Miten nopea kaupungistuminen
muokkaa tulevaisuutta

 • Maailma muuttuu jatkuvasti ja nämä muutokset voivat muokata sijoitusmaisemaa.
 • Vaikka jotkin näistä muutoksista saattavat olla tilapäisiä ja ohimeneviä, toiset saattavat olla voimakkaita ja transformatiivisia voimia, jotka muokkaavat sitä, miten yhteiskunta organisoidaan rakenteellisella tasolla.
 • BlackRock on tunnistanut viisi megatrendiä mitkä ovat tulevaisuudessa tärkeitä sijoittajille ja globaalille taloudelle.
 • Tässä infograafissa, tutustumme megatrendiin nopea kaupungistuminen.

Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin sisältyy riskiä. Siksi sijoituksen arvo ja siitä saatavat tuotot voivat vaihdella, eikä sijoittajalle voida taata sijoitetun summan saamista takaisin.

BK150519_02_Blackrock_Megatrends-Finnish_V2_section-1 BK150519_02_Blackrock_Megatrends-Finnish_V2_section-2 BK150519_02_Blackrock_Megatrends-Finnish_V2_section-3-(updated) BK150519_02_Blackrock_Megatrends-Finnish_V2_section-4 BK150519_02_Blackrock_Megatrends-Finnish_V2_section-5 BK150519_02_Blackrock_Megatrends-Finnish_V2_section-6 BK150519_02_Blackrock_Megatrends-Finnish_V2_section-7 BK150519_02_Blackrock_Megatrends-Finnish_V2_section-8

Sijoittaminen nopeaan kaupungistumiseenBlackRockin ja iSharesin avulla

Teknologinen läpimurto on yksi BlackRockin viidestä megatrendistä - voimakkaista, muuttuvista voimista, jotka voivat muuttaa maailmantaloutta, yrityksiä ja yhteiskuntaa – asioita, jotka ovat muuttaneet elämäämme jo vuosisatojen ajan. Temaattinen rahastovalikoimamme tarjoaa sijoittajille pääsyn hyödyntää näitä megatrendejä ja antaa mahdollisuuden sijoittaa yrityksiin, joilla on rakenteellisesti korkea tuottokehitys, mikä voi johtaa parempiin sijoitustuottoihin pitkällä aikavälillä.

Tarkastele temaattisten rahastojen valikoimaa

Napsauta ikoneja saadaksesi lisätietoa rahastoista ja niiden riskeistä

 • Seuraavan sukupolven teknologia

 • Uusi energia

 • Kuljetuksen tulevaisuus

 • Fin Tech

 • Automaatio ja robotiikka

 • Terveyden-huollon läpimurto

 • Ikääntyvä väestö

 • Digitalisaatio

 • Puutavara & metsätalous

 • Puhdas energia

 • Maatalous

 • Digitaalinen tietoturva

 • Globaali vesi

 • Inkluusio & moni-muotoisuus

 • Kuluttajien kasvu kehittyvillä markkinoilla

Tätä materiaalia ei ole tarkoitus käyttää ennuste-, tutkimus- tai sijoitusneuvona, eikä se ole suositus, tarjous tai kehotus ostaa tai myydä mitään rahoitusvälinettä tai tuotetta tai käyttöönottaa mitään sijoitusstrategiaa.

Viittaus yritysten nimiin tässä materiaalissa on ainoastaan tarkoitettu auttamaan investointistrategian ymmärtämisessä, eikä sitä pidä tulkita kyseisten yritysten sijoitusneuvonnaksi tai sijoitussuositukseksi.

Riskivaroitukset

Tässä asiakirjassa mainittuihin tuotteisiin sijoittaminen ei ehkä sovellu kaikille sijoittajille. Historiallinentuotto ei takaa tulevia tuottoja, eikä sitä pitäisi käyttää ainoana tuotteen valintaan vaikuttavana tekijänä.Sijoitusten arvo voi laskea tai nousta, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman. Sijoituksen tuottovoi vaihdella. Jos sijoituksia tehdään ulkomaan valuutoissa, valuuttakurssien vaihtelu saattaa vaikuttaasijoitusten arvoon. Huomaa, että verotus- ja verovähennysperusteet voivat muuttua. 

BlackRock ei ole arvioinut tämän sijoituskohteen soveltuvuutta yksilöllisten tarpeidesi ja riskinsietokykysikannalta. Esitetyt tiedot ovat koostettuja yhteenvetotietoja, ja kaikki sijoitukset on tehtävä asiaankuuluvanrahastoesitteen nojalla, joka on saatavissa BlackRockiltä. 

Tässä asiakirjassa olevat maininnat tuotteista on tarkoitettu vain niiden esittelemiseksi; tietoja ei oletarkoitettu sijoitusneuvoiksi eikä tarkoituksena ole arvopapereiden myynti tai ostotoimeksiantojensaaminen. Tätä asiakirjaa ei saa luovuttaa kolmansille osapuolille ilman BlackRockin lupaa.   

Lakisääteiset tiedot  

BlackRock Advisors (UK) Limited, joka toimii Ison-Britannian finanssivalvontaelin FCA:n (Financial Conduct Authority) luvalla ja valvonnassa ja jonka rekisteröity toimipaikka on 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, England, puh. +44 (0)20 7743 3000, on julkaissut tämän asiakirjan vain ammattimaisia asiakkaita varten. Muiden ei pidä laskea sen tietojen varaan. Yleensä puhelut nauhoitetaan sinun suojelemiseksesi.Lisätietoja, myös yksityisyysasetuksistamme, löydätte osoitteesta https://www.blackrock.com/fi BlackRock on BlackRock Advisors (UK) Limited -yhtiön myyntinimi. 

Julkaistu ETA-alueella, julkaisija BlackRock (Netherlands) BV: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, puh: 020 – 549 5200, kaupparekisterinumero 17068311. Jos kaipaat lisätietoja, katso sivustoamme: www. blackrock.nl. Oman turvallisuutesi takia puhelut tallennetaan yleensä. Jos kaipaat lisätietoja muun muassa tietosuojamenettelystämme, katso sivustoamme https://www.blackrock.com/corporate/compliance/privacy-policy. BlackRock on BlackRock (Netherlands) BV -yhtiön myyntinimi.  

MKTGM0619E-876012-1/6