%)
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,07%
ISIN LU0525289509
Bloomberg-tunnus BGGAX2A
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B4VM7N4
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus AUD 10000000
Minimi lisäsijoitus AUD 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

P/E-luku alkaen 31.12.2020 24,13
Keskim. markkina-arvo (miljoonaa) alkaen 31.12.2020 USD 314 010,03
Tehokas duraatio alkaen 31.12.2020 1,89
Korkosijoitusten efektiivinen duraatio alkaen 31.12.2020 8,91
Korkosijoitusten ja käteisvarojen efektiivinen duraatio alkaen 31.12.2020 6,22

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla peräisin MSCI ESG Research -indeksistä (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta. Tälle rahastolle ei ole tällä hetkellä saatavana MSCI Ratings -luokituksia.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen - -
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen - -
MSCI - ydinaseet alkaen - -
MSCI - lämpöhiili alkaen - -
MSCI - siviiliaseet alkaen - -
MSCI - öljyhiekka alkaen - -
MSCI - tupakka alkaen - -

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen - -
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen - -
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili -% ja öljyhiekat -%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ESG-näkökohdat muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessin tutkimus- ja due diligence -vaiheessa. ESG-tiedot voidaan hankkia sisäisesti, yhteistyössä BlackRockin sijoitustenhoitotiimin kanssa sitoutettaessa liikkeeseenlaskijoita merkittäviin ympäristöä, yhteiskuntaa tai hallintoa koskeviin aiheisiin tai kolmansien osapuolten toimittajilta. Rahastonhoitajan jatkuvaan salkun seurantaan sisältyvät säännölliset salkun riskiarvioinnit riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

3
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF Global Allocation Fund, Class X2 Hedged, alkaen 31.07.2018 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 3100 Other Allocation.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.12.2020
Nimi Paino (%)
APPLE INC 2,20
MICROSOFT CORP 1,98
AMAZON COM INC 1,69
ALPHABET INC CLASS C 1,43
JPMORGAN CHASE & CO 1,15
Nimi Paino (%)
SIEMENS N AG 0,94
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0,93
JOHNSON & JOHNSON 0,91
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,90
MASTERCARD INC CLASS A 0,85
alkaen 31.12.2020
Nimi Paino (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 1,79
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 1,27
TREASURY NOTE 1.75 11/15/2029 1,26
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.29 05/23/2029 1,25
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 10/15/2024 1,16
Nimi Paino (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #64 0.4 09/20/2049 0,78
ITALY (REPUBLIC OF) 1.35 04/01/2030 0,75
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 3 03/21/2047 0,67
SPAIN (KINGDOM OF) 0.6 10/31/2029 0,65
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 0,64
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.12.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 31.12.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.12.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.12.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.12.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class X2 Hedged AUD Ei ole 25,85 0,03 0,12 25,86 16,89 - LU0525289509 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 59,53 -0,13 -0,22 59,77 43,99 - LU0408221512 - -
Class D4 Hedged EUR Vuotuinen 42,58 0,04 0,09 42,62 28,27 - LU0827880773 - -
Class D2 Hedged AUD Ei ole 23,01 0,03 0,13 23,02 15,16 - LU0827880187 - -
Class X2 Hedged EUR Ei ole 14,59 0,02 0,14 14,60 9,56 - LU0260352280 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 39,80 0,05 0,13 39,83 26,19 - LU0827880344 - -
Class D2 Hedged PLN Ei ole 22,45 0,02 0,09 22,47 14,73 - LU0827880427 - -
Class I2 EUR Ei ole 67,60 -0,15 -0,22 67,86 49,55 - LU1653088838 - -
Class A2 Hedged AUD Ei ole 21,62 0,03 0,14 21,63 14,33 - LU0468326631 - -
Class D2 Hedged SGD Ei ole 18,53 0,02 0,11 18,54 12,15 - LU0827880690 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 14,86 0,01 0,07 14,88 9,88 - LU0343169966 - -
Class A2 HUF Ei ole 21 970,50 48,20 0,22 21 970,50 15 897,45 - LU0566074125 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 15,83 0,01 0,06 15,85 10,46 - LU0827880260 - -
Class D2 EUR Ei ole 67,60 -0,14 -0,21 67,86 49,64 - LU0523293024 - -
Class X4 USD Vuotuinen 16,17 0,02 0,12 16,18 10,60 - LU0953392981 - -
Class X2 EUR Ei ole 76,67 -0,16 -0,21 76,96 55,85 - LU0984173384 - -
Class A4 USD Vuotuinen 72,38 0,07 0,10 72,44 47,51 - LU0724617625 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 49,78 0,05 0,10 49,81 32,83 - LU0368231949 - -
Class A2 Hedged CNH Ei ole 171,23 0,19 0,11 171,37 110,83 - LU1062906877 - -
Class A2 Hedged HKD Ei ole 17,76 0,01 0,06 17,78 11,65 - LU0788109477 - -
Class D4 EUR Vuotuinen 59,95 -0,13 -0,22 60,18 44,22 - LU0827880005 - -
Class I2 USD Ei ole 82,20 0,09 0,11 82,26 53,52 - LU0368249560 - -
Class A2 Hedged PLN Ei ole 21,09 0,02 0,09 21,11 13,93 - LU0480534592 - -
Class A4 Hedged EUR Vuotuinen 42,31 0,05 0,12 42,34 28,13 - LU0240613025 - -
Class A2 EUR Ei ole 61,23 -0,13 -0,21 61,47 45,24 - LU0171283459 - -
Class A2 USD Ei ole 74,45 0,08 0,11 74,51 48,87 - LU0072462426 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 50,27 0,05 0,10 50,31 33,22 - LU0329591480 - -
Class A2 Hedged GBP Ei ole 37,41 0,04 0,11 37,44 24,78 - LU0236177068 - -
Class D4 GBP Vuotuinen 53,12 -0,20 -0,38 53,58 40,98 - LU1852330908 - -
Class X2 Hedged JPY Ei ole 1 451,00 2,00 0,14 1 452,00 946,00 - LU1445720094 - -
Class I2 Hedged SGD Ei ole 18,65 0,02 0,11 18,67 12,21 - LU0810842038 - -
Class D2 USD Ei ole 82,19 0,08 0,10 82,25 53,61 - LU0329592538 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 17,31 0,02 0,12 17,33 11,43 - LU0308772762 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 45,53 0,04 0,09 45,57 30,28 - LU0212925753 - -
Class X2 USD Ei ole 93,22 0,10 0,11 93,28 60,32 - LU0328507826 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Rick Rieder
Rick Rieder
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Dokumentit

Dokumentit