ETF-rahastot verrattuna indeksirahastoihin

 ETF:tIndeksi-rahastot
Rahastosta saa seuraamansa indeksintuoton, josta on vähennetty palkkiot  Green tick  Blue tick
Mahdollistaa automaattisesti tuottojen saamisen suuresta määrästä arvopapereita   Green tick  Blue tick
Rahasto ei ole riippuvainen yksittäisistä yhtiöistä, mikä hajauttaa riskiä  Green tick  Blue tick
Palkkiot ovat yleensä alhaisemmat kuin aktiivisesti hallituissa rahastoissa  Green tick  Blue tick
Kaupankäynti tapahtuu säädellyissä pörsseissä, kuten Lontoon pörssissä  Green tick  
Osuuksia ostetaan ja myydään myös rahasto-alustoilla, mutta ei pörsseissä    Blue tick
Yleensä sijoittajat ostavat muilta sijoittajilta ja myyvät muille sijoittajille sijoittaessaan rahastoihin  Green tick  
Sijoittaja käy käytännössä kauppaa suoraan rahastonhoitajan kanssa    Blue tick
Kauppaa voi käydä koko päivän ajan  Green tick  
Kaupankäynti tapahtuu kerran päivässä Blue tick
Vähimmäissijoitus on yksi osuus tai tietyissä tapauksissa jopa vain osuuden osa, mikä mahdollistaa hajauttamisen vain murto-osalla kustannuksesta
Green tick
Edellyttää yleensä suurehkoa vähimmäissijoitusta Blue tick

Suurin ero on siinä, miten osuuksia voidaan ostaa ja myydä

Ei ole olemassa oikeaa tai väärää ratkaisua

Sijoittajan valinnan pitäisi perustua:

 

ETF icon 1 ETF icon 2 ETF icon 3
Sijoituksen tavoitteeseenAikahorisonttiinIndeksin seuraamiseen