Osakkeet

BGF Next Generation Technology Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Teknologiasijoituksiin liittyy immateriaalioikeuksien suojan puutteen tai menettämisen riski sekä teknologian nopean muuttumisen, valtioiden sääntelyn ja kovan kilpailun riskejä. Sijoitusriski keskittyy tietyille sektoreillen ja tiettyihin maihin, valuuttoihin tai yrityksiin. Tämä merkitsee sitä, että rahasto on alttiimpi paikalliseen talouteen, markkinoihin, poliittiseen tilanteeseen, ympäristöystävällisyyteen tai sääntelyyn liittyville tapahtumille. Päivittäiset muutokset osakemarkkinoilla voivat vaikuttaa osakkeiden ja niihin liittyvien arvopaperien arvoon. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat poliittiset muutokset, taloudelliset uutiset, yritysten tulokset ja merkittävät tapahtumat yrityksissä. Rahasto pyrkii sulkemaan pois yrityksiä, jotka harjoittavat tiettyjä ESG-kriteerien vastaisia toimia. Sijoittajan tulee siis itse arvioida eettiseltä kannalta rahaston ESG-seulonta ennen rahastoon sijoittamista. Tällainen ESG-seulonta voi vaikuttaa haitallisesti rahaston sijoituksiin verrattuna rahastoon, jossa sellaista ei harjoiteta.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Tässä kaaviossa näkyy rahaston tuotto prosentteina 0 viime vuosien aikana. Se voi auttaa sinua arvioimaan, kuinka rahastoa on hoidettu aiemmin, ja vertaamaan sitä vertailuindeksiinsä.

  2017 2018 2019 2020 2021
Kokonaistuotto (%)
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-43,38 - - - -43,04
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-41,08 -1,34 -10,95 -19,21 -43,38 - - - -43,30
  Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Alkaen
30.09.2020
Saakka
30.09.2021
Alkaen
30.09.2021
Saakka
30.09.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2022

- - - - -

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston nettovarat alkaen 25.11.2022 USD 2 422 298 813
Perustamispäivä 27.10.2021
Rahaston perustaminen 04.09.2018
Sarjan valuutta EUR
Perusvaluutta USD
Omaisuuslaji Osakkeet
SFDR-luokitus Artikla 8
Aloitusmaksu 5,00%
Vuosittainen juokseva kulu 1,81%
Kulusuhde 1,50%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
Minimi alkusijoitus EUR 5000
Minimi lisäsijoitus EUR 1000
Tulojen käyttö Karttuva
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-luokka -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Bloomberg-tunnus BGNGTAB
ISIN LU2400291972
SEDOL BNRRCS6

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 31.10.2022 117
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen - -
P/E-luku alkaen 31.10.2022 34,93
P/B-luku alkaen 31.10.2022 4,43

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet tarjoavat sijoittajille erityisiä ei-perinteisiä mittareita. Muiden mittareiden ja tietojen ohella sijoittajat voivat arvioida rahastoja tiettyjen ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinto-ominaisuuksien perusteella. Kestävyysominaisuudet eivät anna viitteitä nykyisestä tai tulevasta tuotosta, eivätkä ne edusta rahaston mahdollista riski-tuottoprofiilia. Ne on tarkoitettu vain läpinäkyvyyden tarjoamiseksi ja tiedon jakamiseksi. Kestävyysominaisuuksia ei pidä tarkastella yksinään tai erillään, vaan ne ovat sen sijaan sen tyyppisiä tietoja, jotka sijoittajat saattavat haluta ottaa huomioon rahastoa arvioidessaan.


Mittarit eivät kerro, miten ESG-tekijät integroidaan rahastoon vai integroidaanko niitä ollenkaan. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa tai merkitse, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 21.09.2022 A
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 21.09.2022 86,37
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 21.09.2022 7,06
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 21.09.2022 37,42
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 21.09.2022 Equity Sector Information Tech
Vertaisryhmän rahastot alkaen 21.09.2022 799
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 21.09.2022 69,27
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti), prosentuaalinen kattavuus alkaen 21.09.2022 87,17
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 21.09.2022 31.05.2022 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla MSCI ESG -tutkimuksen kattamaa (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 31.10.2022 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 31.10.2022 0,00%
MSCI - ydinaseet alkaen 31.10.2022 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 31.10.2022 0,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 31.10.2022 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 31.10.2022 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 31.10.2022 0,00%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 31.10.2022 94,59%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 31.10.2022 5,22%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,00% ja öljyhiekat 0,00%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ESG-näkökohdat muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessin tutkimusvaiheessa. Tähän voi sisältyä kolmansien osapuolten olennaisia näkemyksiä sekä sisäisiä kommentteja sitoutumisesta ja BlackRockin sijoitustenhoidon palautetta hallintoasioista. Rahastonhoitaja suorittaa säännöllisin väliajoin salkun arviointeja riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän ja tietohallintojohtajien kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.10.2022
Nimi Painotus (%)
TESLA INC 3,08
SYNOPSYS INC 3,01
SAMSUNG SDI LTD 2,92
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC 2,49
WOLFSPEED INC 2,46
Nimi Painotus (%)
PURE STORAGE INC CLASS A 2,33
ON SEMICONDUCTOR CORP 2,28
TOWER SEMICONDUCTOR LTD 1,95
MARVELL TECHNOLOGY INC 1,88
SOITEC SA 1,80
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.10.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.10.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Valitettavasti maat/alueet eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
alkaen 31.10.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Class A2 EUR Ei ole 12,84 -0,03 -0,23 25.11.2022 23,73 12,37 LU2400291972 -
Class I4 USD Vuotuinen 7,75 -0,04 -0,51 25.11.2022 15,36 7,09 LU2360107085 -
Class A2 USD Ei ole 13,33 -0,08 -0,60 25.11.2022 26,72 12,21 LU1861215975 -
Class D2 GBP Ei ole 11,43 -0,01 -0,09 25.11.2022 20,56 11,21 LU2237457416 -
Class A4 USD Vuotuinen 4,98 -0,03 -0,60 25.11.2022 9,98 4,56 LU2360107168 -
Class D2 EUR Ei ole 13,30 -0,03 -0,23 25.11.2022 24,38 12,82 LU1917164854 -
Class I2 Hedged EUR - 14,94 -0,09 -0,60 25.11.2022 31,07 13,74 LU1917165158 -
Class I2 EUR - 13,45 -0,03 -0,22 25.11.2022 24,59 12,95 LU1917165075 -
Class E2 Hedged EUR - 11,62 -0,07 -0,60 25.11.2022 24,55 10,71 LU1861216783 -
Class I2 GBP - 11,56 -0,01 -0,09 25.11.2022 20,73 11,33 LU2168066202 -
Class SR4 USD Vuotuinen 5,47 -0,03 -0,55 25.11.2022 10,86 5,00 LU2344713255 -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 12,29 -0,07 -0,57 25.11.2022 25,61 11,30 LU1861216601 -
Class D2 USD Ei ole 13,81 -0,09 -0,65 25.11.2022 27,46 12,64 LU1861216197 -
Class SR2 EUR - 5,27 -0,01 -0,19 25.11.2022 9,65 5,07 LU2344713339 -
Class SR2 USD - 5,47 -0,03 -0,55 25.11.2022 10,86 5,00 LU2344713172 -
Class SR2 Hedged EUR - 5,09 -0,03 -0,59 25.11.2022 10,60 4,68 LU2344713503 -
Class I4 GBP Vuotuinen 6,41 -0,01 -0,16 25.11.2022 11,50 6,29 LU2344713412 -
Class A2 Hedged NZD Ei ole 7,17 -0,05 -0,69 25.11.2022 10,05 6,58 LU2465791726 -
Class A2 Hedged HKD Ei ole 49,05 -0,30 -0,61 25.11.2022 99,30 44,99 LU2290526834 -
Class S2 Hedged EUR - 5,09 -0,03 -0,59 25.11.2022 10,60 4,68 LU2278361055 -
Class D2 Hedged SGD Ei ole 4,80 -0,03 -0,62 25.11.2022 9,72 4,40 LU2290526321 -
Class X2 USD - 14,36 -0,09 -0,62 25.11.2022 28,29 13,13 LU1861216353 -
Class S2 USD - 5,39 -0,03 -0,55 25.11.2022 10,71 4,93 LU2278360750 -
Class I2 USD - 13,96 -0,09 -0,64 25.11.2022 27,69 12,77 LU1861216270 -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 12,67 -0,08 -0,63 25.11.2022 26,09 11,64 LU1861216866 -
Class S2 Hedged CHF - 5,19 -0,03 -0,57 25.11.2022 10,70 4,79 LU2310089938 -
Class A4 EUR Vuotuinen 4,79 -0,01 -0,21 25.11.2022 8,86 4,62 LU2398791959 -
Class A10 USD Kuukausittain 10,05 -0,06 -0,59 25.11.2022 10,46 9,35 LU2533724949 -
Class A2 Hedged GBP Ei ole 5,15 -0,03 -0,58 25.11.2022 10,70 4,73 LU2310089698 -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 5,12 -0,03 -0,58 25.11.2022 10,64 4,72 LU2310089771 -
Class D2 Hedged CNH Ei ole 50,84 -0,31 -0,61 25.11.2022 101,78 46,70 LU2290526594 -
Class S2 Hedged GBP - 5,23 -0,03 -0,57 25.11.2022 10,76 4,80 LU2310089854 -
Class Z2 USD - 13,99 -0,09 -0,64 25.11.2022 27,73 12,80 LU1861216437 -
Class Z2 Hedged CHF - 5,21 -0,03 -0,57 25.11.2022 10,72 4,80 LU2310090191 -
Class A2 SEK Ei ole 139,22 -0,11 -0,08 25.11.2022 241,49 134,40 LU1861216940 -
Class A2 Hedged CNH Ei ole 50,12 -0,31 -0,61 25.11.2022 101,16 46,09 LU2290526677 -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 11,86 -0,07 -0,59 25.11.2022 24,93 10,92 LU1861216510 -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 12,74 -0,07 -0,55 25.11.2022 25,98 11,68 LU1861220033 -
Class A2 Hedged AUD Ei ole 7,11 -0,04 -0,56 25.11.2022 10,05 6,52 LU2465791643 -
Class SR4 GBP Vuotuinen 4,52 -0,01 -0,22 25.11.2022 8,13 4,44 LU2344713099 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Tony Kim
Tony Kim
Caroline Tall
Caroline Tall
Reid Menge
Reid Menge

Dokumentit

Dokumentit