Korko-sijoitukset

BGF Euro Corporate Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tässä kaaviossa näkyy rahaston tuotto prosentteina 10 viime vuosien aikana. Se voi auttaa sinua arvioimaan, kuinka rahastoa on hoidettu aiemmin, ja vertaamaan sitä vertailuindeksiinsä.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kokonaistuotto (%) 13,0 2,2 7,8 0,4 4,8 2,6 -1,7 6,7 2,6 -1,8
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%) 13,0 2,4 8,3 -0,4 4,8 2,4 -1,1 6,3 2,6 -1,0
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-13,34 -4,38 -1,76 0,96 2,44
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%) -12,65 -3,87 -1,42 1,09 2,55
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-13,22 3,39 -0,32 -4,49 -13,34 -12,57 -8,48 10,07 48,32
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%) -12,53 2,79 -0,59 -3,80 -12,65 -11,17 -6,92 11,48 50,90
  Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Alkaen
30.09.2020
Saakka
30.09.2021
Alkaen
30.09.2021
Saakka
30.09.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2022

0,40 5,55 0,14 1,27 -17,09
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%)

alkaen 30.09.2022

0,06 6,12 0,21 1,59 -15,63

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston nettovarat alkaen 08.12.2022 EUR 2 886 375 771
Perustamispäivä 31.07.2006
Rahaston perustaminen 14.05.2003
Sarjan valuutta EUR
Perusvaluutta EUR
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 ICE BofAML Euro Corporate Index
SFDR-luokitus Muu
Aloitusmaksu 5,00%
Vuosittainen juokseva kulu 1,01%
Kulusuhde 0,80%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
Minimi alkusijoitus EUR 5000
Minimi lisäsijoitus EUR 1000
Osingonjaon ajankohta Kuukausittain
Tulojen käyttö Osinkoa jakava
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-luokka EUR Corporate Bond
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Bloomberg-tunnus MLCORA1
ISIN LU0162660350
SEDOL 7588684

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 30.11.2022 448
12 kk todellinen tuotto alkaen 30.11.2022 0,57
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen 30.11.2022 7,84%
3 v beeta alkaen 30.11.2022 1,063
Tuotto maturiteettiin alkaen 30.11.2022 4,11
Muokattu duraatio alkaen 30.11.2022 4,92
Painotettu keskim. YTM. alkaen 30.11.2022 4,20%
Tehokas duraatio alkaen 30.11.2022 4,74
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 30.11.2022 5,89
WAL huonoimpaan alkaen 30.11.2022 5,89

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet tarjoavat sijoittajille erityisiä ei-perinteisiä mittareita. Muiden mittareiden ja tietojen ohella sijoittajat voivat arvioida rahastoja tiettyjen ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinto-ominaisuuksien perusteella. Kestävyysominaisuudet eivät anna viitteitä nykyisestä tai tulevasta tuotosta, eivätkä ne edusta rahaston mahdollista riski-tuottoprofiilia. Ne on tarkoitettu vain läpinäkyvyyden tarjoamiseksi ja tiedon jakamiseksi. Kestävyysominaisuuksia ei pidä tarkastella yksinään tai erillään, vaan ne ovat sen sijaan sen tyyppisiä tietoja, jotka sijoittajat saattavat haluta ottaa huomioon rahastoa arvioidessaan.


Mittarit eivät kerro, miten ESG-tekijät integroidaan rahastoon vai integroidaanko niitä ollenkaan. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa tai merkitse, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 21.09.2022 AAA
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 21.09.2022 92,99
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 21.09.2022 8,95
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 21.09.2022 45,55
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 21.09.2022 Bond EUR Corporates
Vertaisryhmän rahastot alkaen 21.09.2022 292
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 21.09.2022 192,48
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti), prosentuaalinen kattavuus alkaen 21.09.2022 87,45
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 21.09.2022 30.04.2022 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla MSCI ESG -tutkimuksen kattamaa (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 30.11.2022 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 30.11.2022 2,29%
MSCI - ydinaseet alkaen 30.11.2022 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 30.11.2022 0,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 30.11.2022 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 30.11.2022 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 30.11.2022 2,04%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 30.11.2022 92,70%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 30.11.2022 7,35%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,81% ja öljyhiekat 1,12%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ESG-näkökohdat muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessin tutkimus- ja due diligence -vaiheessa. ESG-tiedot voidaan hankkia sisäisesti, yhteistyössä BlackRockin sijoitustenhoitotiimin kanssa sitoutettaessa liikkeeseenlaskijoita merkittäviin ympäristöä, yhteiskuntaa tai hallintoa koskeviin aiheisiin tai kolmansien osapuolten toimittajilta. Rahastonhoitajan jatkuvaan salkun seurantaan sisältyvät säännölliset salkun riskiarvioinnit riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

3 stars
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF Euro Corporate Bond Fund, Class A1, alkaen 30.11.2022 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 1243 EUR Corporate Bond.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar on antanut pronssisen mitalin rahastolle. Alle 10% Yhdysvaltaisista rahastoista on saanut tämän tunnustuksen.

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.11.2022
Nimi Painotus (%)
MORGAN STANLEY 0.637 07/26/2024 1,08
BNP PARIBAS SA MTN RegS 2.5 03/31/2032 0,97
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVI RegS 1.875 03/31/2028 0,88
HSBC HOLDINGS PLC RegS 3.019 06/15/2027 0,85
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS 4.25 11/16/2032 0,81
Nimi Painotus (%)
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS 0.875 05/09/2029 0,80
CHORUS LTD MTN RegS 1.125 10/18/2023 0,74
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS 1.963 03/23/2030 0,73
BARCLAYS PLC MTN RegS 5.262 01/29/2034 0,69
AIB GROUP PLC MTN RegS 5.75 02/16/2029 0,67
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.11.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.11.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.11.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.11.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Class A1 EUR Kuukausittain 12,33 -0,04 -0,32 08.12.2022 14,26 11,60 LU0162660350 -
Class A2 CZK Ei ole 373,06 -1,49 -0,40 08.12.2022 449,49 353,38 LU1791176222 -
Class D3 EUR Kuukausittain 12,11 -0,04 -0,33 08.12.2022 14,01 11,40 LU0827877803 -
Class D2 EUR Ei ole 16,26 -0,05 -0,31 08.12.2022 18,63 15,27 LU0368266499 -
Class A3 EUR Kuukausittain 12,11 -0,04 -0,33 08.12.2022 14,01 11,40 LU0172394222 -
Class I2 EUR Ei ole 10,30 -0,03 -0,29 08.12.2022 11,78 9,67 LU1373033965 -
Class X5 EUR Neljännesvuosittain 9,12 -0,03 -0,33 08.12.2022 10,54 8,56 LU1760134277 -
Class A2 EUR Ei ole 15,36 -0,05 -0,32 08.12.2022 17,67 14,43 LU0162658883 -
Class X2 EUR Ei ole 17,60 -0,06 -0,34 08.12.2022 20,05 16,51 LU0414062595 -
Class I2 Hedged JPY - 931,00 -3,00 -0,32 08.12.2022 1 067,00 875,00 LU1963773012 -
Class A2 Hedged SEK Ei ole 93,99 -0,30 -0,32 08.12.2022 107,95 88,22 LU1622601463 -
Class I2 Hedged GBP Ei ole 10,28 -0,04 -0,39 08.12.2022 11,64 9,64 LU1445719328 -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 9,44 -0,03 -0,32 08.12.2022 10,86 8,88 LU1445718783 -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 9,19 -0,03 -0,33 08.12.2022 10,61 8,64 LU1445717629 -
Class I2 Hedged CHF Ei ole 9,54 -0,03 -0,31 08.12.2022 10,96 8,97 LU1445719757 -
Class I5 EUR Neljännesvuosittain 9,25 -0,03 -0,32 08.12.2022 10,68 8,68 LU1502568287 -
Class A2 Hedged USD Ei ole 10,71 -0,03 -0,28 08.12.2022 12,06 10,01 LU1445717389 -
Class A2 Hedged GBP Ei ole 9,94 -0,03 -0,30 08.12.2022 11,30 9,32 LU1445718197 -
Class D2 Hedged USD Ei ole 10,97 -0,03 -0,27 08.12.2022 12,31 10,25 LU1445718437 -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 10,18 -0,03 -0,29 08.12.2022 11,53 9,54 LU1445719088 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Tom Mondelaers
Tom Mondelaers
Georgie Merson
Georgie Merson

Dokumentit

Dokumentit