Osakkeet

BlackRock Global Unconstrained Equity Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Päivittäiset muutokset osakemarkkinoilla voivat vaikuttaa osakkeiden ja niihin liittyvien arvopaperien arvoon. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat poliittiset muutokset, taloudelliset uutiset, yritysten tulokset ja merkittävät tapahtumat yrityksissä. Sijoitusriski keskittyy tietyille sektoreille, tiettyihin maihin, valuuttoihin tai yrityksiin. Tämä merkitsee sitä, että Rahasto on alttiimpi paikalliseen talouteen, markkinoihin, poliittiseen tilanteeseen tai sääntelyyn liittyville tapahtumille. Rahasto pyrkii sulkemaan pois yrityksiä, jotka harjoittavat tiettyjä ESGkriteerien vastaisia toimia. Sijoittajan tulee siis itse arvioida rahaston ESGeettisyys ennen sijoittamista. Tällainen ESG-seulonta voi vaikuttaa haitallisesti rahaston sijoituksiin verrattuna rahastoon, jossa sellaista ei harjoiteta.
Loading

Tuotto

Tuotto

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 30.11.2021 USD 577,814
Rahaston perustaminen 21.01.2020
Perustamispäivä 15.11.2021
12 kk todellinen tuotto -
Sijoitusten määrä -
Perusvaluutta Yhdysvaltain dollari
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka -
Vertailuindeksi MSCI World Index
SFDR-luokitus Artikla 8
Kotipaikka Irlanti
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock Asset Management Ireland Limited
Vuosittainen juokseva kulu 0,35%
ISIN IE000ERUGWD7
Bloomberg-tunnus -
Kulusuhde 0,00%
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 20,00%
SEDOL BMF0PV4
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 5000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla peräisin MSCI ESG Research -indeksistä (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta. Tälle rahastolle ei ole tällä hetkellä saatavana MSCI Ratings -luokituksia.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja ottaa huomioon ESG-näkökohdat muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessin tutkimus- ja päätöksentekovaiheessa. Tähän voi sisältyä kolmansien osapuolten olennaisia näkemyksiä sekä sisäisiä kommentteja sitoutumisesta ja BlackRockin sijoitustenhoidon palautetta hallintoasioista. Rahastonhoitaja suorittaa säännöllisin väliajoin salkun arviointeja riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän ja tietohallintojohtajien kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

Parhaat sijoitukset eivät valitettavasti ole tällä hetkellä saatavilla.
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class DP USD - 96,93 -0,99 -1,01 100,92 96,93 96,93 IE000ERUGWD7 96,93 -
Class DP EUR - 98,35 -0,89 -0,90 101,99 98,35 98,35 IE000KMEY7B9 98,35 -
Class DP GBP - 98,43 -0,51 -0,51 100,74 97,80 98,43 IE0009I2JKS0 98,43 -
Class DP USD - 96,93 -0,99 -1,01 100,92 96,93 96,93 IE000740ORN9 96,93 -
Class Z USD Vuotuinen 163,09 -1,66 -1,01 170,16 120,86 163,09 IE00BMBL3R37 163,09 -
Class A EUR - 150,50 -1,37 -0,90 156,40 105,49 150,50 IE00BLF9YH30 150,50 -
Class D Hedged EUR - 126,47 -1,33 -1,04 132,09 94,54 126,47 IE00BNG8NB00 126,47 -
Class Z GBP - 183,34 -0,95 -0,51 188,04 130,49 183,34 IE00BKVDGS70 183,34 -
Class Z EUR - 189,50 -1,72 -0,90 196,89 131,57 189,50 IE00BKVDGR63 189,50 -
Class Z Hedged EUR - 152,63 -1,60 -1,04 159,41 113,95 152,63 IE00BM974S12 152,63 -
Class X USD - 162,15 -1,65 -1,01 169,15 119,30 162,15 IE00BK70NK35 162,15 -
Class D GBP - 106,50 -0,55 -0,51 109,23 93,07 106,50 IE000403NHH9 106,50 -
Class A USD - 123,92 -1,27 -1,01 129,33 100,00 123,92 IE00BMDQ3Z40 123,92 -
Class D USD - 102,17 -1,04 -1,01 106,62 91,83 102,17 IE000YF287R2 102,17 -
Class Z USD - 160,02 -1,63 -1,01 166,96 118,61 160,02 IE00BK70NL42 160,02 -
Class D USD - 159,30 -1,62 -1,01 166,22 118,31 159,30 IE00BK70NJ20 159,30 -
Class D EUR - 142,46 -1,29 -0,90 148,03 99,28 142,46 IE00BNG8N985 142,46 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Alister Hibbert
Alister Hibbert
Michael Constantis
Michael Constantis

Dokumentit

Dokumentit