Kiinteistöt

BSF Global Real Asset Securities Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Mikäli Rahasto harjoittaa arvopaperilainausta kustannusten pienentämiseksi, Rahasto saa siitä perittävistä kuluista 62,5 % ja BlackRock arvopapereiden lainaajana loput 37,5 %. Koska arvopaperilainauksesta syntyvien tulojen jakaminen ei nosta Rahaston toimintakustannuksia, tätä osuutta ei ole laskettu mukaan juokseviin kuluihin.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Tässä kaaviossa näkyy rahaston tuotto prosentteina 1 viime vuosien aikana. Se voi auttaa sinua arvioimaan, kuinka rahastoa on hoidettu aiemmin, ja vertaamaan sitä vertailuindeksiinsä.

  2018 2019 2020 2021 2022
Kokonaistuotto (%) -27,3
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%) -17,1
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-27,26 - - - -25,24
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%)

alkaen 31.12.2022

-17,13 - - - -14,72
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-27,26 -1,13 5,54 -9,64 -27,26 - - - -25,72
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%)

alkaen 31.12.2022

-17,13 -1,35 9,95 -4,53 -17,13 - - - -15,02
  From
31.12.2017
To
31.12.2018
From
31.12.2018
To
31.12.2019
From
31.12.2019
To
31.12.2020
From
31.12.2020
To
31.12.2021
From
31.12.2021
To
31.12.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.12.2022

- - - - -27,26
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%)

alkaen 31.12.2022

- - - - -17,13

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty CHF:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston nettovarat alkaen 30.01.2023 USD 933 950 240
Perustamispäivä 22.12.2021
Rahaston perustaminen 30.11.2017
Sarjan valuutta CHF
Perusvaluutta USD
Omaisuuslaji Kiinteistöt
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 FTSE EPRA/Nareit Developed Dividend+ Index (50%) and FTSE Global Developed Core Infrastructure 50/50 Index (50%)
SFDR-luokitus Muu
Aloitusmaksu 0,00%
Vuosittainen juokseva kulu 0,81%
Kulusuhde 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
Minimi alkusijoitus CHF 50000000
Minimi lisäsijoitus CHF 1000
Tulojen käyttö Karttuva
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-luokka -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Bloomberg-tunnus BLRASS2
ISIN LU2412549177
SEDOL BN7B3Z2

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 30.12.2022 63
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen - -
3 v beeta alkaen - -
P/CF-luku alkaen 30.12.2022 12,95
P/B-luku alkaen 30.12.2022 1,32

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet tarjoavat sijoittajille erityisiä ei-perinteisiä mittareita. Muiden mittareiden ja tietojen ohella sijoittajat voivat arvioida rahastoja tiettyjen ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinto-ominaisuuksien perusteella. Kestävyysominaisuudet eivät anna viitteitä nykyisestä tai tulevasta tuotosta, eivätkä ne edusta rahaston mahdollista riski-tuottoprofiilia. Ne on tarkoitettu vain läpinäkyvyyden tarjoamiseksi ja tiedon jakamiseksi. Kestävyysominaisuuksia ei pidä tarkastella yksinään tai erillään, vaan ne ovat sen sijaan sen tyyppisiä tietoja, jotka sijoittajat saattavat haluta ottaa huomioon rahastoa arvioidessaan.


Mittarit eivät kerro, miten ESG-tekijät integroidaan rahastoon vai integroidaanko niitä ollenkaan. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa tai merkitse, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 21.11.2022 AA
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 21.11.2022 94,24
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 21.11.2022 7,61
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 21.11.2022 75,33
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 21.11.2022 Equity Sector Real Est Global
Vertaisryhmän rahastot alkaen 21.11.2022 381
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 21.11.2022 374,35
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti), prosentuaalinen kattavuus alkaen 21.11.2022 90,13
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 21.11.2022 31.07.2022 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla MSCI ESG -tutkimuksen kattamaa (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 30.12.2022 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 30.12.2022 0,00%
MSCI - ydinaseet alkaen 30.12.2022 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 30.12.2022 0,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 30.12.2022 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 30.12.2022 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 30.12.2022 0,00%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 30.12.2022 97,55%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 30.12.2022 3,03%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,00% ja öljyhiekat 0,00%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja sisällyttää ESG-näkökohdat sijoitusprosessin alkuseulonta-, hankinta- ja due diligence -vaiheisiin. Tähän voi sisältyä sisäisten ESG-asioiden due diligence -mallien käyttöä keskeisten ESG-riskien tunnistamiseen, analysointiin ja dokumentointiin sekä niin ensisijaisista lähteistä kuin ulkopuolisilta tietojen toimittajilta saatujen temaattisten ympäristö-, yhteiskunta- ja hallintotietojen käyttöä. Tunnistetut merkittävät ESG-riskit ovat mukana sijoituskomitean materiaalissa, ja niistä keskustellaan soveltuvilta osin asianmukaisissa sijoituskomitean kokouksissa. Nämä tiedot vaikuttavat laajalti sijoitusmenettelyyn, ja ne saatetaan huomioida sijoituspäätöksissä tai arvopapereiden valinnassa. Rahastonhoitaja huomioi ESG-kriteerit myös sijoitusten jälkeen tapahtuvassa seurannassa ja suorittaa säännöllisin väliajoin salkun riskiarviointeja sijoitustiimin ja riski- ja kvantitatiiviseen analysointiin erikoistuneen ryhmän kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.12.2022
Nimi Painotus (%)
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS 4,67
ENEL 4,20
SEVERN TRENT PLC 4,17
NEXTDC LTD 3,56
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 3,48
Nimi Painotus (%)
VONOVIA SE 3,47
NATIONAL STORAGE REIT STAPLED UNIT 3,22
SUN COMMUNITIES REIT INC 3,08
UDR REIT INC 3,05
CELLNEX TELECOM SA 3,02
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.12.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.12.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.12.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.12.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Class S2 Hedged CHF - 80,61 0,23 0,29 30.01.2023 100,26 65,76 LU2412549177 -
Class D3 GBP Kuukausittain 90,39 0,31 0,34 30.01.2023 101,53 82,12 LU2508726747 -
Class S3 Hedged EUR Kuukausittain 92,01 0,26 0,28 30.01.2023 104,00 76,73 LU2499270150 -
Class I3 Hedged EUR - 77,52 0,21 0,27 30.01.2023 103,25 64,51 LU2440224645 -
Class A3 Hedged AUD - 77,99 0,21 0,27 30.01.2023 103,28 64,80 LU2451793322 -
Class A3 Hedged HKD Kuukausittain 75,45 0,21 0,28 30.01.2023 98,27 62,26 LU2070343715 -
Class S2 Hedged GBP - 81,83 0,22 0,27 30.01.2023 100,55 66,41 LU2412549250 -
Class A3 Hedged SGD Kuukausittain 74,18 0,20 0,27 30.01.2023 97,38 61,43 LU2070343632 -
Class A2 Hedged CHF - 79,89 0,21 0,26 30.01.2023 100,07 65,31 LU2412548799 -
Class A3 Hedged CNH - 787,02 2,23 0,28 30.01.2023 1 033,74 652,47 LU2451793678 -
Class A3 Hedged EUR - 70,49 0,19 0,27 30.01.2023 94,81 58,89 LU2099546561 -
Class A5 Hedged CHF - 73,12 0,19 0,26 30.01.2023 99,13 61,05 LU2412548872 -
Class D3 Hedged SGD - 72,70 0,20 0,28 30.01.2023 95,00 60,09 LU2364470067 -
Class S5 Hedged CHF Neljännesvuosittain 92,21 0,26 0,28 30.01.2023 104,04 76,82 LU2412549508 -
Class S2 Hedged EUR - 80,77 0,22 0,27 30.01.2023 100,18 65,92 LU2412549094 -
Class S2 USD - 84,44 0,24 0,29 30.01.2023 100,60 67,90 LU2412548955 -
Class S3 Hedged SGD Kuukausittain 93,25 0,25 0,27 30.01.2023 104,09 77,06 LU2499270234 -
Class A3 Hedged CAD - 78,81 0,22 0,28 30.01.2023 103,29 65,23 LU2451793595 -
Class A2 Hedged EUR - 80,19 0,22 0,28 30.01.2023 100,00 65,57 LU2412548526 -
Class S5 Hedged GBP Neljännesvuosittain 92,92 0,26 0,28 30.01.2023 104,13 77,01 LU2412549680 -
Class A3 USD Kuukausittain 75,59 0,21 0,28 30.01.2023 97,77 62,30 LU2070343558 -
Class S3 USD Kuukausittain 94,54 0,27 0,29 30.01.2023 104,14 77,75 LU2499270077 -
Class Z2 USD Ei ole 123,13 0,36 0,29 30.01.2023 146,47 98,95 LU1721361928 -
Class D2 USD Ei ole 121,25 0,35 0,29 30.01.2023 144,57 97,52 LU1669036458 -
Class D3 USD Kuukausittain 77,56 0,22 0,28 30.01.2023 99,53 63,79 LU2047633727 -
Class A2 USD Ei ole 117,57 0,33 0,28 30.01.2023 140,89 94,73 LU1669035997 -
Class X2 USD Ei ole 126,65 0,37 0,29 30.01.2023 149,99 101,61 LU1669037183 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

James Wilkinson
James Wilkinson
Alastair Gillespie
Alastair Gillespie
Mark Howard-Johnson
Mark Howard-Johnson

Dokumentit

Dokumentit