Vastuullinen sijoittaminen
BlackRockin kanssa

Vastuullinen sijottaminen pyrkii saamaan aikaan myönteisiä sosiaalisia tai ympäristövaikutuksia taloudellisten tulosten rinnalla, mahdollistaen sijoittajien saavuttaa enemmän rahoillaan.

Vastuullinen sijoittaminen: tuottoa kestävästä kehityksestä

Sijoittajien ei tarvitse luopua taloudellisista tavoitteistaan sijoittaakseen vastuullisesti. BlackRockin vastuullisen sijottamisen rahastot on suunniteltu täyttämään perinteisten sijoitusten ominaisuudet ja samalla kohdentamaan tiettyjä sosiaalisia vaikutuksia koskevia tavoitteita, kuten parantaa ESG-luokitusta(ympäristö- ja sosiaalitekijät sekä hyvä hallintotapa) salkussa.

VERTAILUKELPOINEN TUOTTO

VERTAILUKELPOINEN TUOTTO

 

Lähde: MSCI 31/5/2017. Indeksin tuotto on kuvattu vain havainnollistamistarkoituksessa. Indeksien tuotto ei sisällä hallinnollisia maksuja, transaktiokustannuksia tai -kuluja. Indeksi ei ole hallittu tuote, eikä indeksiin voi sijoittaa suoraan. Aiemmat tuotot eivät takaa tulevia tuloksia. Indeksien tuotot eivät vastaa rahaston todellista tuottoa. Lisätietoja rahastoista on osoitteessa www.blackrock.com/fi

SUUREMPI TARKOITUS

ESG luokitusero* näiden kahden indeksin välillä on 1.7 x

SUUREMPI TARKOITUS

* ESG-luokitukset arvioivat kuinka alttiita yritykset ovat riskeille, sekä kuinka ne hallitsevat yllättäviä riskejä, että alansa suuria muutoksia, jotka voivat luoda merkittäviä riskejä ja mahdollisuuksia.


> Lue lisää vastuullisista tuotteistamme

Vastuullisen sijoittamisen kehitys

Vastuullinen sijoittaminen on kehittynyt rajoitetusta sijoitusten kokonaisuudesta, useisiin ratkaisuihin, jotka keskittyvät kestävien tulosten saavuttamiseen.

SEULONTA: Vältetään sijoituksia yhtiöihin jotka toimivat esimerkiksi fossiiliset polttoaine-, tupakka-, tai asesektoreilla.

ESG TEKIJÄT: Sijoitetaan yhtiöihin, joissa ESG-kriteerit (ympäristö-, sosiaali- ja hallintotapakriteerit) on otettu hyvin huomioon.

VAIKUTTAVUUSKOHTEET: Sijoitusten tarkoituksena on saavuttaa mitattavissa olevia vaikutuksia ja taloudellisia tuottoja.

Sijoittajat ajattelevat vaikuttamista

Vastuullisesta sijoittamisesta on tullut valtavirtaa. Oli kysessä riskien lieventäminen, sääntelyn noudattaminen tai temaattisten vaikutusten kohdentaminen, vaatimus näiden lähestymistapojen huomioimisesta on kasvanut huomattavasti.

 Sijoittajat ajattelevat vaikuttamista

Kasvu yli 4 vuotta
Lähde: Global Sustainable Investments Alliance

Sijoittajien monimuotoisuus ja määrä kasvavat useista eri syistä:

Demograafiset muutokset
Demograafiset muutokset
Sijoittajien uusi sukupolvi etsii tapoja sijoittaa vastuullisesti. Halutaan, että sijoitukset huomiovat sosiaaliset ja ympäristöongelmat.
Hallituspolitiikka
Hallituspolitiikka
Vastuullisuuteen liittyvät säädökset edistävät investointeja uusiutuviin energialähteisiin ja raportoivat sosiaali- ja ympäristönäkökohdista.
Riskinäkemykset kehittyvät
Riskinäkemykset kehittyvät
Yhä useampi sijoittaja uskoo siihen, että liiketoiminnan tehokkuudesta ja tuottavuudesta kertoo se, miten yritys hallinnoi ympäristö- ja sosiaalisia näkökohtia.

Ajatuksesta toimintaan

Tarjoamme kolmen kohdan menetelmän auttamaan sijoittamisen aloittamisen tulevaisuuteen vastuullisesti

1
Tiedä mitä omistat
Perinteiset salkkuanalyysit huomioiden, ymmärrä salkusi altistuminen vastuullisuustekijöihin kuten päästöihin ja ESG-luokituksiin.
2
Tehokkaat toimenpiteet
Tunnista sijoitusmahdollisuudet ja aseta tavoitteet, jotka parantavat salkkusi vastuullisuutta omien tavoitteidesi mukaisesti.
3
Mitattavuus
Mittaa vastuullisia tuottoja perinteisten tuottojen rinnalla yli ajan.

BlackRockin vastuu

BlackRock on sitoutunut vastuullisiin tekoihin ja pitkän aikavälin arvonluontiin yrityksellemme ja asiakkaillemme. Tavoittenamme on toimia pitkällä aikavälin näkemyksemme mukaisesti liiketoiminnassamme, sijoituksissa ja siinä, miten palvelemme asiakkaitamme ja annamme takaisin yhteisöille, jossa me ja asiakkaamme asuvat ja työskentelevät.

Työmme on ensisijaisesti auttaa asiakkaitamme kasvattamaan varallisuuttaan. Ainutlaatuisen sijoitusalustamme, teknologian ja riskianalyysin avulla voimme tunnistaa ja tarjota vastuullisisia sijoitusmahdollisuuksia, jotka puolestaan ​​auttavat sijoittajia tunnistamaan pitkän aikavälin sijoitusmahdollisuuksia ja saada varallisuus tuottamaan.

Larry Fink

"Yrityksen liiketoimintaan liittyvät ympäristö- ja sosiaalitekijät sekä hyvä hallintotapa (ESG-tekijät), voivat antaa merkittävää tietoa johdon tehokkuudesta ja siten yhtiön pitkän aikavälin näkymistä."

- Larry Fink
Chairman and CEO, BlackRock

MKTGM0419E-812856-1/11