Korko-sijoitukset

BGF ESG Global Bond Income Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Luottoriskillä, korkotason muutoksilla ja/tai liikkeeseenlaskijan maksuhäiriöillä on merkittävä vaikutus kiinteätuottoisten arvopaperien tuottoja arvonkehitykseen. Luottoluokituksen mahdollinen tai toteutunut aleneminen voi nostaa riskitasoa. Omaisuusvakuudellisiin ja asuntovakuudellisiin arvopapereihin liittyy samoja riskejä kuin kiinteätuottoisiin arvopapereihin. Näihin sijoitusinstrumentteihin voi kohdistua likviditeettiriskejä, velkaantumisaste saattaa olla korkea, eivätkä ne välttämättä heijasta täysin kohde-etuuksien arvoa. Johdannaiset voivat olla erittäin herkkiä kohde-etuuden arvon muutoksille ja voivat voimistaa tappioita ja voittoja ja altistaa siten rahaston suurille arvon vaihteluille. Vaikutus rahastoon voi olla suurempi, jos johdannaisten käyttö on laajaa tai monimutkaista. Rahasto pyrkii sulkemaan pois yrityksiä, jotka harjoittavat tiettyjä ESGkriteerien vastaisia toimia. Sijoittajan tulee siis itse arvioida eettiseltä kannalta rahaston ESG-seulonta ennen rahastoon sijoittamista. Tällainen ESG-seulonta voi vaikuttaa haitallisesti rahaston sijoituksiin verrattuna rahastoon, jossa sellaista ei harjoiteta.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Osingonjaot

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 26.11.2021 USD 137,370
12 kk todellinen tuotto -
Sijoitusten määrä -
Perusvaluutta Yhdysvaltain dollari
Rahaston perustaminen 16.07.2018
Perustamispäivä 24.11.2021
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka -
SFDR-luokitus Artikla 8
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,57%
ISIN LU2407028278
Bloomberg-tunnus -
Kulusuhde 0,50%
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BNZGRQ8
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 10000000
Minimi lisäsijoitus EUR 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla peräisin MSCI ESG Research -indeksistä (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta. Tälle rahastolle ei ole tällä hetkellä saatavana MSCI Ratings -luokituksia.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ESG-näkökohdat muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessin tutkimus- ja due diligence -vaiheessa. ESG-tiedot voidaan hankkia sisäisesti, yhteistyössä BlackRockin sijoitustenhoitotiimin kanssa sitoutettaessa liikkeeseenlaskijoita merkittäviin ympäristöä, yhteiskuntaa tai hallintoa koskeviin aiheisiin tai kolmansien osapuolten toimittajilta. Rahastonhoitajan jatkuvaan salkun seurantaan sisältyvät säännölliset salkun riskiarvioinnit riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

Parhaat sijoitukset eivät valitettavasti ole tällä hetkellä saatavilla.
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

Valitettavasti maat/alueet eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
Valitettavasti sektorit eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
Valitettavasti omaisuuslajit eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
Kohdennukset voivat muuttua.
Valitettavasti maturiteetit eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
Valitettavasti valuuttatiedot eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
Valitettavasti luokitukset eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class I6 Hedged EUR - 9,94 -0,03 -0,30 10,00 9,94 - LU2407028278 - -
Class I2 USD - 11,21 -0,04 -0,36 11,52 11,14 - LU1864663734 - -
Class D2 EUR Ei ole 9,86 -0,10 -1,00 10,00 9,12 - LU1864663650 - -
Class I2 EUR - 9,93 -0,10 -1,00 10,06 9,16 - LU1864663817 - -
Class I2 Hedged EUR - 10,50 -0,03 -0,28 10,80 10,50 - LU1864663908 - -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD - 7,73 -0,05 -0,64 8,80 7,21 - LU2008661345 - -
Class A6 Hedged HKD Kuukausittain 94,25 -0,31 -0,33 99,58 94,25 - LU1978682877 - -
Class A6 Hedged NZD Kuukausittain 9,27 -0,03 -0,32 9,78 9,27 - LU1978683412 - -
Class D2 USD USD Ei ole 11,14 -0,04 -0,36 11,45 11,09 - LU1842103555 - -
Class D2 EUR Hedged EUR Ei ole 10,38 -0,04 -0,38 10,69 10,38 - LU1842103639 - -
Class A6 Hedged SGD Kuukausittain 9,31 -0,03 -0,32 9,82 9,31 - LU1978683172 - -
Class A6 Hedged EUR Kuukausittain 9,02 -0,03 -0,33 9,58 9,02 - LU1978683099 - -
Class X2 USD USD - 11,40 -0,03 -0,26 11,69 11,40 - LU1842104017 - -
Class A8 Hedged CNH Kuukausittain 97,26 -0,33 -0,34 100,97 97,26 - LU1978683685 - -
Class A6 Hedged AUD Kuukausittain 9,22 -0,03 -0,32 9,75 9,22 - LU1978683339 - -
Class A2 USD Ei ole 10,96 -0,04 -0,36 11,28 10,96 - LU1842103399 - -
Class Z2 Hedged CHF - 10,46 -0,03 -0,29 10,76 10,46 - LU1893598968 - -
Class A6 Hedged GBP Kuukausittain 9,17 -0,04 -0,43 9,70 9,17 - LU1978683255 - -
Class D2 CHF Hedged CHF Ei ole 10,28 -0,03 -0,29 10,58 10,28 - LU1842103712 - -
Class Z2 Hedged EUR - 10,56 -0,04 -0,38 10,87 10,56 - LU1893598885 - -
Class Z2 USD - 11,25 -0,04 -0,35 11,55 11,17 - LU1893598703 - -
Class D2 GBP Hedged GBP Ei ole 10,67 -0,04 -0,37 10,97 10,65 - LU1842103803 - -
Class A6 Hedged CAD Kuukausittain 9,31 -0,03 -0,32 9,84 9,31 - LU1978682950 - -
Class A6 USD Kuukausittain 9,49 -0,04 -0,42 10,01 9,49 - LU1842103472 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Rick Rieder
Rick Rieder
Amer Bisat
Amer Bisat
Robert Wuertz
Robert Wuertz

Dokumentit

Dokumentit