Mitä ovat ETF-rahastot?

iSharesin ETF-opas

 

Pörssinoteeratut rahastot ovat helppo tapa sijoittaa

What are ETFs Icon
ETF-rahastot ovat sijoitusrahastoja, joiden tarkoituksena on seurata tiettyä indeksiä, kuten FTSE 100:a.
What are ETFs Icon
Indeksi edustaa tietyn arvopaperiryhmän – usein osakkeiden tai joukkovelkakirjalainojen – kokonaistuottoja.

Kuinka ne pystyvät siihen?

Joukko arvopapereita kerätään koriin. Kunkin arvopaperin määrää painotetaan rahastossa koon mukaan siten, että se vastaa tarkalleen tiettyä indeksiä.

What are ETFs

Hyödyt

Joustavuus
ETF-rahastojen avulla voidaan tehdä sijoituksia, jotka soveltuvat sekä ydinsijoitussalkkuun että taktiseen sijoittamiseen.
Kustannustehokkuus
ETF-rahastoilla on usein alhaisemmat hallinnointipalkkiot kuin aktiivisilla rahastoilla, ja niiden kulut on helpompi laskea.
Hajauttaminen
ETF-rahastojen avulla yhdellä sijoituksella saadaan tuottoja useista eri arvopapereista.
Läpinäkyvyys
ETF-rahastot kertovat, mitä arvopapereita rahastossa on kullakin hetkellä. Näin sijoittaja tietää tarkalleen, mitä omistaa.
Likviditeetti
ETF-rahastot on listattu pörsseissä, joten niillä voidaan käydä kauppaa markkinoiden aukioloaikoina.
Käyttömahdollisuudet
ETF-rahastojen avulla voidaan sijoittaa kansainvälisille markkinoille.

Huonot puolet

On erittäin epätodennäköistä, että ETF-rahastojen tuotot ylittäisivät verrokki-indeksin tuoton.

Koska ETF-rahaston omistukset vastaavat täysin vertailuindeksiin kuuluvia arvopapereita, on erittäin epätodennäköistä, että rahaston tuotot ylittäisivät vertailuindeksin tuoton.

Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riskiä. Siksi sijoituksesi arvo tai siitä saamasi tulo vaihtelee, eikä alun perin sijoittamasi pääoman säilymistä voida taata.

Valittavissa olevien ETF-rahastojen valikoima merkitsee, että voit

 

What are ETFs Icon What are ETFs Icon What are ETFs Icon What are ETFs Icon
Sijoittaa yksittäiseen
ETF:ään
ydinsijoituksena täydentääksesi sijoitussalkkuasi
Säätää sijoituksiasi
tietyllä alueella
tai tiettyihin
raaka-aineisiin
tai omaisuusluokkiin
Rakentaa koko sijoitussalkkusi
ETF-rahastoista
aktiivisesti hoidettuja
rahastoja alhaisemmilla
kokonaiskustannuksilla
Luoda vakaan ytimen sijoitussalkkuusi ja vapauttaa näin pääomaa aktiiviseen sijoittamiseen.